periszkóp

"Minden, ami kisebb valaminél"

Közéleti-elméleti folyóirat


Kisebbség és többség * Idegenek és rokonok * Barátság és intolerancia * Elnyomók és elnyomottak * Kisemmizettek és pöffeszkedők * Szomszédok és jövevények * Árulók és harcostársak * Tömeg és egyén * Ég és föld * Mikroszkóp a periszkópon - és fordítva!

A periszkóp — függőleges tengelyű, cső alakú szerkezet olyan tárgyak megfigyelésére, amelyektől a megfigyelőt akadály választja el. Olyan szerkezetről van szó, amely lehetővé teszi, hogy az ember zárt helyről kiláthasson.


A tiszta nemzet és a kisebbségek - Ágoston Vilmos

Az orosz levéltárak titka - Ágoston Vilmos

A magyarországi és erdélyi románok helyzete a XX. század elején

Periszkóp-klasszikusok: Csanádi Imre

Öreg ház, örök nosztalgia - Lapszemle

Fiatal – azaz perspektívátlan, függő vagy menekülő

Gáll András: Palackposta az utókornak

Etnikai másság azonos tájakon?

Tamássy Fruzsina: Valenciai fiatalok a nemzeti sztereotípiák tükrében

Polihistóriák és függések - A. Gergely András

Utóparasztság, még emlékekben - Márkus Istvánról

A magyar politikai kultúra öröksége - Paár Ádám

Handó Péter: Sövényen innen – ami látszik

Késélen táncolunk - Lapszemle

Oláh István: Európa még létezik

Éleszthető-e még a civil társadalom? - A. Gergely András

Bozótvágó kések éjszakái - Lator Anna

Kalandok Latin-Amerikában (2): Életben maradtak (1972/1974)

Nemzeti, helyi, etnikai – múlt és még múltabb - A. Gergely András

Kalandok Latin-Amerikában (1): Titokban Chilében (1985/1986)

Kun Miklós szabadegyetemi előadásai 1968-ról

Papp Richárd: Vallás, etnicitás, szakralitás…

Interjú Smaranda Enache-val - Lapszemle

Turóczi Ildikó: A tábor

Handó Péter: A Tarján, a Salgó és Jónás kies találkozása

A. Gergely András: Kultúraközi kapcsolatok, esélyek, nemzetremények

Ágoston Hugó: Augusztusaim

Földvári Golgota

A pokolnak páratlan birodalmában

Máriás József: Jégtörő írók

Az Új Világ ellentmondásos emlékei

Hullámok hátán Kanadában

„Napszámosok” voltak Torontóban

A csángálva utazó

Szalámi helyett gyűlölet

Ami nem fér a konstancai telefonkönyvbe

Magyar szó a Duna partján

Cseke Gábor: Székely "tanácstalanságok"

Paár Ádám – Szirmák Erik: Kisebbségek a filmvásznon

Mennyire székely krónika az Országos Széchényi Könyvtárban talált Székely-krónika?

Nevetséges szembenállás - Lapszemle

Kisebbség felől a politika építménye...

Bartha Veronika: Egy csan buddhista közösség és viszonyrendszerei

Közép-kor-kapcsolatok avagy európai kölcsönkalandozások

Zászlóügyek (humor)

Szimbólumkarácsony, csillagjárás, szentcsalád

Cseh Tamás: A hatvanas évek

Egyszerűbb halál, avagy ostrom-blues városi varjakkal

Periszkóp-klasszikusok: Bereményi Géza-Cseh Tamás

Periszkóp-klasszikusok: Hunyady Sándor

Térbelapozó - A. Gergely András

Fulladozunk, fulladozunk... - Lapszemle

Losonczi Ágnes - 90: Élet, Mű, Életművészet

Sára Budrala: Egy kétnyelvű lány tapasztalatai (youtube)

Ausztrics Andrea: Egy európai szefárd közösség mítosza

Periszkóp-klasszikusok: Szőcs Kálmán

Nelson Mandela emlékezete

Készülőben - Sarány István: Garabonciások

Periszkóp-klasszikusok: Györe Imre

Fiatal, kommunista, néger, nő (Angela Davis)

Áll az akasztófa?

