Cerastium sp. / Hoornbloem akker-

De akkerhoornbloem (Cerastium arvense) is een vaste plant uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De bloei vindt plaats van april tot augustus.

De hoogte varieert van 5-25 cm, onder gunstige omstandigheden tot 40 cm. Naast een bloeiende opstijgende stengel zijn er meerdere niet bloeiende spruiten langs de grond. De witte bloemen zijn klokvormig, hebben een behaarde kelk en vormen van vijf tot vijftien bloemige schermen. De plant wordt weleens verward met grote muur (Stellaria holostea).

De plant komt op het hele noordelijk halfrond voor, in Noord-Afrika, ook in gematigde delen van Azië en is in heel Europa vertegenwoordigd.

In West-Europa, ook in België en Nederland, komt de plant minder voor dan vroeger. Deze plant gedijt het best op voedselarme (oligotrofe) grond. Door de bemesting van haar landbouwgronden wordt ook de grond langs landwegen verrijkt. De akkerhoornbloem legt het dan af tegen soorten die in dit milieu succesrijker zijn. Wanneer de plant op iets minder voedselarme grond voorkomt, zijn de bladen vaak niet grijs of grijsgroen, maar overwegend donkergroen.

De plant kan gevonden worden in duinen en op akkers, op droge zandige grond, vaak tussen het gras. In weerwil van haar naam groeit akkerhoornbloem veel in weiden. In deze droge en voedselarme weiden groeit vaak ook knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) . Ze wordt vaak door insecten bezocht, maar mogelijk treedt in veel gevallen geen kruisbestuiving op omdat alle planten op een groeiplaats ontstaan zijn via ongeslachtelijke weg van één moederplant.

Cerastium arvense is a PERENNIAL growing to 0.2 m (0ft 8in) by 1 m (3ft 3in). It is in flower from Apr to August, and the seeds ripen from May to September. The flowers are hermaphrodite (have both male and female organs) and are pollinated by Flies and small bees.The plant is self-fertile.

Suitable for: light (sandy), medium (loamy) and heavy (clay) soils and prefers well-drained soil. Suitable pH: acid, neutral and basic (alkaline) soils. It cannot grow in the shade. It prefers dry or moist soil and can tolerate drought.

Synonyms

Habitats

Meadow; Cultivated Beds;

Edible Uses

None known

Medicinal Uses

The plant is astringent[257]. A decoction of the plant has been used in the treatment of injuries and miscarriage[257]. A decoction is said to stop uterine bleeding and prevents the child from passing through the uterus[257].

Moerman. D. Native American Ethnobotany Timber Press. Oregon. 1998 ISBN 0-88192-453-9

Very comprehensive but terse guide to the native uses of plants. Excellent bibliography, fully referenced to each plant, giving a pathway to further information. Not for the casual reader.