Rubia / Meekrap / Garance

RUBIA TINCTORUM L. / Meekrap

monografie uit de Herboristen Opleiding 'Dodonaeus'

Algemene en Botanische Informatie

Familie: Rubiaceae - Walstrofamilie.

Naam: Garance (F.), Krapp, Färberröte (D.), Madder (E.).

Etymologie: Mee, Krapp = Krapso (Oud-Duits voor haak).

Tinctorum = verf, kleur.

Soorten: Verwante geslacht:

Galium odoratum L. - Onze Lieve Vrouwe Bedstro,

Galium verum L. - Echt geel walstro,

Galium mollugo L. - Glad walstro,

Galium aparine L. - Kleefkruid,

Verwante soort

Rubia peregrinum - Garance voyageuse

Ecologie, teelt: Vaste plant met 5-slippige kroon, vlezige vruchten en erg ruwe, met weerhaak.jes bezette stengel, vroeger geteeld voor de fabricage van een rode kleurstof.

Soms half verwilderd in Zeeland en Lotharingen

Te vermeerderen door zaaien en scheuren van de wortel.stok.

Herkomst: Middellandse Zee-gebied.

Materia Medica, gebruikte delen van de plant

Rubiae radix of rhizoma

De wortels van Rubia tinctor.um L.

Oogst: In het najaar, na afsterven van het bovengrondse gedeelte.

Drogen: In stukjes snijden en eventueel met kunstmatige warmte tot 40C snel drogen.

Beschrijving: Bruinrode stukken van de houtige, vertakte wortels. Afschil.ferende kurklaag.

Op dwars.doorsnede oranje, poreuze houtkern.

Smaak: bitter.

Samenstelling, inhoudsstoffen

** Hydroxy-antrachinon-glucosiden 3 % o.a.:

- Alizarin-glucoside door enzym rubiase omgezet in alizarine en ruberythrinezuur.

- Galiosine en alizarine: kleuren urine rood en zelfs zweet, speeksel en moedermelk!

- Lucidine en rubiadine (3) structuur verwant met antibioticum tetracyc.line.

Werkzaam tegen breed spectrum bacteriën.

Farmacologie, algemene fysiologische werking

** Litholyticum, vooral fosfaatstenen.

Antrachinonderivaten veranderen de oppervlakte van de nierstenen door oplossing van de kristallen (2)

** Ontstekingswerend vooral op: het nierbekken, de urinewegen.

* Diureticum.

* Cholagogum (Leclerc)

* Laxantium (Leclerc)

Bijwerkingen: -Licht laxerend effect.

-Op lange termijn mutageen (3)?

Indicaties, te gebruiken bij


Nieren - Urinewegen

** Lithiasis vooral fosfaatstenen Rubia Ø 3 x d. 50 dr.

met 1,5 l water (1)

* Artritis, nefritis, cystitis In comb. met o.a. Solidago

Baarmoeder (af te raden)

* Vergemakkelijkt bevalling - krampwerend(?) R./ Primulae fl. 30 (Moatti)

Rubiae rad. 70

Ber.: dec. 10', 30 g/1 liter

Receptuur en Bereidingswijzen

Pulvis: Rubiae rad. pulv. 1 g 3 x daags, max. 2 maand.

- Urine rood gekleurd (NaHCO3 toevoegen)

- Urine liefst zuur.

- Zéér slechte smaak.

Tinctuur: Rubiae Ø 3 x daags 50 druppels

Decoct: Rubiae rad. dec. 10', 30 g/1 l.

Preparaten: = Rubia + Amni visnaga + Solidago + Taraxacum + Aescine.

Geschiedenis en Wetenschappelijk Onderzoek

 • Dioscorides, Plinius: Duizenden jaren gebruikt als rode kleur.stof.

 • Plinius in Naturalis Historia en Dioscorides in Materia medica vermel.den Rubia tegen geelzucht.

 • Nabije Oosten (Bijbel): Al in gebruik als rode kleurstof.

 • Karel de Grote: Onder de naam 'Warentia'.

 • Dodonaeus: «Voor verstoptheyt van de lever, milt, nieren en de lijfmoe.der». (Decoct radix in wijn.)

 • Lobelius: «Voor die zich van binnen gekwetst hebben».

 • Ravelingius: «Voor jicht en de lammigheid der leden».

 • Tabernaemontanus 1613: dann es treibet den Harn mit gewalt'…..'zu der anfangende Wassersucht fast dienlich'….'und treibt den Griess und den Harn fort'

 • Graebe en Liebermann - 1868: Identificeerden alizarine en slaagden erin het chemisch na te maken, waardoor de teelt van Meekrap verdween.

 • Chemineau: Recherches microchimiques sur quelques glucosid.es (de la Garance). Thèse Pharm. Doctorat. Univ. de Paris - 1904.

 • Bauer - Vier Krapperfolge bei Nierensteinen, Zentralblatt fur Landarzte, 37, 1935 (oplossing nierstenen in 1 tot 4 weken bij gebruik van 3 tot 8 g daags)

 • Govaerts: Volgens Govaerts werd meekrapwortel op bran.dewijn gezet en als smeermiddel gebruikt tegen reuma.

Referenties

 • Schneider H.J.: Therapie und Metaphylaxe der Urolithiasis mit Phyto.pharmaka. Ztschr. f. Phytoth. 8 - 1987. (Prof. H.J. Schneider Urologe, Oeder Weg 72, 6000 Frankfurt 1.)