„Vezér” cikk… - A. Gergely András

Válságcivilizáció, avagy kaotikus demokrácia parazita állammal

Halálnak halálával haltak...

Hol a haza? - Lapszemle

Tartalmatlan tudás – Lapszemle

Akinek nem kellett cigány költő – Sárközi László

Ethnologia – folyóiratkötet

A. Gergely András: Hétköznapi romológia és közép-európaiság

Petőfi-percepciók a világban - /Örökség/

Szociális gazdaság - Lapszemle

Dr. Bród Miksa: Gyötrelmek a Cunard-hajókon

A. Gergely András: Tranzito-logikák

Fotófelszín és hallgatag mély

Dilettánsok – a javából - Lapszemle

Béke Veled, Zoli! - Ilyés Zoltán emlékéhez

Interetnikus mezsgyék és érintkező kultúrtájak - A. Gergely András

Cseke Péter: Zarándokutak a Fekete kolostorhoz

A. Gergely András: Létezhető létek házai

Egy iskolaigazgató és a rendszer – Lapszemle

Stőhr Lóránt: A fantázia forradalma

Le van-e rakva Csehszlovákiában a szocializmus alapja?”

Csehszlovákiai áldozatok, 1968

Merény-regény, kételyekkel és álomtalansággal

Kommunista értelmezés? - Lapszemle

68-as kerekasztal a Trafóban

Aradi József: Egy kultúrafordító „periszkópja”

Kádár Anna: Többszörös szerepek

A Bukaresti Rádió magyar adásában hangzott el

Sors — jelképpel és anélkül

Periszkóp-klasszikusok: Cs. Szabó László

Végső kijelentések, avagy az iszlám fohász kihangosítva

Bajor Andor helyett a Mű felel

Bajor Andor humora - Szalay Károly

Nevetés és magyarázat – Bajor Andor

Isaac Asimov: A tréfamester

Oláh István: A viccről, majdnem komolyan

Az időiségbe rejtett univerzumok

Lengyel költőnő Kolozsvárott (1939-1947)

Kivonulás, pánik, lázadás - A. Gergely András

A barlang hősei (2018)

Markó Béla: Nem egyszerűen elvették, Erdélyt elvesztettük - Lapszemle

1968 - Lapszemle

Karizma, hatalom, kivételesség

Bodor Pál: A „romániaiság" mai értelmezése

Balogh Edgár próbái

A Világegyetem még feledésbe is merülhetne - A. Gergely András

Szervezett bűn, megbocsátás vagy felelősség

Retusálatlan Besszarábia-kép erdélyi lapokban

Séta a Holdon (1969)

Sorsállapot, kicsit könnyen véve…

Che Guevara naplójából

Il manifesto, avagy „a diákok éve”... - A. Gergely András

Herbert Marcuse: Egydimenziós műveltség - Gáll Ernő jegyzetével

Dr. Martin Luther King: A gyűlölet és erőszak ellen

Vámszer Géza: 120/40

Máshogylét, alter-NATIVITÁS, értelmező beszéd

belső kolonnádjain át-meg-átlendülők…

Ilyés Zoltán emlékéhez

Nyelvi álarcok - Tizenhárman a fordításról

Itthon Erdélyben, Kolozsváron, a magyar és a román nyelvben - Lapszemle

Állomási történetek

Bakancslista, kontent, lájk. Bevállaljuk? - Lapszemle

Éltes Enikő: Otthon

Táncfolklór, erdélyi tudományosság

Oral history: 1968 – Párizs, Prága

Periszkóp-klasszikusok: Molnár Ferenc

NEM a nemre, oktalan érvek az okosítás ellen

Vannak-e eszményi megoldások? - Szentgyörgyi Nagy József

Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás és az eurokommunizmus határvonalainak, elvi alapvetéseinek kialakulása

