Inteligentnost

Z inteligentnostjo sem se kot psiholog začel ukvarjati že leta 1976, ko sem se zaposlil v Savi Kranj.

Inteligentnost pojmujem kot biološko, funkcionalno sposobnost centralnega živčnega sistema, da obdeluje informacije.

Med leti 1983 in 1997 je pri Centru za psihodiagnostična sredstva izšla serija mentalnih testov, ki se uporabljajo v Sloveniji, Test nizov pa tudi na Hrvaškem.

Leta 1995 je pri Didakti izšla knjiga Pojmovanje inteligentnosti. Objavljena dela:

Pogačnik V. (1980). Pomanjkanje psihodiagnostičnih sredstev v slovenski industrijski praksi. Posvetovanje psihologov SRS. Portorož.

Pogačnik V. & Bele-Potočnik Ž. (1983). Test nizov (obliki TN-20 in TN-10). Priročnik in test. Zavod SRS za produktivnost dela, Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1987). Obseg neposrednega pomnenja. Posvetovanje psihologov SR Slovenije, Radenci.

Pogačnik V. (1988). Izpopolnitev psihodiagnostičnega instrumentarija za uporabo v industrijski praksi. Obzornik - strokovni časopis delavcev Save, 5/1. str. 13-16.

Pogačnik V. (1988). Inteligentnost kot sposobnost obdelovanja informacij. Zavod SR Slovenije za produktivnost dela. Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V (1988). Razvoj računalniškega testa fluidne inteligentnosti. Anthropos. Ljubljana. 3-4. Str. 208-218.

Pogačnik V. (21.2.1990). Koncept inteligentnosti. Biološka inteligentnost omogoča tudi izkustveno. Delo. Ljubljana.

Pogačnik V. (1990). Prispevki k merjenju intelektualnih sposobnosti. Primjenjena psihologija, 11, str. 87-97. Zagreb.

Pogačnik V. (1990). Kratkoročni spomin v psihometriji in v kognitivni psihologiji. Anthropos. Ljubljana. 3-4. Str. 250-265.

Pogačnik V. (1991). Test verbalne sposobnosti "Tujke". Produktivnost. Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1992). Test numerične sposobnosti "Računi". Produktivnost. Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1992). Test perceptivne sposobnosti "Vzorci". Produktivnost. Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1992). Novejši pristopi v teorijah inteligentnosti. Psihološka obzorja, 1 (1), 52-59.

Pogačnik V. (1993). Test verbalne sposobnosti 'Tujke'. Psihološka obzorja, 2 (1), 105-110.

Pogačnik V. (1993). Ali s starostjo inteligentnost upada? Psihološka obzorja, 2(2), 57-65.

Pogačnik V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti. Didakta. Radovljica.

Boben D., Krajnc I., Majcen V., Pogačnik V., Zalar B. (1997). Testna baterija za triažni psihološki pregled nabornikov za pehotnega vojaka - "NA". Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.