 • Gebhardt M.A.H.: Fortschr. Urol. Nephrol. 14 - 1979.

 • Bloemeke e.a.: Over mutagene werking van lucidine en rubiadine. Mut. Res. 265 - 1992. Ztschr. f. Phytoth. 3 - 1993.

Algemene literatuur en documenten M. Godefridi

Rubia-Heft - Mitteilungen Madaus. Januari 1938

Schripsema - Inhoudsstoffen en toepassingen van Rubia tinctorum. Congres NVG 1989

Andere soort: Rubia cordifolia

The traditional therapeutic use of the plant has been in skin disorders. It is found effective in scabies(10) and in infection with 'Tiena pedis (11). Its evaluation as an anticancer compound in the laboratory has been extensive, the extract showing weak activity in vitro and in vivo against standard tumour cell lines(8,9,12-16). The anti- inflammatory potential has been studied on carrageenin-induced oedema in rat hind paw. The plant water extract showed significant anti-inflammatory activity at a dose of 10 and 20 ml/kg body weight, comparable to that of phenylbutazone(17). Interestingly, no such activity was seen with Rubia linctorum, the Persian variety of manjistha.

Referenties R. cordifolia

8. Itokawo, H. et al.: Chem. Pharm. Bull. 32: 284 (1984).

9. Zhang, Z.: Chinese J. Integ. Trad. West Med. 3: 98 (1983).

10. Menon, T. V. et al.: J. Sci. Res. Plants Med. 1: 29 (1980).

11. Pillai, N. G. K. cl al.: J. Sci. Res. Plants Med. 2: 101 (1981).

12. Adwankar, M. K. and M. P. Chitnis: Chemotherapy 28: 29 (1984).

13. Hidoji, J.: Ger. Offen DE;322-8002 (1983). CNCL, Co. 7D 498/108.

14. Itokawa H. et al.: Chem. Pharm. Bull, 31: 1424 (1983).

15. Adwankar, M. K. et al.: Ind. J. Exp. Biol. 18: 102 (1979).

16. Itokawa, M. et al.: Gann 75: 926 (1984).

17. Antarkar, D. S. el al.: Ind. J. Pharmacol. 15. 185 (1983).

Meekrap, kleurrijk verleden maar ook een toekomst

Rubia tinctorum, een vaste plant uit de Walstrofamilie, is verwant aan ons inheems Kleefkruid. De rode wortel word al sinds mensenheugenis overal als verfstof gebruikt. De naam Rubia komt van het Latijnse ‘ruber’ rood, en krap van 'Krapso', haken omdat de stengels en bladeren kleine hakerige stekels hebben.

Zowel bij de oude Persen en in Indië, maar later vooral door de Turken, werd de Meekrap al verbouwd en gebruikt. De wortel was als ‘Turks rood’ bekent. Zowel de typische hoofdbedekking ‘Fez’ als tapijten werden met Meekrap gekleurd. Een van de oudst bekende voorbeelden van textiel die met meekrapwortel geverfd werd, is een riem aangetroffen in het graf van Toetankhamon (1350 voor). Ook de Griekse arts Dioskorides beschrijft de teelt oa in olijfboomgaarden. Zijn tijdgenoot Plinius vermeldt dat de cultuur van Rubia winstgevend is en in bijna alle provinciën verbouwd wordt. Niet alleen uit teksten is bekend dat de plant veel gebruikt werd. Ook archeologisch vind men nog sporen van de stabiele rode kleurstof alizarine terug. Bijvoorbeeld in Qumran aan de Dode Zee werden ca 2000 jaar oude skeletten gevonden met opvallend rood gekleurde botten. Uit analyse bleek dat dit kwam door afzetting van alizarine. Blijkbaar hadden deze mensen meekrap op het menu staan. Ook in Arabische landen worden nu nog extracten van de wortel gedronken. Dit zou hen beschermen tegen het ‘boze oog’.

Rode kleurstof terug in Europa

Na de val van het Romeinse Rijk raakte de kennis van het verven met meekrap verloren. Alleen in het Byzantijnse Rijk en het Verre Oosten werd deze verftechniek toen nog toegepast. Tijdens de onrust in de jaren 600 tot 900 na Christus zwierven veel ververs richting Italie. Vanuit Italie kwam de Meekrap samen met de ververs vervolgens terecht in Frankrijk, Duitsland en zelfs in Engeland. De Meekrap verschijnt onder de Frankische naam "Warentia" op de lijst van de ‘Capitulare de villis, nutsplanten die op de landerijen van Karel de Grote werden verbouwd.

In 1826 ontdekte de Franse chemicus Pierre-Jean Robiquet dat meekrapwortels twee kleurstoffen bevatten: het rode alizarine en het snel verblekende purpurine. In de 2de helft van de 18de eeuw ontstond er een beroemde cultuur in de buurt van Avignon met kleurstofrijke rassen ‘Palud’ en ‘Paludalizari’. Vanaf 1815 worden in Frankrijk zelfs de soldatenbroeken met Meekrap geverfd, mogelijk om de kleurstofindustrie te ondersteunen. Rond 1865 bedroeg de wereldproduktie zowat 70.000 ton en bracht voor die tijd het gigantische bedrag van 16 miljoen dollar op. Maar toen enkele jaren later de bekende scheikundigen Graebe en Liebermann er in slaagden om de kleurstof alizarine synthetisch na te maken, stortte op korte tijd de hele florissante krapindustrie in mekaar.