Hencz Hilda: Visszapillantás

Periszkóp-klasszikusok: Italo Calvino

Postapalota Gyergyóban - Cseke Gábor

Modern-e, ami poszt…? - A. Gergely András

Weiss János: A megszervezett lázadás

Te is mennél? - Lapszemle

Kései forgatókönyv egy szűnni nem látszó létvitához

Tanyi Attila: A Frankfurti Iskola és 1968

Quimby - Kivándorló Blues

Böcskei Balázs: ’68 esztétizálása, avagy a modernitás nélküli emlékezet

Menedzserszemléletű Cipolla bűvkörében

Gábor Marianne kiállítása

Barátom, gyere haza! - Lapszemle

Vízjeleink, emlékezeti képtárunk, városterünk

Rajkó Andrea – A. Gergely András: Család, szakralitás, tabu

Székely Delphoi - Lapszemle

Lehet/nemlehet, változás vagy maradandóság

3—1, vagy mégsem? - Lapszemle

Adam Michnik: Egy kényelmetlen évforduló

Jacques Rupnik: Rudi Dutschke utolsó interjúja

Mi marad utánunk? - Cseke Gábor

Hazai utazók Erdélyben - összeállítás

Cseke Gábor: Szemle és magvetés

Szónokolunk, szónokolunk… - Lapszemle

Méray Tibor: Urnára, magyar! [1996]

Méray Tibor: A párizsi vártán [1968]

Cseke Péter: Európába, torony iránt

Piacképes életvalóság, ahogy a replika kényszeríti

Periszkóp-klasszikusok: Erich Kästner

Városvidék megokosítva - A. Gergely András

A korrekt parasztok Átányon

az emlékezéstől a szembenézésig” – François Gèze és Jean-Pierre Le Goff beszélget

Galicza Péter: Hol volt, hol nem volt

Periszkóp-klasszikusok: Utassy József

Múltjában népek keverednek - Lapszemle

Tánctudomány, hagyomány, mozdulatművészet

Gustave Messiah: 1968 májusa a nagyvilágban

Alekszandr Nyikolajevics Taraszov: 1968 – tapasztalataink fényében

A. Gergely András: Értelmiség mint öntörténet…

Változatok az autonómiára (2005-2008)

Világszegénység a hitben és ellenbeszédben

Trilógia egy szó értelmezésére

A román olvasó és a magyar avantgárd

Humor és hagyománybeszéd, avagy a bóher válasza

Nagy Pál: Egy "ajándék" története - recenzió

Bukaresti kis abszurd - Lapszemle

Horgas Béla két verse a 68-as évről/ből

"Smaranda" - Molnos Ferenc TV-interjúja Smaranda Enaché-val

A. Gergely András: Útvesztő útkeresés…

Slavoj Žižek: 1968-ban a struktúrák kimentek az utcára – vajon megint megteszik-e?

Krausz Tamás: 1968

Kétirányú szeretettel - hídszerepben - Lapszemle

A. Gergely András: Stilizálás valósága, elbeszélés hitele, képvalóság

Hangszemle ’68, ahogy a kultúrakutatók látták - A. Gergely András

Egy szociológus politológusra - Balla Bálint emlékezete

1968: az év eseményeiből - Kis kronológia

Heller Ágnes: 1968

Nagygalambfalva hazavárja “tékozló fiát” - Lapszemle

Kritika a színjátszás hajnalán – és ma? - Nászta Katalin

Cseke Gábor: Egy idegen kézműves nyomában

Erdély- és Bánát-párti karmester a közép-európai együttélésről - Lapszemle

Cseke Gábor: Egy roma költőnk volt s most ő sincs...

