061

Sonnet 61

Is het jouw wil dat 's nachts je beeltenis

Mij voor de slaperige ogen daagt?

Verlang jij dat mijn slaap verdwenen is,

Wanneer een valse schim van jou mij plaagt?

Zend jij jouw geest van verre naar mij toe,

Om mij en al mijn daden na te gaan?

Hoe schandelijk ik hier mijn tijd verdoe,

Als aas en voer voor je jaloerse waan?

O, nee, zo groot is toch jouw liefde niet;

Het is mijn liefde die mij wakker houdt,

Het is mijn trouw die mij mijn rust verbiedt

En die voor waker speelt, alleen om jou.

Ik waak om jou en elders weer waak jij,

Maar ver van mij, met and'ren te nabij.

Sonnet 61

Is it thy will, thy image should keep open

My heavy eyelids to the weary night?

Dost thou desire my slumbers should be broken,

While shadows like to thee do mock my sight?

Is it thy spirit that thou send'st from thee

So far from home into my deeds to pry,

To find out shames and idle hours in me,

The scope and tenor of thy jealousy?

O, no! thy love, though much, is not so great:

It is my love that keeps mine eye awake:

Mine own true love that doth my rest defeat,

To play the watchman ever for thy sake:

For thee watch I, whilst thou dost wake elsewhere,

From me far off, with others all too near.