Arie van der Krogt - vertalingen

Voorwoord

Voorwoord

Er is geen andere manier om dichter bij een tekst te komen, dan door hem te vertalen. Je moet dan namelijk op zoek naar de betekenis van de brontekst, naar de bedoelingen van de dichter en naar het effect van het gedicht op de lezer. En je moet je de vraag stellen hoe je eenzelfde leeservaring kunt bereiken in de nieuwe taal en dus bij een ander publiek.

En dat alles in de wetenschap dat je met elke omzetting juist verder van de oorspronkelijke tekst afraakt, want elke vertaling is een verloren zaak. Per definitie.

Mijn vertaalloopbaan begon met een sonnet van William Shakespeare, om precies te zijn Sonnet 2. Maar daarna volgden de 153 andere Shakespeare Sonnets. Die vertaaldrift leidde in 1994 tot een uitgave, verzorgd door uitgeverij Ad. Donker uit Rotterdam. Daarna richtte ik mij vooral op de werken van twee andere dichters W.H. Auden en George Herbert. Van beiden werd een kleine verzameling uitgegeven in eigen beheer.

Via het vertaalgenootschap De Weerklank kreeg ik een bredere kijk op de poëzie. Deze groep van ongeveer twaalf mensen vertaalt elke twee maanden een gedicht uit de wereldliteratuur, meestal Engelstalig, maar uitstapjes worden niet geschuwd. Alle vertalingen worden gebundeld en vergeleken. Elke keer is het weer een feest van bewondering over zoveel creativiteit en vakmanschap. Weerklank is sinds 2002 voor mij een grote stimulans om met vertalen door te gaan.

Met één van de Weerklankleden, Renée Delhez, kwam het tot een intensieve samenwerking. Samen besloten we in 2004 de sonnettencyclus Monna Innominata te vertalen. Het werd een uniek samenwerkingsproject waarin we al gevend en nemend een prachtige vertaling maakten van de Liefdessonnetten van Christina Rossetti. Ze werden nog in datzelfde jaar uitgegeven, ook ditmaal bij Ad.Donker.

Omdat het steeds moeilijker wordt om vertaalde gedichten in boekvorm te publiceren, zal ik de komende jaren mijn vertalingen op deze website plaatsen, zodat iedere geïnteresseerde er kennis van kan nemen. Daarbij wel een duidelijke waarschuwing vooraf. Ik ben geen professionele vertaler en heb er nooit een opleiding voor gevolgd. Vertalen is voor mij een hobby en mijn belangrijkste doel is genieten van emotie die taal teweeg kan brengen. Voor mij geldt dat die emotie intenser wordt, naarmate de tekst eenvoudiger is. Toegankelijkheid is voor mij een belangrijk doel, dat ik veelal pas bereik na veel wrijven en poetsen. Want wrijven geeft glans.

Misschien herkent u lezenderweg in de vertalingen de glans van Arie van der Krogt.

Op deze site is een groot aantal vertalingen te vinden, die ik de afgelopen jaren maakte. Het zwaartepunt ligt bij een aantal Engelse dichters: William Shakespeare (alle sonnetten), George Herbert (De Tempel), Christina Rossetti (Sonnettencyclus) en W.H. Auden.

Gaandeweg zal ik meer vertalingen op de site plaatsen. U kunt dat volgen op de pagina 'RECENTE SITEACTIVITEIT'.

Bij deze site is het om praktische redenen niet mogelijk om te reageren op elk gedicht afzonderlijk. Toch ben ik zeer geïnteresseerd in uw mening of suggesties. Die kunt u sturen naar arievanderkrogt@gmail.com