delovna_motivacija

DELOVNA MOTIVACIJA

Z delovno motivacijo sem se kot psiholog več začel ukvarjati leta 1979, ko smo v Savi Kranj prvič izvedli obširnejšo raziskavo organizacijske klime.

Delovna motivacija odraža številne temeljne motive človeka, tako biološke, kot socialne.

Leta 1997 je Center za psihodiagnostična sredstva Ljubljana izdal knjižico Lestvice delovne motivacije, v kateri so opisane: Lestvica značilnosti dela/delavcev, Lestvica delovnega zadovoljstva, Lestvica delovnih motivov in Lestvica vrednot podjetja.

Objavljena dela:

Pogačnik V. (1979). Raziskava socialno psihološke klime v Savi Kranj - tozd Avtopnevmatika.

Anthropos 1-2. Ljubljana.

Pogačnik V. (1985). Sistematično spremljanje zadovoljstva z delovno situacijo.

Posvetovanje psihologov SRS. Radenci.

Pogačnik V. (1993). Lestvica delovnih motivov. Psihološka obzorja, 2 (3-4), 143-157.

Pogačnik, V. (1997). Lestvice delovne motivacije. Produktivnost, Center za psihodiagnostična sredstva.

Ljubljana.

Pogačnik, V. (2000). Uporaba Lestvice delovnega zadovoljstva v slovenskih podjetjih.

Psihološka obzorja, 9 (4), 105-114.