Follina

7

Mestece v Beneških Predalpah, v katerem je cisterijanska opatija s čudovitim križnim hodnikom.

Skozi Follino je že v antiki tekel en krak starorimske ceste, imenovane Via Claudia Augusta. Proti sredini 12. st. so se v lraju naselili cisterijanski menihi, ki so zgradili opatijo Sv. Marije, samostan pa je bil dokončan leta 1268. Bazilika ima čudovito gotsko fasado, romanski zvonik, ki je najstarejšidel kompleksa in umetniško bogato notranjost. Samostan ima poleg drugih prostorov tudi bogato knjižnico. Nemara najlepši del kompleksa pa je križni hodnik z elegantnimi, dvojnimi stebri, ki nosijo različno okrasje.

Ogled opatije ni vedno gotov. Medtem ko do zunanjih prostorov lahko dostopamo, ni gotovo, da nam bo omogočen tudi vstop v notranjost, torej ogled križnega hodnika.

Parkirišče: 45.953112, 12.116124