Petasinen / Petasin

Deze stoffen in groot hoefblad hebben een antiallergische effect. De werking is voor een deel terug te voeren op een anti-histamine-activiteit en op een ontstekingsremmende activiteit. Het Petasites-extract verhindert de calciuminflux in geactiveerde mestcellen, wat zorgt voor

blokkering van degranulatie van deze mestcellen (remming van de histaminevrijzetting). Remming van de vorming van leukotriënen (cysteïnyl-leukotrieen en leukotrieen B4) in immuuncellen zorgt voor de anti-inflammatoire werking.

Een extract van groot hoefblad (Petasites hybridus) is net zo werkzaam als het antihistaminicum fexofenadine (Telfast) bij de bestrijding van seizoensgebonden allergische rhinitis. Dit is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door Zwitserse en Duitse onderzoekers.

Het extract bevat de stof petasine, die de vorming van leukotriënen remt. Leukotriënen komen vrij bij allergische reacties en zijn verantwoordelijk voor het optreden van ontstekingsreacties na contact met een allergeen.

Aan het onderzoek namen 330 personen deel die allen twee jaar of langer last hadden van hooikoorts. Een allergietest was ook bij allen positief. Ze werden in drie groepen verdeeld en kregen driemaal daags 8 mg petasine, eenmaal daags 150 mg fexofenadine of een placebo.

Beide behandelingen waren significant effectiever dan placebo. Na twee weken waren in de fexofenadinegroep 76 van de 113, in de petasinegroep 62 van de 110 en in de placebogroep 24 van de 107 personen vrij van klachten of waren de klachten aanzienlijk verminderd.

Een extract van groot hoefblad (Petasites hybridus) is net zo werkzaam als het antihistaminicum fexofenadine (Telfast) bij de bestrijding van seizoensgebonden allergische rhinitis. Dit is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door Zwitserse en Duitse onderzoekers.

Het extract bevat de stof petasine, die de vorming van leukotriënen remt. Leukotriënen komen vrij bij allergische reacties en zijn verantwoordelijk voor het optreden van ontstekingsreacties na contact met een allergeen.

Aan het onderzoek namen 330 personen deel die allen twee jaar of langer last hadden van hooikoorts. Een allergietest was ook bij allen positief. Ze werden in drie groepen verdeeld en kregen driemaal daags 8 mg petasine, eenmaal daags 150 mg fexofenadine of een placebo.

Beide behandelingen waren significant effectiever dan placebo. Na twee weken waren in de fexofenadinegroep 76 van de 113, in de petasinegroep 62 van de 110 en in de placebogroep 24 van de 107 personen vrij van klachten of waren de klachten aanzienlijk verminderd.

Schapowal A; Study Group. Treating intermittent allergic rhinitis: a prospective, randomized, placebo and antihistamine-controlled study of Butterbur extract Ze 339. Phytother Res 2005; 19(6):530-7