Prunus avium / cerasus / Kers

Le cerisier pousse dans de nombreuses régions au climat tempéré comme l'Europe, les Amériques (Nord et Sud surtout soit Etats-Unis, Canada et Chili principalement) ou encore en Asie.

> Quand récolter les cerises ?

On récolte en général les cerises et les queues de cerise à la fin du printemps, dans l'hémisphère nord mai et juin. Toutefois selon les variétés de cerise la récolte peut se dérouleur jusqu'à mi-août.

Sommeil > Selon une étude britannique parue début 2012, boire 30 ml d'un jus de cerise concentré avant de dormir avec la variété de cerise Montmorency augmente la durée (de 15 à 25 minutes) et la qualité du sommeil (selon l'étude de 5 à 6%). L'effet positif sur le sommeil proviendrait d'une augmentation de 15% de la concentration de mélatonine (une hormone importante dans la régulation du sommeil).

cristaux d'acide urique goutte> La cerise, sous forme de fruit, est depuis très longtemps utilisée pour soigner la goutte comme méthode complémentaire. Les cerises sont riches en anthocyanosides, ceux-ci seraient responsables de l'effet favorable sur la goutte.

Consommer 10 à 12 cerises par jour pendant 2 jours ou plus permet de réduire de 35% le risque de crise de goutte selon une étude américaine parue fin 2012. La consommation d'allopurinol et de cerises permet même d'abaisser le risque de crise de goutte de 75% par rapport à ceux ne consommant pas d'allopurinol ou de cerises.

> On utilise aussi depuis longtemps les queues de cerise ou pédoncules (et non les fruits) sous forme de tisane ou décoction pour soigner la cystite et les infections urinaires.

Kersen en veroudering

Veroudering gaat samen met een gestage verhoging van het sresshormoon cortisol. Daarom voelen oudere mensen zich vaak minder goed dan toen ze jong waren. Maar niet als ze elke dag een kleine veertig kersen eten, schrijven onderzoekers van de University of Extremadura in Experimental Gerontology.

Kersen zijn een geweldig goede bron van fenolen. Daarom hebben makers van super-foods bovengemiddeld veel interesse in producten op basis van kersen die bijvoorbeeld de slaap verbeteren of de spierafbraak na een krachttraining of een duurinspanning verminderen.

Studie

Onderzoekers van de University of Extremadura gaven proefpersonen vijf dagen achtereen 2 keer per dag een equivalent van 18 kersen. Als je het precies wilt weten: de Spanjaarden gebruikten een gepatenteerd extract van kersen uit Jerte Valley, dat per dosis 1580 mg fenolen leverde, plus 2 mg tryptofaan, 27 nanogram serotonine en 16 nanogram melatonine. Een andere keer kregen de proefpersonen vijf dagen lang een placebo.

In totaal gebruikten de onderzoekers 30 proefpersonen. Daarvan waren 10 20-30 jaar (Young), 10 35-55 jaar (Middle-Aged) en nog eens 10 65-85 jaar (Old).

Resultaten

Tijdens de suppletiedagen zakte bij de proefpersonen de hoeveelheid cortisol in de urine. De jonge proefpersonen merkten weinig van de suppletie, de Middle-Aged- en de Old-groepen wel. Bij hen verminderden de Trait- en State Anxiety Scores. Zeg maar: de kersensuppletie maakte ze minder nerveus, ongerust en gespannen. De proefpersonen, vooral de ouderen, maakten door de suppletie ook meer serotonine aan.

Verklaring

De onderzoeksuitkomsten sporen met de huidige kennis over stress. Die stelt dat hoe stressprikkels uitwerken op het organisme afhankelijk is van de concentratie neurotransmitters in de hersenen. Maken de hersenen weinig serotonine aan tijdens de stressprikkels, dan neemt de aanmaak van cortisol toe. Hoe meer serotonine de hersenen aanmaken, des te minder stijgt de cortisolspiegel als gevolg van stressprikkels.

Bron:

Exp Gerontol. 2012 Aug;47(8):573-80.

Beter slapen door kersen (J Med Food. 2010 Jun;13(3):579-83.)

In 2010 onderzochten bewegingswetenschappers van de University of Vermont het anti-katabole effect van kersensap bij krachtsport. Tijdens dat experiment rapporteerden proefpersonen dat ze door kersensap beter sliepen. Een studie die onlangs verscheen in de Journal of Medicinal Food heeft dat effect bevestigd. Kersen bevorderen de slaapkwaliteit.

