Taksonomija vrednot

Vrednote so stvar posameznika, ki presoja, kaj je pomembno in kaj ne.

Presoja se lahko nanaša na stvari, ki so pomembne zanj osebno, za družbeno skupino, ki ji pripada oziroma za celotno družbo in nasploh. Po tem vidiku klasifikacije torej ločimo:

OSEBNE VREDNOTE - DRUŽBENE VREDNOTE - SPLOŠNE VREDNOTE

Pri svojem delu sem se ukvarjal samo z osebnimi vrednotami.

Taksonomija vrednot naj bi odgovorila na vprašanje katere vrednote realno obstajajo, koliko jih je in kako jih lahko razvrstimo v logičen sistem (oziroma v kakšnih medsebojnih odnosih so).

Ker so osebne vrednote pojmi o temeljnih kategorijah zaželenega in jih je toliko kot je temeljnih motivov človeka, moj nabor vrednot obsega naslednje vrednote:

družba

hobiji / prosti čas

hrana / pijača

imetje / denar

lepota / umetnost

moč / vpliv

moralna, etična načela

nove izkušnje / doživetja

osebna varnost / zdravje

otroci

partner/ka / ljubezen

počitek

poklic / delo

prijatelji

samopodoba

spolnost

starši / dom

svoboda / neodvisnost

športno udejstvovanje

udobje / uživanje

ugled / slava

ustvarjanje

vera / bog

znanje / modrost

V poglavju teorija vrednot je razloženo, v kakšnih medsebojnih odnosih so te vrednote. Na tem mestu samo še to, da nekatere vrednote odražajo biološke motive (na primer: hrana / pijača, spolnost, udobje / uživanje itd.), druge pa socialne motive (na primer: poklic / delo, prijatelji, vera / bog itd.).