I dwell in Possibility -

Ik woon in Hou het open


Ik woon in Hou het open –

Proza is vaak zo dicht –

Mijn huis telt vele Ramen –

En open Deuren – licht –.


Met Kamers zoals Ceders –

Onneembaar voor het oog –

Met Daken voor de eeuwigheid

Gebouwd als Hemelboog –


Voor Gasten – ‘t allermooiste –

Voor de Bewoner – Kijk –

Mijn breed gespreide smalle Hand

Ontvangt het Paradijs –

I dwell in Possibility -


I dwell in Possibility –

A fairer House than Prose –

More numerous of Windows –

Superior – for Doors –


Of Chambers as the Cedars –

Impregnable of eye –

And for an everlasting Roof

The Gambrels of the Sky –


Of Visitors – the fairest –

For Occupation – This –

The spreading wide my narrow Hands

To gather Paradise –