Kersen zitten bomvol ontstekingsremmende polyfenolen, zoals de anthocyanines cyanidin 3-glucosylrutinoside en cyanidin 3-rutinoside. Die stoffen zorgen volgens studies voor een sneller herstel van de beenspieren van hardlopers na een marathon en een versneld herstel van de biceps van krachtsporters na een eccentrische workout [Br J Sports Med. 2006 Aug;40(8):679-83.]

Die bovengenoemde studies zijn verricht voor CherryPharm, een producent van geconcentreerd kersensap. Die fabrikant betaalde ook het onderzoek waarover dit stukje gaat. Daarin kregen 15 mannen en vrouwen die de 65 waren gepasseerd en slaapproblemen hadden twee weken lang elke dag twee glazen kersensap van 240 ml. De proefpersonen dronken een glas 's morgens om 10 uur en 's avonds om 10 uur.

Een andere periode van twee weken dronken de proefpersonen een placebo.

De onderzoekers concluderen uit hun studie dat kersensap "modest beneficial effects on sleep in older adults with insomnia" heeft.

Melatonine zou wel eens de werkzame stof in kersensap kunnen zijn, ook al heeft CherryPharm dat niet laten onderzoeken. "Given that several pro-inflammatory cytokines are involved in the regulation of sleep, the anti-inflammatory properties of tart cherries may be a mechanism of action", schrijven de onderzoekers. Maar in kersen vind je behalve ontstekingsremmende fenolen ook verhoudingsgewijs veel tryptofaan, serotonine en melatonine. Als je inderdaad beter gaat slapen door CherryPharm, dan is dat waarschijnlijk het werk van die laatstgenoemde stoffen.

Food Chem. 2015 Apr. Chemical characterisation and bioactive properties of Prunus avium L.: the widely studied fruits and the unexplored stems. Bastos C1, Barros L2, Dueñas M3, Calhelha RC4, Queiroz MJ5, Santos-Buelga C3, Ferreira IC6.

The aim of this study was to characterise sweet cherry regarding nutritional composition of the fruits, and individual phytochemicals and bioactive properties of fruits and stems. The chromatographic profiles in sugars, organic acids, fatty acids, tocopherols and phenolic compounds were established. All the preparations (extracts, infusions and decoctions) obtained using stems revealed higher antioxidant potential than the fruits extract, which is certainly related with its higher phenolic compounds (phenolic acids and flavonoids) concentration. The fruits extract was the only one showing antitumor potential, revealing selectivity against HCT-15 (colon carcinoma) (GI50∼74 μg/mL). This could be related with anthocyanins that were only found in fruits and not in stems. None of the preparations have shown hepatotoxicity against normal primary cells. Overall, this study reports innovative results regarding chemical and bioactive properties of sweet cherry stems, and confirmed the nutritional and antioxidant characteristics of their fruits.

Molecules. 2013 Nov 25. Nutraceutical value of black cherry Prunus serotina Ehrh. fruits: antioxidant and antihypertensive properties.

Luna-Vázquez FJ1, Ibarra-Alvarado C, Rojas-Molina A, Rojas-Molina JI, Yahia EM, Rivera-Pastrana DM, Rojas-Molina A, Zavala-Sánchez MÁ.

In Mexico black cherry (Prunus serotina Ehrh.) fruits are consumed fresh, dried or prepared in jam. Considering the evidence that has linked intake of fruits and vegetables rich in polyphenols to cardiovascular risk reduction, the aim of this study was to characterize the phenolic profile of black cherry fruits and to determine their antioxidant, vasorelaxant and antihypertensive effects. The proximate composition and mineral contents of these fruits were also assessed. Black cherry fruits possess a high content of phenolic compounds and display a significant antioxidant capacity. High-performance liquid chromatography/mass spectrometric analysis indicated that hyperoside, anthocyanins and chlorogenic acid were the main phenolic compounds found in these fruits. The black cherry aqueous extract elicited a concentration-dependent relaxation of aortic rings and induced a significant reduction on systolic blood pressure in L-NAME induced hypertensive rats after four weeks of treatment. Proximate analysis showed that black cherry fruits have high sugar, protein, and potassium contents. The results derived from this study indicate that black cherry fruits contain phenolic compounds which elicit significant antioxidant and antihypertensive effects. These findings suggest that these fruits might be considered as functional foods useful for the prevention and treatment of cardiovascular diseases.

