Lestvica osebnih vrednot

Lestvica osebnih vrednot je psihološki instrument, katerega namen je izmeriti pomembnost, ki jo ima 24 vrednot za posameznika. S tem dobimo vpogled v človekovo motiviranost. Lestvica obsega samo osebne vrednote. Vsaka se nanaša na enega od temeljnih motivov človeka. Vrednote so izbrane tako, da so med seboj kar se da neodvisne, da se njihov pomen čim manj prekriva.

Lestvica je leta 2002 izšla pri Centru za psihodiagnostična sredstva, Ljubljana. Testni komplet obsega:

- lestvico (list A4 z navodilom na eni strani in lestvico na drugi),

- priročnik,

- nomogram za vrednotenje testnih storitev,

- Excelovo datoteko za vrednotenje in arhiviranje rezultatov,

- Powerpointovo predstavitev.

Vrednote so kar najbolj skrbno verbalno formulirane. Nazive vrednot, ki so v lestvici, si oglejte v poglavju taksonomija vrednot. Ob vsakem glavnem nazivu opis vrednote vsebuje še kratko frazo, ki vrednoto dodatno pojasnjuje. Na primer:

nove izkušnje / doživetja

živeti vznemirljivo, zanimivo življenje

Naloga posameznika je, da vrednote razvrsti glede na pomembnost, ki jo kot življenjska vodila imajo zanj in za njegovo življenje. 24 vrednot mora razvrstiti v 7 kategorij s frekvencami: 1 - 2 - 4 - 10 - 4 - 2 - 1. Torej: V prvo kategorijo napiše najapomembnejšo vrednoto, v naslednjo kategorijo dve vrednoti, ki po pomembnosti sledita, pa naslednje štiri pomembne vrednote. Nato pa navodilo pravi, naj vrednote začne razvrščati še od zadaj: eno najmanj pomembno vrednoto, pa naslednji dve malo pomembni vrednoti in še štiri. V srednji kategoriji tako ostane 10 srednje pomembnih vrednot.

Zanesljivost in veljavnost lestvice sta le preliminarno ocenjeni, saj za zanesljivost v poštev pride edino metoda test-retest, kar pa zadeva veljavnost, bi morala lestvica biti uporabljena še z drugimi lestvicami vrednot in testi motivacije. Prve ocene zanesljivosti se gibljejo okrog 0,90, ustrezna veljavnost pa je bila nakazana s številnimi korelacijami z motivacijskim testom Presoje, z Lestvico delovnih motivov in s testoma osebnosti Velikih pet in Cattell 16PF.