Grotte di Pradis

6

Te jame so pravzaprav votline divjega, slikovitega kanjona. Žal si lahko ogledamo le majhen del. V bližini so tudi arheološke lokalitete, kar lahko še malo bolj vzburi domišljijo.

Planinski predeli Karnijskih predalp so danes v veliki meri opuščeni, v stalnih naseljih živi vedno manj ljudi. Čez planoto Pradis vodi lokalna cesta, ki povezuje območje Tilmenta z dolino Medune, Pod krajem Pradis pa se okrog zakraselega masiva Monte Ciaurlec, 1148 m, ovijajo globoke grape, med katerimi je še posebno divja grapa potoka Cosa. Del je urejen za turistični obisk, domačini pa so v tiste votline strpali vse mogoče - od verskih simbolov do zgodb o jamskih medvedih. Je pa res, da so v jamah nad potokom živeli že neandertalci, kasneje pa sodobni ljudje vse od prazgodovine naprej. O tem nas poučijo razstave in turistične table ob poti, v kraju pa je tudi arheološki muzej.

Dostop

V kraj Pradis lahko pripeljete iz različnih smeri. Poleg od zahoda tudi od severovzhoda in jugovzhoda. Verjetno si boste na panoramski vožnji poleg ogleda teh jam zastavili še kakšen cilj - tako bo dan najbolje izpolnjen.

Ogled votlin

Po jamah nas vodi dobro označena in zavarovana krožna pot. Deli kanjona so zares slikoviti, po mostovih prečkamo nad koriti, kjer potok v globinah komaj vidimo, s strani pada v globel lep slap, votline pa so poimenovane po njihovih znamenitostih. To so znamenite Grotte Verdi, ki so turistična atrakcija že od leta 1965. Grotta della Madonna je zelo razsežna (vanjo gre do 1000 ljudi), v votlini je kip, speleologi pa jo imajo za svoje nacionalno svetišče. Malo naprej sta Grotta del Clusantin in Grotta del Rio Secco. Znani sta po arheoloških najdbah. Nato se po 207 stopnicah spustimo v globel k potoku. Za celoten krog bomo rabili nemara dobro uro.

Parkirišče: 46.247242, 12.887146