Crit Rev Food Sci Nutr. 2011 Jan. Cherries and health: a review.

McCune LM1, Kubota C, Stendell-Hollis NR, Thomson CA.

Cherries, and in particular sweet cherries, are a nutritionally dense food rich in anthocyanins, quercetin, hydroxycinnamates, potassium, fiber, vitamin C, carotenoids, and melatonin. UV concentration, degree of ripeness, postharvest storage conditions, and processing, each can significantly alter the amounts of nutrients and bioactive components. These constituent nutrients and bioactive food components support the potential preventive health benefits of cherry intake in relation to cancer, cardiovascular disease, diabetes, inflammatory diseases, and Alzheimer's disease. Mechanistically, cherries exhibit relatively high antioxidant activity, low glycemic response, COX 1 and 2 enzyme inhibition, and other anti-carcinogenic effects in vitro and in animal experiments. Well-designed cherry feeding studies are needed to further substantiate any health benefits in humans.

Tart Cherry

Prunus cerasus (syn. Cerasus vulgaris)

Family: Rosaceae

Josef Brinckmann, Thomas Brendler

HerbalGram. 2020; American Botanical Council

The rose (Rosaceae) family genus Prunus comprises five subgenera and about 200 species.1 Prunus is taxonomically complex, and different botanical authorities over the centuries have either split the genus into multiple genera or recognized a wider Prunus “sensu lato” (“in the broad sense”).2 Prunus includes more than 30 species of trees with fruits considered to be types of cherries. Most of these are indigenous to Asia and Europe.3 Tart cherry (P. cerasus), also known as sour cherry, is a small tree, rarely exceeding eight meters (26.2 ft) tall, with dark red fruits that have a characteristic acidic taste.4 The seeds contain kernels that have an odor similar to that of bitter almonds (Prunus dulcis var. amara, Rosaceae).5 Some sources report the origin of P. cerasus in the area between the Caspian Sea and the north Anatolia mountain ranges (in Azerbaijan, Georgia, Armenia, and Turkey),6 while others report a somewhat wider geographic origin from western Asia (Anatolia to the Caucasus) and west to neighboring parts of eastern Europe (Bulgaria and Macedonia).5,7

Prunus cerasus is among the first fruit trees known to be used by humans.8 Tart cherry is closely related to ground cherry (P. fruticosa)4 and sweet cherry (P. avium),9 and it is believed that P. cerasus originated from spontaneous hybridization between the two.8 The parental species (P. fruticosa and P. avium) have partially different geographic ranges of distribution, but the range of wild P. cerasus trees corresponds with the overlapping area where the ranges of the parents meet in southeastern Europe and southwestern Asia.10 Prunus avium is also a progenitor of Duke cherry (P. × gondouinii).9

Kütahya province in the Aegean region of Turkey is traditionally known for its diversity of tart cherry types. Studies performed on P. cerasus populations in the Aegean region and in Gaziantep in the Southeast Anatolia region found a rich variation among tart cherry types “in terms of fruit size, color, taste, shape (mostly round, and more rarely oblate, heart, and kidney shaped), juice color and yield, fruit/pit ratio, aroma, total soluble solids and total yield.”6 In the early 1990s, 115 different types of P. cerasus fruits collected from the Aegean, Central and Northern Anatolia, and Marmara regions of Turkey were analyzed, of which 13 accessions were selected as the most promising for commercial cultivation in Turkey and registered as new cultivars.11

In 2019, about 53,540 metric tons (MT) of fresh tart cherries were exported globally.12 The top five exporters in terms of volume were Serbia (14,250 MT), Hungary (10,322 MT), Poland (5,210 MT), the United States (3,176 MT), and Czechia (2,703 MT). The United States imported 4,583.3 MT of frozen tart cherries in 2019, mainly from Canada, with relatively minor amounts from Poland, Turkey, and a few other countries.13 The tart cherry crop in the United States is subject to marketing order regulations implemented by the US Department of Agriculture (USDA) for the purposes of providing stable markets and improving grower returns. The 2019–2020 crop year pursuant to the marketing order includes tart cherries grown in the states of Michigan, New York, Oregon, Pennsylvania, Utah, Washington, and Wisconsin.14 The tart cherry crop in the United States is also subject to extreme genetic vulnerability to pests, diseases, and unfavorable weather conditions. This is due to genetic uniformity and geographic concentration (most of the production has been concentrated in northwestern Michigan and northeastern Wisconsin using a single cultivar, “Montmorency”).3

Other Prunus species and plant parts also are used in food and medicine, such as black cherry (P. serotina), Chinese sour cherry (P. pseudocerasus), and sweet cherry. However, this article concerns mainly the fruit of P. cerasus.

