PHARMACOPOEIA BRUGENSIS

PHARMACOPOEIA BRUGENSIS, JUSSU NOBILLISSIMI, AMPLISSIMIQUE SENATUS IN LUCEM AEDITA. AUTHORE JOANNE VANDEN ZANDE MEDICINAE LICENTIATO ZANDE, VANDEN, JOHANNES; BOUTATS, P. (ILL.)

Ook in het verleden hield de overheid toezicht op de bereiding van medicijnen. Tijdens het ancien régime uitte zich dat in farmacopees die elke stad afzonderlijk uitbracht. Farmacopees reiken voor medische bereidingen de noodzakelijke basisingrediënten of simplicia aan. Deze Brugse farmacopee is het werk van de Brugse dokter Johannes vanden Zande. Hij verscheen in 1697 bij de Brugse drukker Christoffel Cardinael. Het boek legde een lange lijdensweg af: apothekers die in deze officiële receptenlijsten een beknotting van hun vrijheid zagen, lagen lange tijd dwars. Daarom moest Brugge zo lang op zijn farmacopee wachten. Vandaag de dag zijn exemplaren ervan bijzonder zeldzaam, wat in 1973 leidde tot het uitbrengen van een facsimile. Het originele exemplaar van de Brugse Openbare Bibliotheek draagt het ex libris van Baudouin vande Walle (1901-1988) en zijn oom Albert Visart de Bocarmé (1868-1947), een uitmuntend kenner en verzamelaar van de Brugse typografie.