Meekrap in de Nederlanden

Meekrap heeft een lange historie in de Nederlanden en is geografisch sterk met de zuidelijke provincies verbonden. De wortels waren ook bij ons zeer geliefd als textielkleurstof. De naam komt nog steeds voor als straat- of plaatsaanduiding in West-Brabant en Zeeland. Het gewas wordt reeds omstreeks het jaar 800 genoemd en in het stadsarchief van Zierikzee bevindt zich een beschrijving uit 1247 van de kwaliteitseisen waaraan meekrap moet voldoen.

In Nederland was er in de 15de eeuw een uitgebreide Meekrapteelt vooral in Zeeland en Gelderland. De Hollandse welvaart in die tijd was gedeeltelijk te danken aan deze Meekrap. Ook Dodonaeus beschrijft in zijn Cruydboeck van 1554 de teelt van Meekrap: ‘Die tamme Rotte, zoals hij Rubia noemt, wordt in Zeelant in Vlaenderen/ ende in sommige plaetsen van Brabant by Berghen etc. op goede vette velden gheplant. Die wilde wast al om van selfs aen die canten van den velden onder die haghen en hegghen.

Omstreeks 1840 ontdekte men in Frankrijk een verbeterde scheidingsmethode die tamelijk snel ook in Nederland werd toegepast. Tot 1863 werden nog nieuwe meekrapfabrieken gebouwd. Maar daarna verdween binnen enkele jaren de 10.000 ha meekrapcultuur. Tot omstreeks 1910 werd er voornamelijk voor medicinale doeleinden nog enkele tientallen ha geteeld.

De belangrijkste reden voor deze teruggang was het grote verschil in productiekosten tussen de chemische synthese en de landbouwkundige weg.

De teelt van meekrap was altijd zeer arbeidsintensief. Pas drie jaar na het planten werden de wortels tot een diepte van 60 cm uitgegraven. Na de oogst werden de wortels op het land gedroogd en aansluitend verder gedroogd in zgn. ‘mee’stoven. Door stampen van de gedroogde wortels werd de kern waarin de kleurstof zich bevindt gescheiden van de bast. Dit materiaal was de eerste kwaliteit. Verder stampen en uitzeven leverde de tweede kwaliteit.

Dit materiaal werd als poeder door heel Europa in de textielindustrie gebruikt.

Nieuwe belangstelling en teelt.

Door de vernieuwde belangstelling voor plantaardige kleurstoffen en de mogelijkheden om de teelt van kleurstofplanten en de extracties efficiënter te laten verlopen, is het mogelijk dat de oude Meekrap samen met anderen kleurstofplanten, binnenkort een nieuw productieleven zullen leiden. Nu reeds zijn er nieuwe aanplanten van Wede, Isatis tinctoria en Polygonum tinctorium in Frankrijk en ook in Nederland wordt er terug op professionele wijze Rubia geteeld en verwerkt.

Rubia / Krapp

Name:

Rúbia tinctórum L. Krapp, Färberröte. Französisch: Garance des teinturiers; englisch: Madder; italienisch: Robbia; dänisch: Farvekrap, Kraprod, Farver rod; norwegisch: Krapplanten; russisch: Krap; polnisch: Marzanna barwierska; schwedisch: Krapprot; tschechisch: Mořena barvířská, Mařina barvířská.

Namensursprung:

Den Namen Rubia gaben die alten Römer der Färberröte, da die rote Wurzel schon von ihnen zum Färben benützt wurde; auf die gleiche Verwendung geht tinctorum vom lateinischen tinctor = Färber zurück. Der deutsche Name Krapp vom althochdeutschen "Krapso" = Haken findet seine Erklärung in den nach rückwärts gerichteten Stacheln der Stengel und Blätter.

Botanisches:

Die Pflanze hat einen stielrunden, gegliederten, stark verzweigten roten Wurzelstock, der etwa federkieldick ist. Die an den Knoten entspringenden Wurzeln kriechen ausläuferartig nach allen Seiten. Er treibt mehrere vierkantige, schlaffe, klimmende oder aufrechte Stengel, die an den Kanten durch rückwärts gerichtete Zähnchen rauh sind. Die Stengel sterben im Herbst bis zum Grunde ab. Die Laubblätter stehen zu vier bis sechs quirlig, sie sind kurz gestielt, oval oder lanzettlich, spitz, einnervig, am Rande und unterseits am Mittelnerv durch kleine Stachelchen rauh, zuerst dünn, später pergamentartig steif, matt hellgrün. Die Blüten stehen in lockeren, end- und blattachselständigen, beblätterten, armblütigen Trugdolden. Die honiggelbe Blumenkrone ist fast bis zum Grunde vierspaltig, mit eiförmigen, anfangs aufrechten, später abstehenden Zipfeln, 2 mm breit. Griffel keulenförmig, Fruchtknoten kahl. Frucht eine erbsengroße, rotbraune, glatte Steinbeere. Blütezeit: Juni bis August. - Die Pflanze stammt aus dem Mittelmeergebiet, ist in Südfrankreich, Italien, Spanien, Krim, Griechenland, Kleinasien heimisch und in Mitteleuropa vielfach verwildert. - Zur Gewinnung des Farbstoffes wurde der Wurzelstock zwei bis drei Jahre alter Pflanzen verwendet. Er wurde von Oberhaut und Wurzelfasern gereinigt und gemahlen. Das abgemähte Kraut fand als Viehfutter Verwendung.

