Uncaria tomentosa / Katteklauw

Er zijn op de aarde zowat 350.000 hogere planten. Veel van die planten worden ergens ter wereld door de plaatselijke bevolking als voedsel of als medicijn gebruikt. Steeds meer van die uitheemse planten komen ook bij ons terecht. Wat kunnen we geneeskrachtig gezien verwachten van deze mysterieuze planten uit tropische wouden, Kalahariwoestijnen en machtige Himalayagebergten. Wat zijn en doen Jiaogulan, Leuzea, Fo-ti, Muira, Damiana, Suma, Uncaria en andere exotische planten?

Uncaria sp.

Uncaria-soorten, behorend tot de familie van de Rubiaceae (Walstrofamilie), komen in tropische regenwouden vrij veel voor. In de Malayische archipel vinden we Uncaria gambir (Humb.) Roxb. als looistofplant zowel technisch als medisch in gebruik. Uncaria sinensir (Oliv.) Havil. werd bij koorts gebruikt, U. homomalla Miq. als bloedzuiverend middel en Uncaria longiflora (Pois.) Merr. tegen reuma. Ook etnofarmacologen kregen enige jaren geleden belangstelling voor een liaan uit de Zuid-Amerikaanse regenwouden: de Uncaria tomentosa. De Spaanse naam "Una de Goto" of Katteklauw heeft hij te danken aan de kromme geklauwde doornen in de oksel van de bladeren.

Katteklauw 2 chemotypen

Merkwaardig is wel dat deze botanische soort in 2 chemische varianten voorkomt: een variant met tetracyclische oxindolalkaloïde en één met pentacyclische oxindolalkaloïde. Nog uitzonderlijker is dat de Ashaninka-indianen deze varianten herkenden en er totaal verschillende waarde aangaven. De pentacyclische Uncaria werd door de hoogstgewaande genezers gebruikt en " Saventaro" of krachtig kruid genoemd, terwijl de tetracyclische variant als minderwaardig werd beschouwd. Door het populariseren van deze plant werd er steeds minder onderscheid tussen de 2 varianten gemaakt en zelfs met andere Uncaria-soorten vermengd, met als gevolg dat de werking zeer wisselend werd. Door het onderzoek van de Oostenrijkse wetenschapper Keplinger is nu duidelijk geworden dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen deze varianten en dat we bij de verwerking van de plant gebruik moeten maken van de pentacyclische Uncaria-soorten.

De Saventaro is volgens de Peruaanse Ashaninka een zeer bijzondere krachtplant of -boom (saveshi = plant en antearo = krachtig), die door de goede woudgeesten bewoond wordt. De boom is goed tegen noodlotsziekten, die normaal niet te genezen zijn met sjamanistische praktijken.

Ziekten die m.a.w. moeilijk te beïnvloeden zijn met rituelen. Zouden dat dan 'echte' organische kwalen zijn?

Lees verder op

Kattenklauw (Uncaria tomentosa [Willd. ex Schult.] DC.) heeft een lange geschiedenis van gebruik in Zuid- en Midden-Amerika. De plant is internationaal bekend geworden door Keplinger, een van de eerste onderzoekers van kattenklauw. Hij heeft zijn informatie verzameld bij de Asháninka, een inheemse bevolkingsgroep die op de grens van het Peruaans-Braziliaans regenwoud woont. Het gebruik van deze plant is echter niet slechts aan deze groep voorbehouden, maar is ook gemeld als traditioneel geneesmiddel van andere Indianenstammen zoals de Aguaruna, Bora, Cashibo, Conibo, Ka’apor, Shipibo en de Yánesha [1].

De Asháninka gebruiken de plant als ontstekingsremmer, contraceptivum en om de menstruatie te stimuleren. Ook wordt kattenklauw gebruikt tegen kanker, gastritis, maagzweren, diarree en andere aandoeningen van het maagdarmstelsel, astma, wonden, gonorroea, artritis, reumatische klachten, acne, diabetes, aandoeningen van de urinewegen, onregelmatige menstruatie, huidklachten, herstel van bevallingen, abortivum en als ‘tonicum om ziekten af te weren’ [2]. Andere bronnen melden dat het ook gebruikt wordt bij auto-immuunziekten, psychische problemen en infecties in het algemeen [3]. De Asháninka contra-indiceren het extract bij zwangerschap, lactatie en voor gebruik bij kinderen. U. guianensis wordt ook gebruikt bij wondgenezing, als een sedativum en bij darmklachten, maar werkt volgens de Asháninka minder sterk dan U. tomentosa [2].

