Shakespeare, William

De sonnetten van William Shakespeare,

vertaald door Arie van der Krogt.

Uitgever: Ad. Donker, Rotterdam, 1997.

ISBN 978 906100448.

Nog steeds leverbaar.

In 1989 begon ik met het vertalen van de sonnetten van William Shakespeare. Aanleiding was een kort artikel van Kees Fens in de Volkskrant over de vertaalkwesties in het tweede sonnet. Dat sonnet begint met de schitterende zin: 'When forty winters shall besiege thy brow and dig deep trenches in thy beauty's field'. Die zin vertaalde ik als volgt: 'Als veertig winters vechtend aan je front, je huid hebben gescheurd, je pracht geveld'. Het is het beeld van een oorlogsfront op het slagveld van het voorhoofd, waar de tijd zijn loopgraven delft. 'Thy beauty's field' vertaalde ik indirect in de zinsnede 'je pracht geveld'.

Met de trots van een beginneling zocht ik in de bibliotheek naar de andere sonnetten van Shakespeare en naar de tot dan toe verschenen vertalingen. Vanaf die dag was ik verloren, zoals alle vertalers van de sonnetten. Wie in de ban is van Shakespeare, zit lange nachten en mooie zomerse dagen aan de stranden van Griekenland met een kladblok op zijn knieën en in zijn hoofd het melodietje van de vijfvoetige jambe: 'taddam, taddam, taddam, taddam, taddamme'.

Acht jaar later verscheen mijn vertaling van de Sonnetten van William Shakespeare bij uitgeverij Ad.Donker te Rotterdam.

Zoals in het voorwoord is te lezen, ben ik geen professionele vertaler, geen letterkundige en geen kenner van de Engelse literatuur. Ik studeerde in de jaren '70 aan de Technische Universiteit van Delft. Daarna werkte ik als stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam. In diezelfde stad ben ik plaatselijk bekend als tekstschrijver en liedjeszanger.

---

In de publicatie van de Sonnetten van William Shakespeare hier op de website rangschik ik de 154 gedichten in 7 groepen van 20 en een restgroep van 14. Bij elke groep geef ik een korte samenvatting en een mogelijke duiding van het verhaal.


Recensie 12 augustus 2009 bij Bol.com:

Er zijn inmiddels heel wat vertalingen van de sonnetten op de markt, steeds met het Engels op de ene pagina en de vertaling op de tegenoverliggende. Dat geldt ook voor deze uitgave. Van de vertalingen die ik ken, vind ik deze met afstand de mooiste: Van der Krogt is er in geslaagd een levendige, makkelijk te begrijpen en melodieuze vertaling te maken, die vol staat met mooie vertaalvondsten en ook nog eens dicht (genoeg) bij het Engels van Shakespeare blijft. Wie op zoek is naar één uitgave van de sonnetten, moet deze hebben.

Stijn

Utrecht

Links:

Day by night and night by day oppressed.

Artikel van Kees Koster voor het Shakespeare Genootschap over de vertalingen van de Sonnetten van William Shakespeare uit 1997 van De Roy van Zuydewijn en Van der Krogt.


Bijschrift Shakespeare Sonnets

Over de Sonnetten van William Shakespeare is maar zeer weinig met zekerheid bekend. Daarom kan ik niet anders doen dan mijn eigen interpretatie weergeven, die gevormd is gedurende het vertalen van de 154 sonnetten en het lezen van een groot aantal boeken met zeer tegenstrijdige opvattingen. Mijn conclusie is dat de sonnetten door verschillende auteurs zijn geschreven en ook gericht aan meerdere adressanten. Ze zijn tussen vanaf 1590 verzameld in een soort schoenendoos en via een zekere Mr. W.H. in handen gekomen van uitgever Thomas Thorpe. Deze publiceerde het in 1609 in Londen. De uitgave valt uiteen in drie reeksen: een reeks geschreven voor een man (sonnet 1 t/m 126), een reeks gericht aan een vrouw (sonnet 127 t/m 152) en een tweetal sonnetten (153 en 154) die een andere, meer lyrische toon hebben.