Geschichtliches und Allgemeines:

Schon im vorchristlichen Altertum machten die verschiedensten Völker (ägypter, Perser, Inder, Griechen und Römer) Gebrauch von der Krappwurzel als Färbmaterial. Über die Alpen wurde die Pflanze durch die Benediktiner gebracht und im Capitulare Karls des Großen zum Anbau dringend empfohlen. Es entstanden zum Teil große Krappkulturen in Frankreich, Holland, Deutschland und England. Die roten Hosen und Käppis der französischen Infanterie ebenso wie der türkische Fez verdankten ihre leuchtende Farbe der Krappwurzel. Am meisten geschätzt war der aus Kleinasien kommende Krapp, Lizari oder Alizari, der vermutlich von Rubia peregrina stammt, aber auch der holländische, französische und elsässer Krapp erfreuten sich eines guten Rufes. Erst als im Jahre 1868 die künstliche Herstellung des Alizarins, des wichtigsten Farbstoffes der Wurzel, aus dem vom Steinkohlenteer gewonnenen Anthrazen gelang, verlor die Farbdroge viel von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung.

Neben der Verwendung der Wurzel zu Färbereizwecken findet sich aber auch frühzeitig der pharmazeutische Gebrauch (Hippokrates, Dioskurides, Plinius, Galenus u. a.). Doch benützten die alten griechischen Ärzte nicht nur die Wurzel, sondern auch die Blätter, den ausgepreßten Saft der Pflanze, sowie die Samen, denen man eine spezifische Wirkung bei Milzleiden zuschrieb. So rühmt Dioskurides die Wurzel auf Grund ihrer diuretischen Eigenschaften ("sie treibt aber reichlichen und dicken Harn, oft ist es auch Blut") gegen Gelbsucht, Ischias und Paralyse, den Saft der Blätter gegen den Biß wilder Tiere und die Frucht mit Sauerhonig genommen als milzerweichendes Mittel. Auch im Mittelalter wurde die Wurzel als wassertreibendes, magenstärkendes und brechenerregendes Mittel, insbesondere bei Leber-, Nieren- und Milzleiden, sowie bei Gelbsucht sehr geschätzt. Tabernaemontanus-Bauhinus (Basel 1731) berichten: "Es schreibt Plinius, daß dieses Kraut so hefftig wider die Gelbsucht seye / daß wann es den Kranken anhänge / und er es nur anschaue / soll es die Geelsucht vertreiben." Experimente haben gezeigt, daß die Krappfütterung die Knochenbildung bei wachsenden Tieren günstig beeinflußt.

Wirkung

Lonicerus (Lonicerus, Kreuterbuch, 1564, S. 341 D.), Bock (Bock, Kreutterbuch, 1565, S. 185.) und Matthiolus (Matthiolus, New-Kreuterbuch, 1626, S. 279.) schildern die "Röte" als starkes Diuretikum, Emmenagogum, als leber-, milz-, nieren- und uterusreinigendes Mittel und als Wundtrank; äußerlich angewandt soll es "kriechende flecken", Flechten, Grind und Mäler vertreiben.

Tabernaemontanus (Tabernaemontanus, Kräuterbuch, 1731, S. 1179.) zählt folgende Indikationen auf: Ikterus, Hydrops, Dysmenorrhöe, Darmschwäche, Intermittens, Atrophie, Rachitis, verzögerte Knochenkonsolidation, Milz- und Leberkrankheiten.

Nach v. Haller (v. Haller, Medicin. Lexicon, 1755, S. 1190.) schreibt man der Krappwurzel eröffnende, emmenagoge und wundheilende Kraft zu. Er weist auf ihre Eigenschaft hin, bei Tieren nach längerem Genuß Rotfärbung der Knochen zu bewirken.

Die Rotfärbung erstreckt sich nach Hecker (Hecker, Pract. Arzneimittell., 1814, Bd. 1, S. 180.) auch auf Milch, Schweiß, Urin, Galle und Synovia. H. läßt Radix Rubiae gebrauchen bei Knochenkrankheiten, namentlich Rachitis, bei Erkrankungen der Respirationsorgane und der Harnwege, insbesondere Husten, Heiserkeit und Verschleimung der Brust, bei Amenorrhöe und dadurch entstandener Bleichsucht (mit erhöhter Sensibilität bzw. bei skrofulöser Anlage der Patientinnen), bei Ikterus, Dysenterie, Hüftweh, Gichtbeschwerden, Wechselfiebern und zur Zerteilung des geronnenen Blutes bei Kontusionen.

Gegen Rachitis und als Emmenagogum findet die Krappwurzel auch bei Hufeland (Hufeland, Enchir. med., S. 372, 414; Journal Bd. 53, I., S. 57.) Anwendung. Sein Mitarbeiter Sebastian verordnete sie bei Knochentuberkulose, namentlich wenn diese mit Rachitis verbunden war.

Wie Clarus (Clarus, Handb. d. spec. Arzneimittell., 1860, S. 1169.) schreibt, gilt die Wurzel als ein die Schleimhautsekretionen und profuse Eiterungen einschränkendes Mittel, das hauptsächlich gegen Knochenkaries verordnet wurde.