Konok Péter: A lehetetlent követelve

Türelem, döntvény, megértés - A. Gergely András

Szilágyi Domokos: Magyarok

A. Gergely András: Idézetek a májusi forradalomból

Kétfelől ugyanarról: nyelv, nemzet, Óperencia - A. Gergely András, Bába Szilvia

Erős Ferenc: Moszkvai versek, 1968

Ludvík Vaculík: A hatalomról

Egy neves szász tudós halálára (Gernot Nussbächer, 1939-2018)

A Szlovákiai írószövetség magyar szekciója vezetőségének álláspontja - Dokumentum

Konok Péter: Baloldali stratégiák – Franciaország, 1968

Periszkóp-klasszikusok: Pilinszky János

Háttérben a Fehér Hollók (Corbii Albi) - Lapszemle

Periszkóp kasszikusok: Norman Mailer

Periszkóp klasszikusok: Móricz Zsigmond

Periszkóp-klasszikusok: Franz Hodjak

Váci Mihály 56-os naplója

Váci Mihály és a hatvannyolcas életérzés

Karl Henrik Svenstedt: A vörös brigádok

Rada Ivekovic: A reciklált francia május

Kányádi Sándor: Félvén se félve

Terjesztése tilos!...

Periszkóp-klasszikusok: Kányádi Sándor

Adam Michnkik és Daniel Cohn-Bendit beszélgetése 68-ból - részlet

Bajusz Orsolya – Kiss Noémi: Radikális ’68, radikális szex

Heller Ágnes: 1968 – prelúdium a posztmodernhez

Munkásőrséggel az orosz medvével szemben

Daczó Katalin: Ragályveszély - Lapszemle

Tavaszra ősz, meg pártirodalom is – Zdenĕk Mlynář A Prágai Tavasz… és ősz c. kötetéről

Még egy mondat a zsarnokságokról

Egy prágai 68-as enciklopédista lapalapító

Megtorpant idő a meggyötört filozófia bűvkörében

Kamarás István: 1968 – rock-mise a Mátyás templomban

Periszkóp-klasszikusok: Antoine de Saint-Exupéry

Keserü Katalin: "Pofáncsapás" és "reménység"

Léthangoltsági kalandok, ezernyi olvasat

Konrád György: Hatvannyolcasok

Kiss Endre: Értelmiség az új baloldal és a neoliberalizmus között

Ludvik Vaculik: Kétezer szó

A borzalom (szabadkozó) emberarca

Petr Pithart: 68 illúziói és 89 valósága?

Periszkóp-klasszikusok: Szász János

Egy abreál: Berkovits György

Sergio Benvenuto: Akkor Párizsban

Kibolyhosodó identitások, lelkes fesztivitások…

Az antropológiai megértés irodalmi természete vagy fordítva - A. Gergely András

Neil Ascherson: A lengyel március

Kun Miklós: Pjotr Seleszt 1968-ról

Hatvannyolcazás a vidéki magyar sajtóban

Vida István: Magyarország részvétele az 1968-as katonai invázióban

68 Prágából és Varsóból nézve

Pók Attila: Az 1968. év - Rövid kronológia

Günter Grass: Beszéd a veszteségről

Serge Audier: 68 - az értelmezések konfliktusa

Włodzimierz Kalicki: Varsó, 1968. március 8.

A. Gergely András: Egy euro-afrikai vadembertől a sikerirodalomig

A KÖZ válaszútján. Értékkonzervatív merengések - A. Gergely András

Naplófeljegyzések a 68-as évről - Lengyel József

Periszkóp-klasszikusok: Lengyel József

Kende Tamás: A szembesítés kínjai - Lengyel József tanúsága

Ez az én forradalmam - Göncz Árpád beszél életútjáról és a történelemről

Tariq Ali: Hová lett a régi düh és lelkesedés?

Chris Reynolds: 68 májusa a viták kereszttüzében

Hans Magnus Enzensberger: ennyit tudunk már...

