Raziskave vrednot

Vzorec

Lestvica osebnih vrednot (glej poglavje, kjer je opisana!) je bila v postopku revizije preučevana na 737 Slovencih. Izpolnile so jo naslednje skupine ljudi: gimnazijci (N=138), študenti (N=152), odrasli - splošni vzorec (N=231), udeleženci seminarjev (N=74), udeleženci v kadrovskem postopku (N=142).

Prioriteta vrednot

Odrasli pomembnost vrednot razvrščajo takole:

Razlike med spoloma

V vzorcu odraslih sta profila žensk in moških naslednja:

Vpliv starosti

V vzorcu odraslih starejši ljudje bolj cenijo vrednote, ki so v desnem spodnjem kvadrantu našega modela, mlajši pa vrednote, ki so levo zgoraj:

Vpliv izobrazbe

V vzorcu odraslih med ljudmi različnih izobrazbenih nivojev ni velikih razlik v vrednotni usmeritvi. Kaže jih naslednja slika:

Gimnazijci in študenti

Pomembnost vrednot je pri gimnazijcih in študentih precej drugačna kot pri odraslih. Vse tri profile kaže naslednja slika:

Ljudje v kadrovskem postopku

Udeleženci kadrovskega postopka tudi razvrščajo vrednote nekoliko drugače kot splošni vzorec odraslih. Oba profila kaže naslednja slika:

Vrednote in osebnostne poteze

Z osebnostnimi potezami, kakršne merita testa Velikih pet in Cattellov 16PF Lestvica osebnih vrednot kaže le nizke stopnje povezanosti. Prostora osebnostnih dimenzij in vrednot sta skoraj v celoti ločena, edina izjema je poteza (intelektualna) odprtost iz modela Velikih pet, ki je povezana s številnimi vrednotami.

Vrednote in delovni motivi

Lestvica osebnih vrednot je na karakterističen način povezana z Lestvico delovnih motivov. Lestvica osebnih vrednot se nanaša na to, kar je človeku pomembno nasploh, Lestvica delovnih motivov pa na to, kar mu je pomembno v delovni situaciji. Nekateri motivi imajo v obeh jasne paralele, na primer: imetje / denar in plača, osebna varnost / zdravje in lahko delo, svoboda / neodvisnost in svoboda pri delu, ustvarjanje in ustvarjalno delo, osebna varnost / zdravje in varnost zaposlitve.