Keplinger geeft de volgende bereidingswijze van de Asháninka aan: ongeveer 20 gram gesneden wortelschors in een liter water koken gedurende 45 minuten. Vervolgens het extract zeven en het verdampte water aanvullen. Dit is een kuur voor tien dagen [4]. Er zijn echter verschillende recepten van traditionele bereidingswijzen, bijvoorbeeld: 1-3 gram van de bast, stengels of bladeren gedurende enkele uren koken in water en vervolgens zeven. Men neemt hiervan 1-3 koppen per dag [3]. Of: twee eetlepels bast worden gedurende 30 minuten in 1,5 liter water gekookt en hiervan neemt men drie keer per dag een half glas voor de maaltijd. Volgens het Suriname Bulletin uit 1962 wordt ook alcohol traditioneel gebruikt als extractiemiddel, maar het is niet ondenkbaar dat dit een gevolg is van urbanisatie [2].

Toen de plant voor het eerst onderzocht werd op inhoudsstoffen, ontdekte men daarin specifieke alkaloïden. Onderzoekers kwamen er achter dat kattenklauw twee types oxindole alkaloïden De scherpe nagels van Uncaria tomentosa:

POA’s en TOA’s

Uncaria tomentosa of kattenklauw is niet alleen bekend vanwege zijn geneeskrachtige werking, zoals ontstekingsremming en versterking van het immuunsysteem, maar ook vanwege de controverse rondom een aantal van zijn inhoudsstoffen: de zogenaamde POA’s en de TOA’s. De laatste zouden ‘slecht’ zijn, de eerste ‘goed’. Dit leidde tot een marktaanbod van zeer uiteenlopende producten en tot verwarring bij therapeuten en consumenten. In dit artikel wordt beargumenteerd dat het belang van de aanwezigheid van deze POA’s en TOA’s wellicht kleiner of anders is dan aanvankelijk werd aangenomen. Kattenklauw (Uncaria tomentosa). bevat: tetracyclische oxindole alkaloïden (TOA’s) en pentacyclische oxindole alkaloïden (POA’s) [3]. Er werd aangenomen dat deze verantwoordelijk zijn voor de effecten van de plant. Dit idee werd bevestigd door de vondst van twee chemotypes van U. tomentosa en de ontdekking dat de Asháninka de soort met de meeste POA’s herkennen en gebruiken [4]. Een onderzoek liet zien dat geïsoleerde TOA’s de positieve effecten op het immuunsysteem van geïsoleerde POA’s zouden tegenwerken. De conclusie was dat de gezamenlijke aanwezigheid van zowel POA’s als TOA’s de immuniteit zou onderdrukken. Onderzoeker Pero (2010) stelt dat dit onderzoek niet sluitend is. Toch werden hierdoor POA’s en TOA’s bestempeld als respectievelijk ‘goed’ en ‘slecht’ [3]. Een groot deel van de onderzoeken die zijn gedaan met kattenklauw zijn gericht op deze stoffen, al dan niet in geïsoleerde vorm. Er zitten echter wat haken en ogen aan deze oxindole alkaloïden, zoals onder meer de oplosbaarheid en mogelijke isomerisatie.

OPLOSBAARHEID

Pero, naast onderzoeker ook patenthouder van verschillende kattenklauwextracten op waterbasis, beargumenteert dat genoemde alkaloïden niet verantwoordelijk zijn voor de werking van een kattenklauwextract. Hij voert aan dat oxindole alkaloïden goed oplossen in alcohol, maar slecht in water. Hij stelt dat onderzoekers destijds echter geïnteresseerd zijn geraakt in deze plant vanwege zijn effectieve werking. De traditionele bereiding gebeurt op basis van een waterdecoct en zou dus minder alkaloïden bevatten. Het is dus maar helemaal de vraag of deze alkaloïden wel verantwoordelijk zijn voor de werking van kattenklauw, aangezien ze in de traditionele bereidingswijze veel minder voorkomen. Dit idee wordt bevestigd door klinische onderzoeksresultaten met waterextracten, waaruit blijkt dat deze bereidingswijze ook de bekende effecten geeft zoals ontstekingsremming, versterking van het immuunsysteem en antioxidatieve effecten [3].

