Pojmovanje vrednot

Definicija:

"Vrednote so pojmi o temeljnih kategorijah zaželenega."

... so pojmi...

V svojem bistvu so vrednote kognitivne reprezentacije človekovih motivov. To niso neposredne zaznave potreb niti ne drugi občutki, ampak gre za pojme, z razumom predelane predstave o tem, kaj je za posameznika dobro in zaželeno.

... zaželenega...

Vrednote so brezpogojno zaželene in to vsem ljudem. Pomembnost vrednot lahko presojamo samo relativno - v odnosu do drugih vrednot.

... o temeljnih kategorijah...

Vrednot ni zelo veliko, saj so to najširše motivacijske kategorije. Osebnih vrednot je toliko, kolikor je temeljnih motivov človeka.