lestvica_vrednot_podjetja

LESTVICA

VREDNOT PODJETJA

Tako kot lahko svoje osebne vrednote deklarira posameznik, lahko tudi podjetje deklarira dejavnike, ki so zanj pomembnejši od drugih dejavnikov. Motivacija ni zgolj osebna zadeva, motivirane so lahko tudi družbene skupine.

Z Lestvico vrednot podjetja ugotavljamo, kateri dejavniki poslovanja so zaposlenim (ali na primer ožjemu vodstvu v podjetju) bolj in kateri manj pomembni. Lestvica obsega 14 dejavnikov, ki jih posameznik rangira dvakrat: V koloni "tako je sedaj" označi, kakšen pomen po njegovem mnenju podjetje daje dejavnikom sedaj, v koloni "tako bi moralo biti" pa označi želeno stanje. Drugo razvrščanje razkrije motivacijske silnice v podjetju, razlika med obema razvrščanjema pa področja motivacijske napetosti.

Vsak od dejavnikov uspešnosti podjetja je skrbno opredeljen in sicer z glavnim nazivom in s kratkim dodatnim opisom. Na primer:

KAKOVOST

visoka kakovost izdelkov in storitev

Dejavniki, ki sestavljajo Lestvico vrednot podjetja, so naslednji:

ugled

kakovost

menedžment

nizki stroški

okolje

operativa

organizacija

poslovna etika

razvoj

svetovljanstvo

tehnologija

trg

zaposleni

znanje