In neuerer Zeit hat sich namentlich A. Bauer (Bauer, Münchn. med. Wschr. 1924, Nr. 7, S. 206; ders., Ztschr. f. Urologie 1924, Bd. 18, H. 8.) mit dem Krapp beschäftigt; er konnte günstige Erfahrungen mit der Verordnung der Wurzel - dreimal täglich eine Tablette zu 1 g - bei Nieren- und Blasensteinen machen. Er nahm folgenden, jederzeit nachahmbaren Versuch vor: Nach Einnahme von 10 g zermahlener Krappwurzel goß er den noch frischen, warmen (sich stets rosarot färbenden!) Urin auf Blasen- und Nierenbeckensteine und konnte beobachten, daß "Bläschenentwicklung an den untersuchten Steinen und beginnende spontane Abbröckelung" auftrat. Es handelt sich dabei um Steine aus phosphorsaurem Kalk; der durch die im Krapp enthaltene Ruberythrinsäure sauer gemachte Harn soll aber auch Oxalatsteine lösen. Bauer empfiehlt, "wo immer Steinbildung in den Harnwegen festgestellt ist, der Operation regelmäßig eine Krappkur vorauszuschicken . . . und zu versuchen, die Steine durch Ruberythrinsäure aufzulösen und so auf natürlichem Wege zu entfernen".

Wegen seines Kalkgehaltes wird der Krapp von Bauer (Bauer, Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. 1918, Bd. 39, Nr. 2, S. 132.) auch bei Tuberkulose empfohlen, wobei man mit Gaben von einer Messerspitze beginnt und diese steigert. Weiter bestätigt Bauer den Nutzen der Krappwurzel bei Rachitis und Darmschwäche; die Besserung einiger Fälle von stinkenden, chronischen Durchfällen war "geradezu verblüffend" Bei tuberkulösen Durchfällen wirkte Rubia darmberuhigend, bei tuberkulösen Darmgeschwüren schmerzstillend (Vgl. 10).).

Meyer (Meyer, Pflanzl. Therapie, 1935, S. 148.) gibt ein Rezept gegen Nierensteine an, das nur aus Rubia-Wurzelpulver besteht.

Die Volksmedizin machte von der Wurzel Gebrauch bei arthritischen Beschwerden (Schulz, Wirkg. u. Anwendg. d. dtsch. Arzneipfl., S. 239.).

Die Homöopathie (Schmidt, Lehrb. d. hom. Arzneimittell., S. 274; Stauffer, Klin. hom. Arzneimittell., S. 838.) bedient sich ihrer auch bei Milzbeschwerden und Chlorose mit hartnäckiger Amenorrhöe.

Radix Rubiae wirkt purgierend (Kobert, Lehrb. d. Pharmakother., 1908, S. 135.) und diuretisch (Vgl. 6).).

Ihre wichtigsten Bestandteile sind: Ruberythrinsäure (E. Glaser u. O. Kahler, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 1927, H. 6, S. 1349.), Purpuringlykosid, Rubiadinglykosid, Alizarin und Chlorogenin (= Rubichlorsäure) (Wehmer, Pflanzenstoffe, S. 1179; Rupe, Natürl. Farbstoffe, 1900, Bd. 1, S. 210.).

Verwendung in der Volksmedizin außerhalb des Deutschen Reiches (nach persönlichen Mitteilungen):

Dänemark: Zur Anregung der Funktionen von Leber, Milz und Nieren, als Emmenagogum; äußerlich gegen Flechten.

Ungarn: Gegen Leber- und Milzleiden, Gelbsucht, Hydrops, Amenorrhöe.

Anwendung in der Praxis auf Grund der Literatur und einer Rundfrage:

Rubia tinctorum ist ein Hauptmittel bei Nephro- und Cystolithiasis+), das häufig Oxalat- und Phosphatsteine zur Auflösung und zum Abgang bringt. Über die nierensteinabtreibende Kraft liegen mir einige hundert positive Berichte vor. Auch in Kliniken wurde zum Teil unter Röntgenkontrolle die gute Wirkung von Rubia verfolgt. Das besagt nicht, daß jeder Nierenstein durch Rubia abgetrieben wird. Wenn der Urin blutund eiweißhaltig ist, so versagt z. B. Rubia vielfach. Von anderen Erkrankungen der Harnorgane werden insbesondere Phosphaturie, Pyelocystitis und Enuresis nocturna günstig beeinflußt.

Wichtig ist Rubia auch bei der Behandlung der Knochentuberkulose, der Enteritis tuberculosa sowie bei Rachitis, Skrofulose und Milzleiden. Auch bei der mit Chlorose und Anämie verbundenen Amenorrhöe kann das Mittel gute Dienste leisten.

Als Wechselmittel wird Berberis bevorzugt. Bei der Verordnung von Rubia ist stets auf das Rosa- oder Rotwerden des Urins (vgl. auch Wirkung) zu achten.

+) Beispiel für die Anwendung:

1. Fall O. J. Ministerialinspektor, 50 Jahre alt, klagte seit 1917 (im Anschluß an Erkältung als Soldat) über Nierenkoliken, als deren Ursache Nierensteine einwandfrei festgestellt waren. Als schmerzstillendes Mittel wurde Atropin. sulf. D 4 gegeben und als spezifisch wirkendes Mittel Rubia "Teep" 0 sowie Rubia Oligoplex forte. Patient konnte nach sechsmonatlicher Behandlung entlassen werden und ist seit Jahresfrist anfallsfrei.

2. Fall F. R. 24jährige Ehefrau litt seit einigen Wochen an heftigen Schmerzen im Rücken, zur Blase hinziehend, als deren Ursache Nierensteine festgestellt wurden.

