Vid Pogačnik‎ > ‎

vrednote

 
VREDNOTE
 
 

S človekovimi vrednotami sem se kot psiholog začel ukvarjati leta 1984.
Vrednote pojmujem kot izraz človekove motivacije.
Leta 1987 je pri Centru za psihodiagnostična sredstva izšla Lestvica individualnih vrednot, z imenom Lestvica osebnih vrednot bo izšla 2002 njena revidirana verzija.

Objavljena dela:

Pogačnik V. (1984). Razvoj lestvice vrednot. Posvetovanje psihologov Slovenije. Bled.
Pogačnik V. (1985). Struktura osebnosti in individualne vrednote. Anthropos. Ljubljana.
Pogačnik V. (1986). Struktura osebnosti in vrednote. Anthropos. Ljubljana.
Pogačnik V. (1987). Lestvica individualnih vrednot. Test in priročnik. Zavod SR Slovenije za
   produktivnost dela, Center za psihodiagnostična sredstva. Ljubljana.
Pogačnik V. (1988). Položaj vrednot v odnosu do strukturnih in dinamičnih lastnosti osebnosti. Anthropos. Ljubljana. 4-4. Str. 58-70.
Pogačnik V. (2002, pred izidom). Pojmovanje in struktura osebnih vrednot. Psihološka obzorja.
Pogačnik V. (2002, pred izidom). Lestvica osebnih vrednot. Test in priročnik. Center za
   psihodiagnostična sredstva. Ljubljana