HISTORY AND CULTURAL SIGNIFICANCE

In 1700, French botanist Joseph Pitton de Tournefort (1656–1708) named the genus Prunus in the publication Institutiones Rei Herbariae.15 Swedish botanist Carl Linnaeus (1707–1778) named the species P. cerasus in his 1753 work Species Plantarum.16 The Latin genus name Prunus derives from the Greek proumnon, meaning “wild plum.”17 The Latin species name cerasus was the common name used by the Romans,18 and some report that it was derived from the name of a city “Kerasus,” which is in the Black Sea region of Turkey and is known today as Giresun.6 However, some authors dispute that account and assert that the Latin cerasus and corresponding Greek kerasos were not derived from the name of the city Kerasus, but rather that the city was named after the cherry trees growing there.17

Preparations with tart cherry fruits were reportedly given to Roman army soldiers who suffered from mild to moderate pain on the battlefield.19 In the first century, naturalist Pliny the Elder (23 or 24–79) did not distinguish between sweet and tart cherries, but wrote that they were unknown in Italy before the time of late Roman Republic politician Lucius Lucullus (118–57 or 56 BCE), who was credited with bringing cherries from Pontus (in the eastern Black Sea region of Turkey) in 74 BCE. However, French-Swiss botanist Alphonse de Candolle (1806–1893), in his 1883 book Origin of Cultivated Plants, claimed that P. cerasus already had been naturalized in Europe at the start of the Greek civilization and was brought to Italy later but well before the time of Lucullus in 74 BCE. Prunus cerasus fruits were among the carbonized plant materials found at the base of the lararium (shrine to guardian spirits) at the House of the Garden of Hercules in Pompeii, which was preserved after the volcanic eruption of Mount Vesuvius in 79 CE.18 Greek physician Claudius Galenus (129–ca. 216 CE), also known as Galen of Pergamon, ascribed an astringent effect of P. cerasus fruit in book two of his treatise De alimentorum facultatibus (“On the Properties of Foodstuffs”).20

The P. cerasus tree was brought to Germany during the occupation by the Roman Empire.7 Tart cherry has since become one of the more important stone fruit crops of Germany.21 Today, 39 registered varieties are approved for cultivation in Germany.22 A study investigating the mycobiome (fungal microbiome) of Prunus trees in Germany found that P. cerasus trees were host to 61 fungal species, some that could not be identified, meaning that tart cherry trees represent a habitat that harbors potentially new species, or even new genera, of fungi.21

Traditional Medicinal Uses

In the traditional Unani system of medicine, P. cerasus fruit, known as alu balu, is used in formulations to treat conditions such as urinary tract infections, nephrolithiasis (kidney stones), cystolithiasis (calculi [stones] in the urinary bladder), and dysuria (painful urination).23 For example, alu balu is listed as a component of formulations monographed in the Government of India’s National Formulary of Unani Medicine for the treatment of renal and vesicle calculi.24

In Iran, P. cerasus seeds have been used in confections and are considered to have nutritive and tonic properties. Tart cherry pits mixed with barley (Hordeum vulgare, Poaceae) awns (needle-like extensions from the top of lemmas of the florets) and cherry stems are prepared as an herbal tea infusion for treating gonorrhea.5

Villagers in the mountainous Peshkopia region of northeastern Albania, near the border with North Macedonia, prepare an herbal tea infusion of wild-collected P. cerasus fruit peduncles for medicinal use as a diuretic.25 In western Europe, the fresh fruits with the pits traditionally were used to prepare Sirupus Cerasi (cherry syrup), which was used to treat fever and liver diseases.26 Traditional European uses of P. cerasus fruit and peduncle of fruit, submitted to the European Food Safety Authority (EFSA) for an opinion, including “traditionally used to facilitate the digestion,” have not been accepted by the EFSA.27

