lestvica_delovnih_motivov

LESTVICA

DELOVNIH MOTIVOV

Lestvica delovnih motivov je bila razvita leta 1992 za namene raziskave organizacijske klime v podjetju. Obsega 15 temeljnih delovnih motivov, ki jih posameznik rangira in sicer dvakrat: Prvi rang opisuje kakšno je njegovo delo, drugi pa kakšno delo bi želel(a). Drugi rang kaže na njegovo delovno motivacijo, razlika med tem, kar je značilno za sedanje delo in tem, kar si najbolj želi, pa kaže na področja delovnega (ne)zadovoljstva. Vsak od delovnih motivov je v lestvici opredeljen s skrbno formuliranim stavkom, delovni motivi pa so:

delovne razmere

lahko delo

možnosti napredovanja

obveščenost

plača

odnosi s sodelavci

soodločanje

varnost zaposlitve

možnosti strokovmnega razvoja

svoboda pri delu

ugled dela

ustvarjalno delo

varno delo

vodja

zanimivo delo

Vsaka od postavk je izražena tako, da posameznika vprašamo, koliko mu je pomembna dobra plača, dobre delovne razmere itd.

Če želite, lahko na spodnjem naslovu lestvico izpolnite on-line:

http://vidpogacnik.LDM-N.sgizmo.com