lestvica_delovnega_zadovoljstva

LESTVICA

DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA

Lestvica delovnega zadovoljstva obsega iste delovne motive kot Lestvica delovnih motivov. Medtem ko moči delovnih motivov ne moremo meriti z absolutnimi ocenami, pa stopnjo zadovoljstva z njimi lahko. V Lestvici delovnega zadovoljstva je uporabljena preprosta 5-stopenjska lestvica, v kateri ocena 5 pomeni visoko stopnjo zadovoljstva, ocena 3 srednjo in ocena 1 nizko stopnjo zadovoljstva. Če v Lestvici delovnih motivov posameznik mora na primer presoditi, koliko mu je pomembna dobra plača, potem se ista postavka v Lestvici delovnih motivov glasi samo: plača, posameznik pa mora oceniti, kako je z njo zadovoljen. Ponovno naštejmo vseh 15 postavk delovnega zadovoljstva:

delovne razmere

možnosti napredovanja

obveščenost

plača

odnosi s sodelavci

varnost zaposlitve

možnosti strokovmnega razvoja

svoboda pri delu

ugled dela

soodločanje

ustvarjalnost dela

varnost dela

neposredni vodja

zahtevnost dela

zanimivost dela

Poleg 15 rezultatov na posameznih delovnih motivih, povprečni rezultat daje še globalno stopnjo delovnega zadovoljstva posameznika. Zanesljivost, ocenjena s Cronbachovim indeksom alfa, je 0,89.