001

Sonnet 1

Het mooiste moet aan schoonheid leven geven,

Opdat de schoonste bloem, de Roos, niet sterft,

Maar door de tijd verteerd, voor ons blijft leven

Omdat een tere loot haar schoonheid erft.

Maar jou boeit slechts het licht in eigen ogen

Je brandt daarvoor je eigen brandstof af;

Jij, die je levensbronnen laat verdrogen

En wreed jezelf als ergste vijand straft.

Hoewel je eigenlijk een sierraad bent,

Een lentebode met een nieuw geluid,

Verberg je al je rijkdom als een krent,

Die gierig sparend zijn bezit verbruit.

Verspil niet wat de wereld aan je gaf;

Verstop het niet in jou en in je graf.

Sonnet 1

From fairest creatures we desire increase,

That thereby beauty's rose might never die,

But as the riper should by time decease,

His tender heir might bear his memory:

But thou contracted to thine own bright eyes,

Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,

Making a famine where abundance lies,

Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel:

Thou that art now the world's fresh ornament,

And only herald to the gaudy spring,

Within thine own bud buriest thy content,

And, tender churl, mak'st waste in niggarding:

Pity the world, or else this glutton be,

To eat the world's due, by the grave and thee.