038 Church-Musick

Kerkmuziek


Zoetste van zoet, ik dank U: toen onvrede

Mij innam, werd mijn geest verwond,

U nam mij mee toen, naar uw huis van vrede,

Waar ik een slaapplaats vond.


Nu ik met U, zonder een lichaam vlieg

En op uw vleugels stijg en val,

Zijn wij één leven en elkanders lief,

God helpt de armste koning al.


Troost, ik ga dood, wanneer U mij verlaat,

Want zonder U kan ik niet voort

Maar als ik met U reis als kameraad,

Wijst U mij naar de hemelpoort.

Church-musick.


Sweetest of sweets, I thank you: when displeasure

Did through my bodie wound my minde,

You took me thence, and in your house of pleasure

A daintie lodging me assign’d.


Now I in you without a bodie move,

Rising and falling with your wings:

We both together sweetly live and love,

Yet say sometimes,God help poore Kings.


Comfort, I’le die; for if you poste from me,

Sure I shall do so,and much more:

But if I travell in your companie,

You know the way to heavens doore.