123

Sonnet 123

Nee, Tijd, nooit zul je zien dat ik verander,

Want al je piramiden zijn voor mij

Omhulsels van vergane pracht, niets anders:

Het eerdere in nieuwere kledij.

Wij gapen, in ons veel te korte leven,

Naar wat jij ons verkopen wilt als nieuw;

Wij koesteren het als aan ons gegeven,

Terwijl het velen vóór ons al beviel.

Ik lach om jou en lach om jouw annalen;

Al wat er was en is, het laat me koud;

Want leugens zijn jouw daden en verhalen

Van wat jij in jouw haast aan bouwval bouwt.

Ik zweer voor nu en altijd: ik blijf trouw,

Ondanks jouw zeis en sikkel, ondanks jou.

Sonnet 123

No, Time, thou shalt not boast that I do change:

Thy pyramids built up with newer might

To me are nothing novel, nothing strange;

They are but dressings of a former sight.

Our dates are brief, and therefore we admire

What thou dost foist upon us that is old;

And rather make them born to our desire

Than think that we before have heard them told.

Thy registers and thee I both defy,

Not wondering at the present nor the past,

For thy records and what we see doth lie,

Made more or less by thy continual haste.

This I do vow and this shall ever be;

I will be true despite thy scythe and thee.