raziskave_delovne_motivacije

RAZISKAVE

DELOVNE MOTIVACIJE

Uporaba različnih lestvic delovne motivacije ni dala pomembnejših odkritij. Pokazalo se je, da so postavke v lestvicah med seboj dokaj neodvisne, vsaka prispeva svoje informacije. Imajo pa lestvice precejšen praktičen pomen, saj jih v Sloveniji dokaj redno uporabljamo za merjenje organizacijske klime, zadovoljstva in za hitro spoznavanje poslobnih prioritet v podjetjih.

Lestvica delovne motivacije s svojimi 15 motivi daje vpogled v motivacijo zaposlenega. Pri delu so različnim skupinam zaposlenih pomembne različne stvari, velike pa so tudi individualne razlike. Ljudje, ki delajo na preprostejših delih na prvo mesto postavljajo dobro plačo, delovne razmere in stalnost zaposlitve, visoko strokovni delavci pa ustvarjalno delo, svobodo pri delu in strokovni razvoj. Spet drugačne bodo prioritete kandidatov za zaposlitev. Če razhajanje med opisanim sedanjim delom in zaželenim delom izrazimo z enim indeksom, bo ta posredni kazalec delovnega zadovoljstva koreliral z neposredno mero, dobljeno z Lestvico delovnega zadovoljstva z 0,37.

Lestvica delovnega zadovoljstva je instrument, ki je bil v rutinskih meritvah klime v podjetjih v Sloveniji najpogosteje uporabljen. Leta 1999 je lestvica pri uporabi na 5094 delavcih v 54 slovenskih podjetjih dala pravilno normalno distribucijo z aritmetično sredino 2,95 in standardnim odklonom 0,70. Povprečje najnižjega podjetja je bilo 2,16, najvišjega pa 3,55. Profil zadovoljstva 5094 delavcev kaže spodnja slika.

Lestvica vrednot podjetja je izvrsten instrument za hitro spoznavanje podjetja in njegovih prioritet. Zanima nas katera področja zaposleni v podjetju deklarirarjo kot tista, v katere je vredno investirati največ energije. Če je razlika med obstoječim in zaželenim stanjem prevelika, je malo verjetno, da bo podjetje vizijo zmožno uresničiti, če je premajhna, so navadno tudi motivacijski vzvodi v podjetju prešibki.