எளிமையாகச் சொல்வதென்றால் ..

எளிமையாகச் சொல்வதென்றால்

108 அற உவமானங்கள்

போற்றுதற்குரிய அஜான் சா

In Simple Terms

108 Dhamma Similes

Venerable Ajahn Chah

* * * * * * *

Translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu.

தாய் மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்தவர் தணிசாரோ பிக்கு.

தமிழில் / Tamil Translation:

பா. இ. அரசு P. I. Arasu Toronto, Canada

பிழை திருத்தம் / Tamil Proof Reading

திரு. பா. கா. இளங்கோ. எம். ஏ., ஈரோடு Mr. P. K. Ilango M.A., Erode

* * * * * * *

"...The Dhamma is just like this, talking in similes, because the Dhamma doesn't have anything. It isn't round, doesn't have any corners. There's no way to get acquainted with it except through comparisons like this. If you understand this, you understand the Dhamma.

"Don't think that the Dhamma lies far away from you. It lies right with you; it's about you. Take a look. One minute happy, the next minute sad, satisfied, then angry at this person, hating that person: It's all Dhamma..."

".. தம்மம் இது போன்றதுதான், உவமானங்களோடு பேசுவது, ஏனென்றால் தம்மத்திற்கென்று எதுவும் இல்லை. அது வட்டமாகவும் இல்லை, சதுரமாகவும் இல்லை. அதைத் தெரிந்து கொள்ள இது போன்ற ஒப்பீடுகளைத்தவிர வேறு வழி இல்லை. இதை அறிந்து கொண்டால் தம்மத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

"தம்மம் உங்களைவிட்டுத் தொலைதூரத்தில் இருப்பதாக நினைக்க வேண்டாம். அது உங்களிடத்திலேயே உள்ளது; உங்களைச் சுற்றியே உள்ளது. கவனித்தீர்களா? ஒரு நிமிடம் மகிழ்ச்சி, மறு நிமிடம் சோகம், திருப்தி, பின் இந்த மனிதருடன் கோபம், அந்த மனிதர் மீது வெறுப்பு: இவை அனைத்தும் தம்மமே..."

