Klevevž

5

Pod grajskimi razvalinami priteče potok v manjši park, kjer so izviri s termalno vodo in mlin, preurejen v restavracijo. Ogled bližnjih jam pa že ni za vsakogar.

Opis kraja

Klevevž je kraj na Dolenjskem, nekaj kilometrov severno od Šmarjeških toplic. V območju geološkega preloma po gozdnati dolinici med Homskim hribom in grajskim gričem teče potok Radulja, ki je v Sloveniji posebnost. Njegove slapiče omenja že Valvasor, a v vznožju spodnjega je manjši park in zajetje termalne vode, ki je eno redkih slovenskih termalnih kopališč v »naravi«. Voda ima 24,8°C. Ob parku je lepo prenovljen nekdanji grajski mlin, v griču pod nekdanjim gradom Klevevž (Klingenfels) pa sta tudi dve jami. V spodnji je tudi termalni izvir.

Podzemna voda Klevevških toplic po prelomu počasi potuje do globine približno kilometer, se med potjo ogreje, nato pa se hitro dvigne proti površju in izviru ob desnem bregu Radulje. Vodonosnik tega termalnega vira je zgornjetriasni dolomit, ki je plitveje prekrit s krednim apnencem in brečo*.

Grad Klevevž

je bil nekoč precej mogočen. V pisnih virih je prvič omenjen leta 1267. V svoji zgodovini je pogosto menjal lastnike, imel je tudi pomembno vlogo pri obrambi pred Turki. Nato je propadel, leta 1942 pa so ga požgali še partizani, tako da je danes le še razvalina.

Ogled

K mlinu se najhitreje pripeljemo tako, da z avtoceste zapeljemo pri Otočcu, nato pa peljemo mimo Šmarjeških topic in skozi Šmarjeto proti severu. Po nekaj kilometrih na križišču namesto desno v Zbure zavijemo levo proti Klevevžu. Parkiramo pri mlinu.

Izlet načrtujemo poljubno, verjetno pa bomo od mlina šli skozi park, mimo termalnega izvira, nato pa po kratki soteski ob Radulji navzgor in desno h gradu. Obe podzemni jami menda nista primerni za turistični obisk.

Parkirišče: 45.906528, 15.233943

* N. Rman in M. Novak: 70 geoloških zanimivosti Slovenije. GeoZS, Ljubljana, 2016.