ISOMERISATIE

Een onderzoek uit 2013 van Kaiser et al. met verschillende extractiemethoden en extractievloeistoffen laat zien dat zowel POA’s als TOA’s gevoelig zijn voor isomerisatie [5]. Deze observatie werd eerder ook al gemeld door Keplinger et al. (1999). Kort gezegd houdt dit in dat de ruimtelijke 3D-structuur van POA’s en TOA’s kan veranderen onder invloed van het gebruikte extractieproces. Hierdoor is de exacte identiteit van de in een bepaald extract aanwezige oxindole alkaloïden veel moeilijker te controleren. Het onderzoek laat zien dat isomerisatie van POA’s en TOA’s afhankelijk is van de pH en de polariteit van de extractievloeistof. Daarnaast kan langdurige verhitting tijdens de extractie ook tot toenemende isomerisatie leiden. Gebaseerd op deze bevindingen concludeerden Kaiser et al. dat de aanwezige oxindole alkaloïden in een kattenklauwextract zich anders zouden kunnen gedragen dan verwacht op basis van hun vooraf veronderstelde structuur. Dit zou kunnen leiden tot een andere biologische activiteit van het extract. Deze onderzoekers concluderen dan ook dat de effecten van kattenklauwextracten afhankelijk kunnen zijn van diverse factoren tijdens het extractieproces [5].

ANDERE INHOUDSSTOFFEN

De laatste jaren zijn er meer onderzoeken gedaan die gericht zijn op andere inhoudsstoffen dan de alkaloïden, aldus Ndagijimana et al. [6]. De ontstekingsremmende, antioxidatieve en antikankerwerking van vele niet-alkaloïde, geïsoleerde inhoudsstoffen zijn onderzocht, zoals flavonoïden, fenolen en pentacyclische triterpenen. De in kattenklauw aanwezige flavonoïden bijvoorbeeld, laten een significant ontstekingsremmend effect zien, naast antioxidatieve activiteit. De onderzoekers stellen daarnaast dat bijvoorbeeld de meeste fenolische inhoudsstoffen van kattenklauw potentieel therapeutische waarde hebben in de behandeling van verschillende ziekten die met oxidatieve stress te maken hebben, zoals neurodegeneratieve aandoeningen, hart- en vaatziekten en ontstekingsziekten [6].

REFERENTIES |

[1] Alexiades MN. Cat’s claw (Uncaria guianensis and U. tomentosa). In: Guillen A, Laird SA, Shanley P en Pierce AR (eds), Tapping the Green Market: Certification and Management of Non-Timber Forest Products. Earthscan (Routlegde, Taylor and Francis Group), London 2002: 93-109. [2] EMA. Assessment report on Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC., cortex. 2015. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/ document_library/Herbal_HMPC_assessment_-report/2015/04/WC500185539.pdf [3] Pero RW. Historical development of Uncaria preparations and their related bioactive components. In: Thomas AE (ed). DNA damage repair, repair mechanisms an aging. Nova Science Publishers, New York; 2010, pag.:223-236. [4] Keplinger K, Laus G, Wurm M, Dierich MP, Teppner H. Uncaria tomentosa (Willd.) DC. - Ethnomedicinal use and new pharmacological, toxicological and botanical results. J Ethnopharmacol 1999;64(1):23–34. [5] Kaiser S, Gasparin Verza S, Cougo Moraes R, de Resende PE, Pavei C, González Ortega G, Barreto F. Cat’s claw oxindole alkaloid isomerization induced by common extraction methods. Quim Nova 2013;36(6):808-814. [6] Ndagijimana A, Wang X, He Y, Pan G, Kojo A, Liu Y. A review of the occurrence of non-alkaloid constituents in Uncaria species and their structure-activity relationships. Am J Biomed Life Sci 2013;1(4):79-98.