Brig

6

Mesto v dolini Rone, ki je bilo vedno pomembno kot severno izhodišče za prelaz Simplon.

Razcvet Briga je povezan z enim najpomembnejših prelazov čez Alpe, s Simplonom. Pred stoletji je to pomenilo možnost zaslužka s trgovino, v sedanjem času pa tudi s turizmom. Najstarejše arheološke najdbe so iz bronaste dobe, sicer pa je bila dolina Rone skozi vso zgodovino dokaj poseljena. V pisnih virih se ime mesta prvič pojavlja leta 1215 (družina de Briga), ki je živela v stolpu nad mestom.

Bogatenje mesta je vidno v številnih lepih hišah in palačah. Številne imajo v svoji podobi južnjaški, italijanski pridih. Najbolj znana je Stockalperjeva palača (slika zgoraj). Leta 1532 jo je zgradil Peter Stockalper, v 17. st. jo je razširil Kaspar Stockalper. Ta baron je ustvaril pravi trgovski imperij, še zlasti je obogatel z monopolom na trgovino s soljo. Je pa hkrati zaslužen tudi za izgradnjo številnih posvetnih in sakralnih zgradb. Danes je palača s parkom v lasti mesta, v njej je muzej in občasne prireditve.

Parkirišče: 46.319413, 7.991877