Sečoveljske soline

7

Kompleks za pridelavo morske soli je nekoč zavzemal velik del Piranskega zaliva. Danes soline zavzemajo le še manjši del območja, večji del pa je zaščiten kot naravni park. Tako pogledi na soline od daleč, kot tudi sprehodi ob kanalih so izredno slikoviti.

Jesenski pogled z južne, hrvaške strani

Fontanigge, najboljše soline v severnem Jadranu

Sol je bila vedno dragocena dobrina. Z rudniki kamene soli so obogatela mesta, kot so Hallstadt, Salzburg in Hall, a splošno znano je, da je morska sol daleč boljša od kamene. Ali so v Piranskem zalivu pridelovali sol že v času Rimljanov ni povsem gotovo, je pa delovanje Sečoveljskih solin potrjeno že v času kraljestva Karla velikega (804), pisni dokument pa jih omenja že leta 1274. Prebivalci Pirana so od aprila do avgusta živeli v hišicah na poljih soli. Te so bile namenjene tako bivanju (zgornji del), kot začasnemu shranjevanju soli. Svojevrsten, postopek kakovostnega pridelovanja soli, pri katerem se ohranja petola (nekaj mm debela plast alg, sadre in mineralov), je dokaj zahteven in so ga v Sečoveljske soline prinesli solinarji s Paga v 14. st. Danes Sečoveljske soline niso pomembne toliko v gospodarskem smislu, kot so pomembne v etnološkem, naravovarstvenem, kulturnem in turističnem smislu. Celotno območje je proglašeno za krajinski naravni park, za katerega je značilen poseben ekosistem, v njem pa živijo svojevrstne rastline in živali.

Ogled parka

V park vstopimo od severovzhoda. Parkiramo v Seči, ob Kanalu Sv. Jerneja, nato čez most kar kmalu pridemo do vstopne točke. Tam se pozanimajmo kateri deli parka so odprti za ogled. V sklopu turistične ponudbe je tudi kopel v zdravilnem blatu (imenovanem fango), ki menda pomaga pri revmi. Sicer pa so za ogled najbolj slikoviti predeli z razpadlimi solinarskimi hišami in bazeni, bodisi tisti še delujoči, kot tudi tisti opuščeni.

Najlepši meseci za ogled solin so morda jeseni, ko so barve bogate in ko v bazenih že ni več solinarjev, seveda pa tudi poleti, ko tisti redki solinarji še pridobivajo sol na stari način.

Ob odhodu iz parka razmislimo, ali bomo kupili darilno vrečko zelo kakovostne soli.

Parkirišče: 45.492452, 13.609090