Videm / Udine

5

Glavno mesto Furlanije s svojo industrijo in trgovskimi centri Na prvi pogled ni videti privlačno za ljubitelje lepega. A v njegovem središču najdemo številne obiska vredne znamenitosti.

Loggia del Lionello

Zgodovina mesta

Najprej nekaj besed o imenu. Izvor imena Udine ni dobro pojasnjen. Staro slovensko ime za kraj pa je bilo menda Vidan, nakar so ga v želji po "pravilnosti" popravili v Videm - zgledujoč se po toponimih s tem imenih v Sloveniji. Takšni napaki jezikoslovci pravijo hiperkorekcija.

Kraj, naseljen že od neolitika naprej, v zgodovino vstopi v pozni antiki. Večjo pomembnost pa dobi šele v srednjem veku, vzporedno z zatonom pomembnosti Ogleja in Čedada. Središče pokrajine in sedež patriarhata postane v 13. st., v 15. st. pa pride pod oblast Beneške republike. V začetku 16. st. ga prizadenejo kratka civilna vojna, potres in kuga, nato pa sledi obdobje razcveta, ki, tako je videti, še vedno traja.

Torre di Orologia

Stare palače

Ogled znamenitosti

V razmeroma velikem mestu se omejimo le na njegovo zgodovinsko središče. To leži jugozahodno od grajskega griča, zato se nemara najprej povzpnimo na tega. Sedanja zgradba je benečanska, zgrajena od leta 1517 naprej, a na temeljih stare langobardske utrdbe, ki jo je leta 1511 porušil potres. V gradu je danes arheološki muzej, zraven pa stoji cerkev Santa Maria di Castello, nemara najstarejša cerkev v mestu. Izhaja še iz časa Langobardov, svoj pomen pa je izgubila v 13. st. S planote grajskega griča je zelo lep pogled čez Furlansko ravnino in na gore, ki se razprostirajo na severu.Z grajskega griča se po lepi cestici spustimo proti jugu in že smo na Trgu svobode (Piazza della Liberta), okrog katerega so nanizane najlepše zgradbe. Na južni strani je Loggia del Lionello (1448-57), danes mestna hiša, ki spominja na benečanske palače. Nasproti njej stojita Loggia di San Giovanni in Torre di Orologia - stolp z uro, ki je simbol mesta. Na trgu so še lep vodnjak iz 16. st. in stebri s kipi.

Le malo jugovzhodneje od Piazze della Liberta stoji velika katedrala. Graditi so jo začeli leta 1236, posvečena je bila leta 1335. V začetku 18. st. je bila na zahtevo in stroške družine Manin povsem obnovljena. Notranjost je bogato okrašena, tudi s slikami pomembnih slikarjev.

Piazza della Liberta

Duomo, notranjost

S tem seznam znamenitosti Udin seveda še ni izčrpan. Velja se sprehoditi še malo po širši okolici, še posebno, če smo v mestu zjutraj, ko se prometni vrvež šele prebuja.

Piazza San Giacomo

Piazza San Giacomo

Parkirišče: 46.064964, 13.238057