அஜான் சா
போதனைகள்

Dhamma Talks by
Ajahn Chahதமிழில் / Translation:
   பா. இ. அரசு    P. I. Arasu  Toronto, Canada
பிழை திருத்தம் / Proof Reading
   திரு. பா. கா. இளங்கோ. எம். ஏ.,  ஈரோடு    Mr.  P. K. Ilango M. A.,   Erodeஜான் சா பற்றி   About Ajahn Chah

இந்த மனத்தைப் பற்றி...  About This Mind...

நமது உண்மையான வீடு  Our Real Home

நல்ல பாம்போடு வாழ்தல்  Living With the Cobra

அப்பால் உள்ள அமைதி    The Peace Beyond  

உள்ளத்தின் மத்திய வழி  The Middle Way Within