Le Roy Louis

Louis Le Roy: laat groeien wat groeit en beperk het menselijk ingrijpen tot de allernoodzakelijkste handelingen, de natuur ordent immers zichzelf. 'Planning betekent jezelf en anderen vastleggen en dat is strijdig met mijn ideeën.' Zijn hele opvatting over stedelijk groen wortelt in een maatschappijkritiek, die zich richt tegen het 'geestelijk onmondig verklaren' van de mens.

Louis G. le Roy (Amsterdam, 31 oktober 1924), is een Nederlands beeldend kunstenaar, schrijver, Professor honoris causa, ecotect en leraar tekenen. Hij is bekend van de Ecokathedraal die hij bouwt in Mildam (bij Heerenveen).

Centraal in zijn ideeën staat dat de mens de natuur niet moet beheersen, maar samen dient te werken met haar groeikracht om zo de hoogste graad van complexiteit te bereiken. Deze complexiteit vereist niet een korte periode, maar een langdurige interactie tussen mens en natuur. In de jaren zestig kreeg de oorspronkelijk uit Amsterdam afkomstige Le Roy van de gemeente Heerenveen een stuk plantsoen aan de Kennedylaan ter beschikking om zijn ideeën over de juiste verhouding tussen mens en natuur in praktijk te brengen. Hij verwerkte hier veel restmateriaal van stratenmakers en bouwde er stapelmuren, zonder gebruik te maken van cement. Dit moest een uitgangsituatie bieden voor de natuur om het weer te begroeien. De tegenstelling van deze tuin met de keurig aangeharkte en gemaaide gazonnetjes leverde hem de bijnaam "wilde tuinman" op.

In 1973 verscheen zijn boek Natuur uitschakelen, natuur inschakelen waarin hij zijn ideeën ontvouwt over de manier waarop natuur en cultuur geïntegreerd dienen te zijn. Door dit boek geïnspireerd zijn veel mensen begonnen aan een natuurtuin.