Grad Žovnek

5

Stari grad iz 12. stoletja je slaven po tem, da z njega izvira rodbina Celjskih grofov. Sedaj ga kar lepo obnavljajo.

Zgodovina gradu

Listine grad prvič omenjajo okrog leta 1130 in nato še večkrat kasneje. Ime Žovnek menda izvira od reke Savinje nad katero se grad dviguje - na eni od vzpetin v vzhodnih pobočjih Dobroveljske planote. Z več obrambnimi jarki in stolpi je bil palacij gradu dobro varovan. V 14. st. je Žovneška rodbina nasledila Celje in se preselila na Celjski grad. Svoj družinski grad so še vzdrževali in v njem tudi pogosto bivali. Po izumrtju rodbine so grad upravljali Habsburžani. Leta 1635 so grad oplenili in razdejali kmečki uporniki, opuščen pa je bil leta 1816.

Ogled

Z glavne ceste po Savinjski dolini že kmalu skrenemo proti zahodu. Grad se nad dolino že vidi, v vasi Spodnje Gorče zapeljemo proti Žovneškemu jezeru in naprej pod grad. V dolini pod gradom, tam, kjer je nekoč stala grajska pristava z gospodarskimi poslopji, parkiramo in se h gradu odpravimo peš. Lahko gremo okrog, torej vseskozi po cesti, lahko pa se gradu po strmi bližnjici približamo čez južna pobočja.

V gradu so na ogled le zidovi in prazne, opuščene zgradbe. Nekaj informacij najdemo tudi na razlagalnih tablah.

Jugovzhodno od gradu leži Žovneško jezero, mimo katerega lahko peljemo po cesti. Kak lep pejsaž se tam sicer najde, posebnih čarov pa jezero nima. Razen nemara v kakih izrednih okoliščinah.

Parkirišče: 46.275077, 15.006207