ஆசிய ஜோதி
கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை

Asiya Jothi
Kavimani Desiga Vinayagam Pillai
Translations from "Light of Asia" by Sir Edwin Arnold  1879

Oviyar Maruthi Portrait of Kavimani
ஓவியர் மாருதி வரைந்தது
            

முன்னுரை 2015 Preface

1. புத்தர் அவதாரம்

2. அருள் உரிமை

3. காதல் பிறந்த கதை

4. சித்தார்த்தன் கேட்ட தேவகீதம்

5. சித்தார்த்தன் துறவு

6. புத்தரும் ஏழைச் சிறுவனும்

7. கருணைக் கடல்

8. புத்தரும் சுஜாதையும்

9. புத்தரும் மகனிழந்த தாயும்


பிழை திருத்தம் / Proof Reading
   திரு. பா. கா. இளங்கோ. எம். ஏ.,  ஈரோடு   
   Mr.  P. K. Ilango M. A.,   Erode