values

As a psychologist I have started to research human values in 1984.

I conceptualize human values as an expression of motivation.

In 1987 Center za psihodiagnostična sredstva (The Center for Psychodiagnostic Instruments) published The Personal Values Scale. In 2002 a revised version was published.

Published works:

Pogačnik V. (1984). Razvoj lestvice vrednot. Posvetovanje psihologov Slovenije. Bled.

Pogačnik V. (1985). Struktura osebnosti in individualne vrednote. Anthropos. Ljubljana.

Pogačnik V. (1986). Struktura osebnosti in vrednote. Anthropos. Ljubljana.

Pogačnik V. (1987). Lestvica individualnih vrednot. Test in priročnik. Zavod SR Slovenije za

produktivnost dela, Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.

Pogačnik V. (1988). Položaj vrednot v odnosu do strukturnih in dinamičnih lastnosti osebnosti. Anthropos. Ljubljana. 4-4. Str. 58-70.

Pogačnik V. (2002, pred izidom). Pojmovanje in struktura osebnih vrednot. Psihološka obzorja.

Pogačnik V. (2002, pred izidom). Lestvica osebnih vrednot. Test in priročnik. Center za

psihodiagnostična sredstva. Ljubljana