* * * * * * *

1. Your Real Home உங்களது உண்மையான வீடு

2. To the Ocean கடலை நோக்கி

3. Groundwater நிலத்தடிநீர்

4. It's All Right Here எல்லாம் இங்கேயே உள்ளது

5. Elephants, Oxen, & Water Buffaloes யானைகள், காளைகள் மற்றும் எருதுகள்

6. The Roots வேர்கள்

7. The Lost Wallet தொலைந்த பணப்பை (பர்ஸ்)

8. Wagon Wheels, Wagon Tracks வண்டிச் சக்கரமும், சக்கர அடிச்சுவடும்

9. A Block of Ice ஒரு பனிக்கட்டி

10. Children, Bullets குழந்தைகள், துப்பாக்கிக் குண்டுகள்

11. The Tail of the Snake பாம்பின் வால்

12. The King of Death மரணத்தின் அரசன்

13. The Beginning Is the End ஆரம்பமே முடிவு

14. Leaves இலைகள்

15. Colored Water வண்ண நீர்

16. Orphaned அனாதை

37. Peels and Husks பழத்தோலும் தேங்காய்மட்டையும்

38. Doing the Math கணக்குப் போடுவது

39. The Broken Glass உடைந்த கண்ணாடிக் கோப்பை

40. Salt உப்பு

41. An Upside-down Basin கவிழ்த்து வைக்கப்பட்ட தாம்பாளம்

42. A Leaky Basin ஒழுகும் குடம்

43. Water in a Jar கூஜாவிலுள்ள நீர்

44. A Mold அச்சு

45. Vines கொடிகள்

46. A Cup of Dirty Water ஒரு செம்பு அழுக்கு நீர்

47. Picking Mangoes மாம்பழம் பறிப்பது

48. Your Inner Tape Recorder உள்ளம் என்ற பதிவுக் கருவி

49. Balloons பலூன்கள்

50. No Match for an Ox ஒரு காளைக்கு நிகரில்லை

51. The Heart Its Own Teacher உள்ளமே ஒரு ஆசான்

52. Water and Oil நீரும் எண்ணையும்

53. Supposed Monks, Genuine Monks வழக்கப்படியான துறவிகளும்

54. Making Tables and Chairs மேஜைகளையும் நாற்காலிகளையும் உருவாக்குவது

55. The Millipede மரவட்டை

56. Sweeping பெருக்குதல்

57. Planting Peppers மிளகு பயிரிடுவது

58. The Way to the Monastery விகாரைக்குச் செல்லும் வழி

59. Medicine மருந்து

60. Rubbing Fire Sticks குச்சிகளை உரசி தீ உண்டாக்குவது

61. The Key of Meditation தியானம் என்ற சாவி

62. Hot and Cold சூடும் குளிரும்

63. Against the Flow எதிர் நீச்சல்

64. The Cat பூனை

65. Work First, Wages Later வேலை முதலில், கூலி பின்னர்

66. Eating Sugarcane கரும்பைச் சுவைப்பது

67. The Fence வேலி

68. In the Shape of a Circle வட்ட வடிவில்

69. Fires and Floods நெருப்பும் வெள்ளமும்

70. Putting Down the Glass கண்ணாடிப் பாத்திரத்தைக் கீழே வைப்பது

71. The Poisoned Banana நஞ்சு கலந்த வாழைப்பழம்

72. Studying vs. Going into Battle படிப்பதும் போருக்குச் செல்வதும்

73. The Hand கை

74. Written Words எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள்

75. Falling Out of a Tree மரத்திலிருந்து விழுவது

76. The Knife கத்தி

77. Learning How to Write எழுதப் பழகுவது

78. The Child and the Adult குழந்தையும் பெரியவரும்

79. A Stick தடி

80. Painting a Picture ஓவியம் வரைவது

81. The Food You Like உங்களுக்குப் பிடித்த உணவு

82. Catching a Lizard பல்லியைப் பிடிப்பது

83. Water Drops, Water Streams நீர்ச் சொட்டுகள், நீரோட்டம்

84. Herding Water Buffalo எருமை மந்தையை மேய்ப்பது

85. Beating the Buffalo எருமையை அடிப்பது

86. Teaching a Child குழந்தைக்குக் கற்பிப்பது

87. Standard Form தியானத்தின் போது உடலின் நிலை

88. Sowing Rice நெல் விதைப்பது

89. Teaching a Child குழந்தைக்குக் கற்பிப்பது

90. Sending off a Relative உறவினரை வழி அனுப்புவது

91. Keeping Watch எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது

92. Receiving Visitors விருந்தினர்களை வரவேற்பது

93. Chicken in a Cage கூண்டிலுள்ள கோழி

94. A Mischievous Child ஒரு குறும்புக்காரக் குழந்தை

95. Living with a Cobra நல்ல பாம்போடு வாழ்தல்

96. Leaving the Cobra Alone நல்ல பாம்பைத் தனியே விடுதல்

97. A Kiln சூளை

98. Fallen Mangoes விழுந்த மாம்பழங்கள்

99. The Spider சிலந்திகள்

100. Wild Chickens காட்டுக் கோழிகள்

101. Monkeys குரங்குகள்

102. The Tree Pulls Itself Down தன்னைத்தானே இழுத்துக் கொள்ளும் மரம்

103. Heavy Lifting பாரமான சுமையைத் தூக்குவது

104. Bottled Water, Spring Water செம்பு நீரும், ஊற்று நீரும்

105. Still, Flowing Water அசையாத, நீரோட்டம்

106. The Log in the Canal கால்வாயில் உள்ள மரக்கட்டை

107. Waves Coming Ashore கரையை வந்தடையும் அலைகள்

108. The Saw இரம்பம்