Plitvice, jezera

9

Na krasu je voda redkost, pri Plitvicah pa preseneča njeno obilje. Z vseh strani se zbira v jezerih, nato pa pada čez visoke slapove in teče po lepi, s temnimi gozdovi poraščeni pokrajini.

Opis Plitvičkih jezer

Območje Plitvičkih jezer je Hrvaški narodni park in je tudi pod zaščito UNESCA. Vsako leto ga obišče več kot milijon turistov.

Šestnajst jezer dobiva vodo iz več pritokov in podzemnih virov. Ločena so s pregradami travertina, kamna, ki ga ob pomoči mahov, alg in bakterij skozi stoletja gradi iz vode odlagajoči se apnenec. Iz spodnjega jezera nato izteka reka z imenom Korana. Za park sta značilni tudi specifična flora in favna. Dolomitna in apnenčasta kamnina pogojuje razgibanost terana. Ob jezerih so tudi številne jame, globoke več deset metrov. Nekatere med njimi je na pohodu skozi park tudi mogoče obiskati. Podzemlje gorskega območja nad jezeri, torej svet, ki napaja Plitvička jezera, pa je še zelo slabo raziskano.

Obisk parka

Parkirišča so ob obeh vhodih v park. Vhod 1 je v severnem delu jezer, torej ob spodnjem toku, vhod 2 pa v srednjem delu. Oba sta ob glavni cesti, ki gre vzhodno mimo jezer. Za udoben ogled je priporočljiva bolj čvrsta obutev, hoje je lahko kar precej, pripravljeni bodimo tudi na nekaj vzponov in sestopov. Sicer pa poti niso zahtevne. Časi, ko se je v jezerih še bilo dovoljeno kopati, pa so že zdavnaj minili.

Parkirišče: 44.883678, 15.623803