Therapie: Rubia "Teep" 0, Rubia Oligoplex, zusätzlich Packungen und Umstellung der Ernährung auf rein vegetarische Kost. Nach sechswöchentlicher Behandlung ging ein mittelgroßer Stein ab und Patientin ist seit Jahren beschwerdefrei.

Angewandter Pflanzenteil:

Als Literaturstellen nennen die Wurzel als verwendet: Hecker, Geiger, Hufeland, Clarus, Dragendorff, Meyer, Schulz, Schmidt, Hager, Thoms. Nur die alten Kräuterbücher, Bock, Matthiolus, Lonicerus wissen auch von der Verwendung des Krautes zu berichten. Das HAB. schreibt zur Herstellung der Tinktur die getrocknete Wurzel (§ 4) vor. Das "Teep" wird aus den frischen Wurzeln bereitet. Erntezeit: September bis Oktober.

Radix Rubiae ist offizinell in Rumänien, Portugal und Mexiko.

Dosierung:

Übliche Dosis:

1 g des Pulvers dreimal täglich (Bauer).

4 Tabletten Rubia "Teep" pur. dreimal täglich bei Nierensteinen.

(Der Urin soll dauernd schwach rosa gefärbt sein. 1 Tablette = 0,25 g Rad. Rubiae.)

1 Tablette Rubia "Teep" pur. dreimal täglich bei Enteritis tuberculosa.

Rezepte:

Bei Bleichsucht:

Rp.:

Rad. Rubiae tinctor. conc. . . . 30 (= Krappwurzel)

D.s.: 1 Teelöffel voll mit 1 Glas Wasser kalt ansetzen, 8 Stunden ziehen lassen, dann abgießen, den Teerückstand mit 1 Glas heißem Wasser 10 Minuten ziehen lassen, beide Aufgüsse vermengen und tagsüber trinken.

(Teezubereitung: Der Extraktgehalt des heiß im Verhältnis 1:10 bereiteten Tees beträgt 3,2% gegenüber 2,9% bei kalter Zubereitung. Die entsprechenden Aschengehalte sind 0,25% bei heißer und 0,20% bei kalter Zubereitung. Die Peroxydasereaktion war infolge der dunkelroten Farbe des Tees nicht mit Sicherheit durchzuführen. Geschmacklich konnte ein sicherer Unterschied zwischen kalter und heißer Zubereitung nicht festgestellt werden.

1 Teelöffel voll wiegt etwa 2,1 g. Auch ein im Verhältnis 1:100 bereiteter Tee hat einen unangenehmen Geschmack, ein Ansatz 1 : 50 ist kaum noch trinkbar.).

Preis nach Arzneitaxe 10 g -.10 RM.

Bei Nierensteinen (nach Meyer):

Rp.:

Pulv. rad. Rubiae tinct. . . . 1

d. tal. dos. Nr. XX ad capsulas amylaceas.

S.: Dreimal täglich 1 Pulver bis zur Rotfärbung des Urins.

Fabrication du colorant à partir de la racine de la garance

- Ces substances chromatiques se fixent en dessous de l'écorce, dans l'aubier. S'il restait beaucoup d'écorce après le blutage, la garance était dite "robée" (mauvaise). A l'inverse, elle était "non robée".

- Les racines (même les fanes ?) contiennent d'autres colorants : la xanthopurpurine, jaune orangé, la rubiadine, rouge etc. - Solubles dans l'eau, ces colorants ont colorent en rouge les os des animaux ou des hommes qui les mangent.

- La racine de garance contient d'autant plus de colorants différents qu'elle est âgée, jusqu'à 19 colorants. La racine âgée d'un an n'en contient que quatre. Mais tous sont construits sur lamolécule d'anthraquinone.

- L'anthraquinone (c’est le composé laxatif !) est une molécule composée de 14 atomes decarbone, arrangés en hexagone, très semblable à l’alizarine.

Formule de l’anthraquinone- L'alizarine est le principal colorant de la racine de garance et a pratiquement la même formule à deux ou trois groupes OH près.

Formule de l’alizarine

- La purpurine, deuxième colorant en importance dans la racine de garance a aussi une formule semblable. La purpurine est d'avantage rouge que l'alizarine, mais elle a le défaut de moins bien résister à la lumière.

Ces colorants sont présents sous forme libre ou sous forme de glycoside.

La racine fraîche est impropre pour la teinture comme pour la préparation de pigments. Il faut la sécher, puis la battre pour en détacher la terre et enfin la rober. Le robage consiste à écraser la racine sèche pour en détacher les radicelles, les parties d'écorce inutiles, et pour la broyer grossièrement.

Il va encore falloir hydrolyser les glycosides soit séparer le colorant du sucre en « démontant » le glycoside. Au contraire d'une teinture naturelle, la garance ne se mêlait aux fibres qu’avec ducalcaire et un mordant, souvent l'alun. Les premières recettes précises datent du 18ème siècle.

Un peu d’histoire

La garance est attestée depuis quatre millénaires en Inde, en Perse ou en Egypte. Dioscoride la mentionne et Pline (Hist. Nat.livre XIX, 17) utilise un de ses noms latins : Rubia (rouge). Les Gaulois, eux, la mélangeaient avec le bleu du pastel pour un beau violet.

Les Carolingiens utilisent le terme warentia, mot apparenté au francique warjan, wratja, wraihja (goth), du verbe wreihan, protéger. De ce rouge, les peintres firent une belle laque et naguère, le mélangeaient à l'alumine pour obtenir du rose. L'huile de lin de grains à fibre pressée à froid convient au broyage de la laque de garance. Cette huile donne un film souple et dur, et convient bien au polissage.

