016 Nature

Natuur


Opstandig wil ik dood, ik ren

Of vecht of vlucht of ik ontken

Dat U iets heeft te doen met mij.

O tem mijn hart

Uw hoogste kunst is dat

Ik mij verknoopt voel aan uw zij.


Als U dit gif verborgen houdt

En in verbeelding geuren zou,

Dan zou mijn ziel een luchtbel zijn

En zal gezwind

Verdwijnen in de wind,

Dan was uw vakmanschap slechts schijn.


O maak mijn ruwe hart weer zacht

Beitel Uw hoogste wet en macht;

Of maak een nieuwe, want de oude

Is bijna heen,

Dus maak een betere steen

Om mijn stof én U vast te houden.

Nature


Full of rebellion, I would die,

Or fight, or travell, or denie

That thou hast ought to do with me.

O tame my heart;

It is thy highest art

To captivate strong holds to thee.

If thou shalt let this venome lurk,


And in suggestions fume and work,

My soul will turn to bubbles straight,

And thence by kinde

Vanish into a winde,

Making thy workmanship deceit.


O smooth my rugged heart, and there

Engrave thy rev’rend Law and fear;

Or make a new one, since the old

Is saplesse grown,

And a much fitter stone

To hide my dust, then thee to hold.