Elhordott múltjaink – Szvetlana Alekszijevics tükrébe nézve

Szilágyi Domokos: Napforduló

Ki a gettóból! - Párizsi lapszemle

Pusztai Péter: Nagyapám 1968-ban

Serge July: 1968 május - mesék, legendák és a valóság

Két írás Ştefan Ciocan publicista hagyatékából

Daniel Cohn-Bendit: 68-nak vége. Győztünk

André Malraux: A nagy forradalmárok

Munkásvihar, diákvihar, tőkevihar Párizsban – avagy a vérben ünnepelt kormánygyőzelem

Egy "hallgatag" szemtanú Párizsból

Trócsányi Zoltán: Andersen magyar meséi

"Fentről minden jobban látszik"(?) - Olvasónapló Zdeněk Mlynářral

"Nekünk rossz, ha Európában nemzetállamok fognak kialakulni" - Markó Béla-interjú a 168 órában

Erdélyi Lajos: Túlélés - részlet

Blues-megálló, érzelmes kesergővel - A. Gergely András

Zsehránszky István: Autonómia ide; autonómia oda - Lapszemle

Kovács Hont Imre: Útkeresés - Lapszemle

A. Gergely András: Nyúlbűnözéstől a nemzetbiztonsági packázatig

Félszáz a verziókból, elforradalom és úgymaradás - A. Gergely András

Prága '68 (kis emlékbörze 2008-ból)

Kollektív ugrás a kerítésről (1968. június 27.) - Cseke Gábor

Kántor Lajos: Bukaresti nyár, kolozsvári ősz

Kisebbségtudomány a gömöri cigányságról

Periszkóp-klasszikusok: Szász István

Gyalu - Lapszemle

'68 retro

Egy barátság aszimmetriája - Dan Culcer és Cseke Gábor párbeszéde

A. Gergely András: Kisebbségi kultusz - kardozós változat

Örmény-magyar szenátor a két világháború közti parlamentben (Görög Joáchim)

Mi marad utánunk? - Egy jeles publicista erdélyi leveleit olvasva

A. Gergely András: Kicsi, amit töpörítenek, s megmarad, mi életképes? - Erdélyi városok, 1995

Széllel szemben... - Cseke Gábor

Aradi Zsolt "öt éjszakája" - kritika, részlet a könyvből

"Lecsengett" román-magyar? - Kései lapszemle

Periszkóp-klasszikusok: Hegedűs Lóránt

Daczó Katalin: Nagysorolvasás - Lapszemle

Szent könnyek Ciorantól - A Gergely András

A. Gergely András: Látszatok zuhatagában

Vasutas-szcéna, képben-történetben elbeszélve

Gáll Ernő a minapi magyar szaksajtóban - A. Gergely András

A. Gergely András: Kinek kora a Korunk?

Zene – létfilozófiával: a legendás, a személyes, a szent

Forrongó, eleven nyelv történeti tárháza

Színek - (szin)tézisekben - A. Gergely András

A. Gergely András: Vallomásos városlét, illatolásokkal

Periszkóp-klasszikusok: Fábry Zoltán

Aniszi Kálmán: Lehetnek-e kisebbségei egy kisebbségnek? - recenzió

Zöld Lajos: Menedékhely a Szármány-hegy alatt

Periszkóp-klasszikusok: Richard Wagner

Ágoston Vilmos: Kié az igazság?

Periszkóp-klasszikusok: Ady Endre

A Hét első évkönyve: Haza, szülőföld, nemzetiség / 1978

Periszkóp-klasszikusok: Markó Béla

Periszkóp-klasszikusok: Bajor Andor

Az obsitos lelki békéje - 2005-ös interjú Domokos Gézával

"Nemzedékem vezérszava volt" - egy Illyés-dokumentumról

A. Gergely András: Balibar filozófiája

Üres frázisok ideje (1940-41)

Látszatok zuhatagában - A. Gergely András

Boszorkányok pedig mégis vannak – ha nincsenek is!

Kőrösi Csoma Sándor úti levele - Dokumentum

Egy emberöltő után – a kisebbségi színház erdélyi műhelyeiből

Görgey Gábor publicisztikai "mementóiból"

Migráns voltam, de nem is az a baj - Lapszemle

A. Gergely András: Emlékezet, avagy örökség, felejtés, emlékmű?

Az irodalom kalandja - Kántor Lajos és Láng Gusztáv értelmezésében