En 1860, le Vaucluse produit près de la moitié de la production mondiale de garance ! L’autre partie de l’actuelle France productrice de garance est l’Alsace. Hélas, la production s'effondre lors de la synthèse, en 1869, de l'alizarine, le principe ayant été découvert en 1826/1827, par Pierre Robiquet (1780-1840).

Robiquet (Pierre), chimiste, né à Rennes en 1780, fut successivement attaché au service de la marine et des armées, devint professeur à l'école de pharmacie, puis administrateur de cet établissement où il introduisit de grandes améliorations, et fut admis en 1833 à l'Institut. Il découvrit plusieurs principes chimiques importants : l'asparagine (1805), la cantharidine (1810), la caféine(1821), l'alizarine et la purpurine, principes colorants de la garance (1826, 1827), l'orcine et le variolarin (1829), l'amygdaline (1830), la codéine et l'acide méconique (1834), et se distingua à la fois par la hardiesse le l'esprit, l'habileté de l'expérimentation et la fidélité des observations. On lui doit de précieux mémoires, dans les Annates de physique et de chimie, le Journal de pharmacie, et le Recueil des savants étrangers.(Dictionnaire biographique Imago mundi)

Le caractère protecteur de la garance antique est peut-être dû au fait que le rouge est couleur du pouvoir, du roi, de l'armée, qui est chargée de défendre un pays.

C'est de drap garance aussi que, sous l'ancien régime, étaient revêtus les trois régiments irlandais, et les onze régiments suisses de ligne au service de France, alors que le régiment des gardes suisses, approchant le roi, portait un uniforme écarlate, plus coûteux.

Napoléon eut quatre régiments suisses vêtus de garance qui, en 1812, allèrent joncher les rives de la Bérézina.

La Restauration, enfin, reprit l'ancienne tradition : le teint garance distinguait les quatre régiments suisses de ligne, et le rouge écarlate les deux régiments suisses de garde.

Avant de caractériser le pantalon militaire français, le rouge garance a donc été une marque distinctive des Suisses. Supprimés en France en 1830, les « Suisses rouges » subsistèrent au service des Bourbons de Naples jusqu'en 1859. Mais là, leur uniforme était rouge écarlate, et non garance. Notons aussi que l'armée française utilisait encore l'alizarine au début de la première guerre mondiale (1914-1918) pour teindre les pantalons et les képis de ses uniformes….L'uniforme de la guerre de 1914

Aujourd'hui il s'en vend encore, sous forme de racines séchées, dans les bazars de villages reculés de l'Afghanistan, par exemple (renseignements extraitS de l'article : La garance de Walter Zurbuchen, Revue du Vieux Genève nº 5, 1975)

Meekrap als landbouwgewas

Meekrap (Rubia tinctorum) is een landbouwgewas dat geteeld wordt voor de wortels. Deze bevatten een rode kleurstof die bijzonder geschikt is voor het verven van textiel en leer. Het gewas werd van oudsher verbouwd in het zuidwesten van Nederland, vooral in de provincie Zeeland en in het bijzonder op Schouwen-Duiveland.

In West Brabant is er een meekrapproject. In Steenbergen is in 2006 de fabriek Rubia Pigmenta Naturalia in productie gekomen. Daar wordt rode kleurstof onttrokken aan de wortel van de meekrapplant. Het is inmiddels mogelijk om op natuurlijke wijze alizarine te maken voor een prijs die nagenoeg concurreert met de synthetische manier. In 2001 ontwikkelde Dorien Derksen een milieuvriendelijke methode om de kleurstof uit de meekrapplant te halen: koken, vermalen, filtreren en de kleurstof laten neerslaan. Derksen promoveerde hierop aan de Wageningen Universiteit. Daarmee wordt de teelt milieuvriendelijker dan de synthetische productie. Het onderzoek werd gefinancierd door een bv van Groningse aardappelboeren die de opschaling naar industriële productie van meekrap wilden onderzoeken.

In Nederland is het areaal aan meekrap in 2009 precies 1 hectare op proefboerderij Rusthoeve. Door goede oogsten van de afgelopen jaren is er voldoende voorraad, zo meldt Rubia Pigmenta Naturalia. De teelt is daardoor voor onbepaalde tijd stilgelegd.

Gemiddeld wordt 2 ton meekrapwortel per hectare geoogst. Daaruit kan 800-1000 kilogram kleurstofextract worden gehaald als verfstof voor de textielindustrie. De afzet vindt vooral in Duitsland plaats.

Meer informatie:

Rubia Natural Colourshttp://www.rubiapn.nl/

Meekrap; erfgoed in kleur - Meekrap.nl

Teeltonderzoek meekrap | Kennisakker.nl - Kennisakker.nl, 2007

http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/teeltonderzoek-meekrap

Rubia tinctorum a source of natural dyes: agronomic evaluation, quantitative analysis of alizarin and industrial assays

Luciana G. Angelinia, , Luisa Pistellib, Paola Bellonia, Alessandra Bertolib, Stefano Panconesic

Common madder (Rubia tinctorum L.) produces anthraquinone pigments in its roots, one of them being alizarin (1,2 dihydroxy anthraquinone) which has been used for dyeing textiles since 2000 B.C. Four madder genotypes were evaluated for their agronomic characteristics as well as for their industrial value in order to test this species domestication potential for the Mediterranean area and to assess its value as a new industrial dye crop. Pigments were separated from methanolic and ethereal extracts and quantified by HPLC. Good agronomic performance was observed in the different accessions of R. tinctorum which were tested. Root yield increased from young (5 months old) to mature plants (30 months old) reaching a mean value of 120 g plant−1, which corresponds to a yield of 8 t ha−1. Variation in yield capacity was observed among the different accessions. Young roots showed a higher alizarin content than 15 and 30 month old plants. However, the total amount of alizarin present in a plant increased from 181.8 mg plant−1 to 917.8 mg plant−1 in 5 to 30 month old plants. A range of variation in alizarin content was established for genetic differences within madder. Industrial assays demonstrated good performance when using a weight of dry powder which is 30% of the weight of material to be dyed for dyeing cotton, wool and silk yarns. Resistance to fading appears to be fairly good for dyed wool.

