Song V - Fish in the Unruffled Lakes

Lied V


Vis krioelt in vele kleuren

In het rimpelloze meer,

Zwanen, in koud winterweer

Tonen witte zuiverheid,

En de leeuw loopt door de

Struiken van onschuldigheid;

Leeuw, vis en zwaan

Leven en vergaan

Op de golfslag van de tijd.


Tot het eind der schaduwdagen

Zingen wij betraand,

Over kwaadbewuste plichten

Met de Duivel in de klok,

En de Goedheid die we dragen

Voor verzoening of geluk;

Liefde gaat voorbij,

Op de dieren werpen wij

Een jaloerse blik.


Zuchten om ons dwaas bestaan

Benauwen onze dag,

Terwijl ik juist juichen mag

Omdat jij, mijn zwaan, de gaven

Die de schepping ooit spontaan

Aan de zwaan heeft meegegeven,

Trots en majesteit

Nog hebt uitgebreid

Met onvoorwaardelijk liefde.

Song V


Fish in the unruffled lakes

Their swarming colors wear,

Swans in the winter air

A white perfection have,

And the great lion walks

Through his innocent grove;

Lion, fish and swan

Act, and are gone

Upon Time's toppling wave.


We, till shadowed days are done,

We must weep and sing

Duty's concious wrong,

The Devil in the clock,

The goodness carefully worn

For atonement or for luck;

We must lose our loves,

On each beast and bird that moves

Turn an envious look.


Sighs for folly done and said

Twist our narrow days,

But I must bless, I must praise

That you, my swan, who have

All the gifts that to the swan

Impulsive Nature gave,

The majesty and pride,

Last night should add

Your voluntary love.