Ponte di Veja

7

Čudovit, naravni most, ena najmogočnejših stvaritev narave v kraškem svetu in eden največjih naravnih mostov Evrope. Sistem udornih jam in naravnih mostov je bil tudi bivališče ljudi že v paleolitiku.

Opis

Danes je Ponte di Veja, cca. 602 m, ena največjih turističnih atrakcij Lesinije. Tako kot drugje v Lesiniji, se je tudi tukaj v jurskih in krednih apnencih razvil bogat kraški svet. Kamnine niso enovite, so pa njihove plasti lepo zložene druga na drugi, tako, kot so se tvorile v zemeljski zgodovini. Sam obok mosta je na primer zgrajen iz apnenca tipa "rosso ammonitico". Domnevajo, da se je strop velikanske kraške jame udrl nekako pred 120.000-80.000 leti. Ostal je 30 m visok, 11 m debel naravni most, z razponom celih 52 m.

Poleg narvne, geološke znamenitosti gre pri tem kraju tudi za kraj z bogato arheološko dediščino. V teh divjih kanjonih in votlinah, ki so bile nekoč bogato poseljene z živalmi, so že od paleolitika naprej bivali tudi ljudje. 100.000-10.000 let stari sledovi lovcev in kamnitih orodij so bili najdeni na več mestih v okolici. Bližnji naseljeni kraj pri mostu je Sant'Anna di Alfaedo, kjer je tudi naravoslovni muzej.

Pristop

V bližino naravnega mosta Ponte di Veja se lahko pripeljemo z avtom, nato pa nas čaka še kake pol ure poti, na kateri si ogledamo številne znamenitosti. Posebna oprema ni potrebna, malo močnejši čevlji pa so dobrodošli.


Parkirišče: 45.611363, 10.971379