Thujonen

Thujon / absinthol: C10 H16 O

Is een bicyclische monoterpeenketon. Een kleurloze vloeistof met een mentholachtige geur. De etherische olie is eveneens kleurloos. Komt voor in Artemisia soorten (denk aan absinth) en Salvia officinalis 60%. Onoplosbaar in water, wel in ethanol, diethylether en chloroform. Vlampunt 64°C. Kookpunt 201°C. Soortelijk gewicht 0.9109. Smeltpunt -°C. Schadelijk voor de gezondheid. In hogere doseringen is het een zenuwgif, dat epileptische aanvallen en verwardheid kan oproepen. Komt in a- en b-isomeren voor, meestal samen. Zeer toxisch en abortief. A-thujon is giftiger dan b-thujon. Abortief, krampoplossend, pathologische veranderingen van de lever zijn geconstateerd in dierproeven. In Frankrijk is de etherische olie alleen op recept verkrijgbaar.

Werkzaamheid:

Abortief – anthelmintisch - antibacterieel – anti-convulsant - diarree – emetisch – emmenagoog - hallucinogeen – herbicide – parfum – pesticide – toxisch in hoge doseringen.

Schadelijk in hoge doseringen voor het centraal zenuwstelsel, de nieren en kan het ademhalingsapparaat verlammen.

Komt voor in o.a.:

Achillea millefolium – Artemisia absinthium 30-70%/-dracunculus/-maritima – Capsicum frutescens – Carum carvi – Chamomilla recutita – Chrysanthemum vulgare – Juniperus sabina – Mentha arvensis piperascens/-pulegium/- x rotudifolia – Rosmarinus officinalis – Salvia officinalis a-40%, b-50% e.a. – Sassafras albidum – Satureja hortensis – Tanacetum vulgare crispum 60-80% – Thuja plicata/-occidentalis a-30-60% en b-10-15% – Thymus orospedanus – Tsuga canadensis.

Thujon a-: Koopunt 200-201°C. Soortelijk gewicht 0.9125.

Werkzaamheid:

Abortief – antibacterieel – emmenagoog – insecticide – pesticide.

Komt voor in o.a.:

Achillea millefolium – Artemisia absinthium/-herba-alba/-salsoloides/-vulgaris – Boldea fragrans – Cistus ladanifer – Eucalyptus globulus – Hyssopus officinalis – Lavandula latifolia – Melaleuca alternifolia – Micromeria species (mountain mint) – Ocimum basilicum – Origanum onites/-vulgare – Rosmarinus officinalis – Salvia officinalis – Satureja montana – Thymus capitatus.

Thujon b-:

Werkzaamheid:

Abortief – antibacterieel – emmenagoog – insecticide – pesticide.

Komt voor in o.a.:

Achillea millefolium – Artemisia absinthium/-herba-alba/-salsoloides – Boldea fragrans – Chrysanthemum vulgare – Eucalyptus globulus – Hyssopus officinalis – Micromeria species – Ocimum basilicum – Origanum onites – Rosmarinus officinalis – Salvia officinalis/-triloba – Satureja montana – Teucrium species (gamander) – Thymus capitatus – Zingiber officinale.