Črni Kal

5

Območje Črnega Kala je prav zanimivo za izlet. Nad vasjo z nagnjenim zvonikom so znameniti geološki prelomi, kjer v stenah kar mrgoli plezalcev, več je lepih pohodnih poti, za obisk pa je tudi urejen grad z imenitnim razgledom.

Na poti h gradu

Zgodba o Črnem Kalu

Istrski polotok tvori manjša geološka plošča, ki se pomika proti severovzhodu in hkrati suče v nasprotni smeri urinega kazalca. Pri tem se podriva pod Dinarsko ploščo. Med Trstom in Reko tako vidimo več vzporednih prelomnic, ob njih padajo nekaj deset metrov visoke, domala navpične stene, ki so pri plezalcih tako priljubljene. Take so tudi stene Kraškega roba nad Črnim Kalom. Čeznje se prebije železniška proga, ki se nato v dolgem ovinku spusti proti Kopru. Pod stenami pa so že plasti fliša, ki pomenijo na eni strani rodovitno zemljo, v dnu doline, pri Rižani, pa se tudi zberejo meteorne vode in privrejo na dan kot slikovit, močan vodni vir.

Grad nad vasjo je v 11. st. zgradil grof Ulrik in je bil del obrambnega sistema, ki se vleče od Socerba, preko Črnega Kala do stolpa nad Podpečjo. Danes je za silo obnovljen kot razgledna turistična točka.

Sicer pa so v bližini našli dokaze, da so bili ti kraji poseljeni že v starejši kameni dobi (najdba sekire v kamnolomu). Zanimiva pa je tudi sama vas. Zaradi nestabilnega terena je zvonik nagnjen za en meter. Kraj ima bogato kamnoseško tradicijo, zato je na več starih hišah mogoče opaziti lepo izklesane kamnite detajle. Benkova hiša izvira celo iz leta 1489.

Ogled krajev

Izlet, na katerem obiščemo več znamenitosti, sicer lahko začnemo spodaj v vasi, tukaj pa predlagam samotno parkirišče med kamnolomom in gradom. S ceste, ki gre od stare magistralne ceste proti Črnotičam, se odcepimo proti jugu in mimo kamnoloma peljemo do konca.

S parkirišča je po robu do gradu le kakih 10 minut hoje. Vzpon ni zahteven, le otroci, če so z nami, naj ne bi preveč razigrano zahajali na rob. Okolica gradu je zelo slikovita. V stenah in stolpih navadno lahko opazujemo plezalce, čez mostiček pa gremo tudi na grad, s katerega je zelo lep razgled.

Nadaljujemo lahko kar po robu proti jugovzhodu. Pot zahteva nekaj previdnosti, ko smo dovolj daleč, začnemo oprezati po strmem odcepu, ki nas bo popeljal pod stene. Tam je v pečinah tudi kraška jama. Nato se proti zahodu vračamo. V vasi si ogledamo Benkovo hišo, stare ulice in zvonik, nato pa nas čaka še vzpon nazaj k avtu. Široka steza oziroma kolovoz gre gor pod grad, tam pa se stenam umakne v levo in nas pripelje naravnost na parkirišče.

Parkirišče: 45.553557, 13.879595