Wetgeving voedingssupplementen

Geneeskrachtige planten, in de volksmond ook wel kruiden genoemd, worden steeds belangrijker in België en in Europa. Dat blijkt ook uit de herhaalde beleidsmaatregelen in de sector.

Planten in voedingssupplementen

Op Belgisch niveau bestaat het Koninklijk Besluit van 29 augustus 1997 'betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten' (Stbl. 21.XI. 1997). Tezelfdertijd werd een Commissie opgericht om dit KB te begeleiden. Deze Commissie onderzoekt of het voldoende veilig is om planten van de meest diverse oorsprong in voedingssupplementen te verwerken.

Voedingssupplementen die planten bevatten worden gereglementeerd door het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 .

Dit besluit omvat onder meer: een notificatieprocedure vooraleer voedingssupplementen in de handel gebracht worden en eisen voor de etikettering en reclame.

De bijlage van dit besluit omvat 3 lijsten:

    • een lijst van planten die niet in of als voedingsmiddel mogen gebruikt worden. Dat betekent dat delen, bereidingen of vruchten van deze planten niet als dusdanig geconsumeerd mogen worden en ook niet gebruikt mogen worden bij de bereiding van voedingsmiddelen. Het zijn vooral min of meer giftige planten. Daar staan dan ook planten op zoals doornappel, bilzekruid vingerhoedskruid maar ook vreemd genoeg vrij ongevaarlijke planten zoals Alsem en Arnica

    • een lijst van eetbare paddenstoelen

    • een lijst van planten die toegelaten zijn in voedingssupplementen. Voor sommige van deze planten zijn per dagelijkse portie maximale gehaltes vastgelegd. Voor die laatste werd er een lijst opgesteld met aanbevolen analysemethoden. Op deze lijst staan niet giftige planten zoals veel keukenkruiden maar ook brandnetel, paardenbloem, weegbree

Planten als geneesmiddel

Naast hoger genoemde Commissie bestaat er ook een Commissie voor kruidengeneesmiddelen. Deze Commissie werd opgericht in het kader van het Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (14/12/2006). De Commissie ziet toe op de registratie van geneesmiddelen op basis van planten. Geregistreerde geneesmiddelen kunnen teruggevonden worden via de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (www.bcfi.be).

Planten op Europees niveau

Sedert 2004 bestaat het 'Herbal Médicinal Product Committee' of HMPC. Hierin zijn de 27 landen van de Europese Unie vertegenwoordigd, samen met Noorwegen en IJsland als waarnemende landen. Dit orgaan functioneert binnen het Europees Agentschap voor geneesmiddelen of de 'European Medicines Agency' (EMEA: http://www.emea.europa.eu/). Het HMPC werkt aan een pan-Europese markt voor geneesmiddelen op basis van planten.