Regimen sanitatis

De School van Salerno en het

In 1050 werd het eerste studentenhandboek geschreven. Dit gebeurde door Gariopontis, de beroemdste leraar in die periode. Dit boek is ook nu nog belangrijk, omdat het de basis vormt van de moderne medische terminologie. Gariopontis vertaalde Griekse termen naar het Latijn en gebruikte ook termen uit de gewone taal.

Er werden op de school van Salerno ook vrouwen toegelaten. Een van die studentes was Trotula, die een boek schreef over verloskunde, De mulierum passionibus ante; over vrouwen voor het lijden, waarin adviezen stonden over wat te doen voor, tijdens en na de geboorte. Het is niet zeker of Trotula wel echt bestond. Er zijn verschillende theorieën over. Ze zou geen arts, maar een vroedvrouw zijn, die getrouwd was met een bekende arts, of het was een algemene bijnaam voor alle Salernische vroedvrouwen.

Ook chirurgie werd behandeld op de school van Salerno. Een belangrijke man op dit gebied was Rogerius Frugardi, die een boek schreef over de chirurgie. Hij schreef een duidelijke en bondige teksten over het onderwerp, waarin vaak de meningen van de Griekse artsen doorheen schemerden.

De anatomische kennis op de school van Salerno werd voornamelijk gebaseerd op de werken van Galenus. Voornamelijk varkens werden gebruikt om hun anatomische kennis uit te breiden, omdat er nog steeds niet in mensen mocht worden gesneden, en varkens volgens de Salernische artsen anatomisch gezien het meest op mensen leken. De boeken over anatomie werden vaak in versvorm geschreven, en er werd humor aan toegevoegd, zodat het een groter publiek zou aanspreken.

Het Regimen Sanitatis is bij kruidenkenners vooral bekend gebleven om zijn vermelding van salie. 'Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto?' Vrij vertaald: Wie kan nog sterven, als er salie in zijn tuin groeit?

Regimen Sanitatis Salernitanum - A Salernitan Regimen of Health

Page One | Page Two | Page Three | Page Four | Page Five | Page Six | Page Seven

Page Eight | Page Nine | Page Eleven | Page Twelve | Page Thirteen | Page Fourteen

Page Fifteen | Page Sixteen | Page Seventeen