Production of alizarin extracts from Rubia tinctorum and assessment of their dyeing properties

D. De Santis, M. Moresi,

In this work several experiments were performed in 50 cm3 shaken-tubes, thus allowing methanol to be selected as the most appropriate leaching solvent for alizarin from roots of common madder (Rubia tinctorum). Methanol at 25 °C was found to be able to extract not only free alizarin but also its glycosidic forms, thus resulting in an overall alizarin extraction yield of 2.9 ± 0.1 g kg−1 of dried material when leaching madder root particles with 100 dm3 of methanol kg−1.

Further extraction tests using a liquid–solid ratio of 40 dm3 kg−1 in a 1-dm3 stirred extractor allowed the production of a methanolic extract, which was then dried under vacuum. The solid residues were re-dissolved in ethanol so as to avoid methanol vapours exhaling from dyeing baths.

Dyed standard specimens of raw cotton and wool exhibited almost the same reddish-yellow hue, even if those coloured with the ethanolic extract had a lighter colour intensity and a more pinkish shade than those dyed with Rubia root particles. Whatever the dyeing procedure used, the colour intensity or hue of cotton specimens was found to be brighter or more pinkish than the wool ones. These characteristics were also more evident for the cotton specimens dyed with the ethanolic extract. The fastness properties of dyed cotton and wool specimens were evaluated and it was found that all the dyed specimens were not or just slightly affected by manual washing at 40 °C, acid or basic perspiration tests, and it was also found that the resistance to fading of dyed wool specimens was generally greater than that of cotton ones.

Rubia medicinal

Targeted tumor therapy by Rubia tinctorum L.: analytical characterization of hydroxyanthraquinones and investigation of their selective cytotoxic, adhesion and migration modulator effects on melanoma cell lines (A2058 and HT168-M1)

Eszter Lajkó†, Péter Bányai†, Zsófia Zámbó, László Kursinszki, Éva Szőke and László Kőhidai

Cancer Cell International201515:119

DOI: 10.1186/s12935-015-0271-4© Lajkó et al. 2015

Received: 4 June 2015Accepted: 7 December 2015Published: 18 December 2015

Alizarin and purpurin are di- and trihydroxyanthraquinones derived from Rubia tinctorum L. Previous pharmacological studies have demonstrated that they exhibit certain degree of selective inhibitory effects towards cancer cells suggesting their application as a targeted drug for cancer. Our present work was aimed to investigate the suitability of hydroxyanthraquinones of Rubia tinctorum L. for targeted tumor therapy. The effects of alizarin, purpurin and an aqueous extract from transformed hairy root culture of Rubia tinctorum L. were examined on (1) cell proliferation, (2) apoptosis, (3) cell adhesion/morphology and (4) migration (chemotaxis, chemokinesis) of human melanoma cell lines (A2058, HT168-M1) and human fibroblast cells (MRC-5), as well as (5) the aqueous extract was analytically characterized.

Methods

The aqueous extract was prepared from R. tinctorum hairy root culture and qualitatively analyzed by HPLC and ESI–MS methods. The cell growth inhibitory activity of anthraquinones was evaluated by MTT-assay and by flow cytometry. The effect of anthraquinones on cell adhesion was measured by an impedance based technique, the xCELLigence SP. For the chemotaxis assay NeuroProbe® chamber was used. Computer based holographic microscopy was applied to analyze chemokinetic responses as well as morphometry. Statistical significance was determined by the one-way ANOVA test.

Results

In the aqueous extract, munjistin (Mr = 284, tR = 18.4 min) as a principal component and three minor anthraquinones (pseudopurpurin, rubiadin and nordamnacanthal) were identified. The purpurin elicited a stronger but not apoptosis-mediated antitumor effect in melanoma cells (A2058: 10−6–10−5 M: 90.6–64.1 %) than in normal fibroblasts (10−6–10−5 M: 97.6–84.8 %). The aqueous extract in equimolar concentrations showed the most potent cytotoxicity after 72 h incubation (A2058: 10−6–10−5 M: 87.4–55.0 %). All tested substances elicited chemorepellent effect in melanoma cells, while in MRC-5 fibroblasts, only the alizarin exhibited such a repellent character. Indices of chemokinesis measured by holographic microscopy (migration, migration directness, motility and motility speed) were significantly enhanced by alizarin and purpurin as well, while morphometric changes were weak in the two melanoma cell lines.

Conclusions

Our results highlight the effective and selective inhibitory activity of purpurin towards melanoma cells and its possible use as a targeted anticancer agent. The anthraquinones of the cytotoxic extract are suggested to apply in drug delivery systems as an anticancer drug.

http://cancerci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12935-015-0271-4