031 Grace

Genade


Mijn voorraad stokt, en alles stuit

Op het failliet van mijn beheer

Tot Uw genade roep ik uit:

Daal op mij neer!

Want nog steeds keert de zon zich om,

Uw huis lijkt op een kerker, Heer,

Uw werk lijkt nacht: Genade kom,

Daal op mij neer!

De dauw is mooi bij de dageraad;

Uw Duif of dauw wat glanst er meer?

De dauw, waaraan het gras nooit vraagt:

Daal op mij neer!

De dood werkt als een mol, en graaft

Mijn graf. Het nadert keer op keer;

Genade, die mijn ziel behaagt,

Daal op mij neer!

De zonde hamert in mijn hart

Een hardheid, die geen liefde eert:

Genade, zacht, die mij niet tart,

Daal op mij neer!

O kom! U kent de weg, en als

U niet wilt komen, vraag mij, Heer

Opdat ik niet meer zeggen zal:

Daal op mij neer!

Grace


MY stock lies dead, and no increase

Doth my dull husbandrie improve:

O let thy graces without cease

Drop from above!

If still the sunne should hide his face,

Thy house would but a dungeon prove,

Thy works nights captives: O let grace

Drop from above!

The dew doth ev’ry morning fall;

And shall the dew out-strip thy Dove?

The dew, for which grasse cannot call,

Drop from above.

Death is still working like a mole,

And digs my grave at each remove:

Let grace work too, and on my soul

Drop from above.

Sinne is still hammering my heart

Unto a hardnesse, void of love:

Let suppling grace, to crosse his art,

Drop from above.

O come! for thou dost know the way:

Or if to me thou wilt not move,

Remove me, where I need not say,

Drop from above.