CURRENT AUTHORIZED USES IN COSMETICS, FOODS, AND MEDICINES

In the United States, tart cherries are used mainly as conventional food, as well as for food coloring and flavoring, but also as a component of dietary supplement products. Official quality standards monographs for Cherry Juice NF, the liquid expressed from the fresh ripe fruit of P. cerasus, containing not-less-than 1% malic acid, and Cherry Syrup NF (prepared from Cherry Juice NF) are available in the National Formulary, which is published by the United States Pharmacopeial Convention (USP).28 USP recognizes the need to develop a corresponding monograph for the starting material, tart cherry fruit, as a dietary ingredient (Maria Monagas, PhD, scientific liaison for dietary supplements and herbal medicines at USP, email to T. Smith, October 16, 2020). There are also “United States Standards for Grades of Frozen Red Tart Pitted Cherries” (US Grade A or US Fancy; US Grade B or US Choice; US Grade C; and Substandard)29 and “United States Standards for Grades of Red Sour Cherries for Manufacture” (US No. 1 and US No. 2).30

Tart cherry pit is classified as Generally Recognized as Safe (GRAS) by the US Food and Drug Administration (FDA) for use as a natural flavoring substance in conventional foods with the limitation not-to-exceed 25 ppm prussic acid (also known as hydrogen cyanide).31 The FDA also provides specifications for canned fruit cocktail containing approximate halves or whole pitted P. cerasus cherries in the Code of Federal Regulations (21CFR Part 145).32 The USDA permits the use of nonorganically-produced cherry juice color, derived from P. cerasus, as an exempted ingredient in processed products that are labeled as certified organic, but only when organic cherry juice color pigment is not commercially available.33 The US National Institutes of Health’s (NIH’s) Dietary Supplement Label Database lists 166 dietary supplement products containing cherry extract, but this includes extracts of both tart and sweet cherry.34

In Canada, in addition to use as a conventional food, tart cherry fruit may also be used as an active ingredient of licensed natural health products (NHPs), which require pre-marketing authorization from the Natural and Non-prescription Health Products Directorate (NNHPD).35 Licensed NHPs that contain a tart cherry preparation equivalent to 15 grams of dried tart cherry fruit or 100 grams of fresh tart cherry fruit may be labeled with a claim statement to the effect of “Provides antioxidants that help protect against cell damage caused by free radicals.”36 Certain tart cherry ingredients also are permitted for use as non-medicinal components of licensed NHPs. For example, tart cherry fruit juice or fruit powder may be used as a flavor enhancer, and the dried juice may be used as a color additive and flavor enhancer.35

In the European Union (EU), extract of P. cerasus fruit is authorized for use as an antioxidant and skin-conditioning component of cosmetic products. The fruit water (aqueous solution of the steam distillates obtained from the fruit) is authorized for use as a skin-conditioning emollient, and the juice expressed from the fruit as a skin conditioner.37 In 2010, the EFSA issued an opinion that a cause-and-effect relationship has not been established between the consumption of P. cerasus fruit and/or peduncle of fruit and a beneficial physiological effect related to an “increase in renal water elimination (i.e., diuresis).”38 Regarding proposed antioxidant health claims for preparations of P. cerasus such as fruit concentrate and freeze-dried extract, the EFSA issued an opinion that no evidence had been provided to establish that having antioxidant activity/content and/or antioxidant properties is a beneficial physiological effect.39

MODERN RESEARCH

The biochemistry and pharmacology of tart cherry have only recently been reviewed.40,41 Anthocyanins in tart cherry juice not only have shown significant antioxidant activity, but also have inhibited enzymes involved in diabetes in a dose-dependent manner. Additionally, anti-inflammatory effects have been demonstrated both in vitro and in vivo.

General health benefits,42-44 pharmacokinetics and pharmacodynamics,45 and clinical data on the effects of tart cherry on exercise-induced muscle damage,46 exercise performance,43,47,48 reduction of serum uric acid concentrations and gout,49 vascular function,50 blood pressure,51 and pain41 have been reviewed extensively and meta-analyzed. In various exercise protocols, exercise-related muscle damage was shown to be alleviated, and muscle contractility and endurance improved with tart cherry preparations. A positive trend was noted for efficacy in gout or hyperuricemia (elevated uric acid in the blood). However, variability in methods and metrics did not allow for an effective meta-analysis. Improvements in vascular health and blood pressure were found to be significant. Reductions in pain associated with chronic diseases such as fibromyalgia and osteoarthritis were reported but require larger trials for drawing firm conclusions. Some exploratory studies were not supported by confirmatory studies, likely due to heterogeneity in design, size, differences among test products, and duration.

More than 60 clinical trials on tart cherry with multiple designs, interventions, and outcomes have been identified. Many of these studies can be considered preliminary due to the low number of enrolled patients. Selected trials are summarized in Table 1.

None of the trials reviewed in Table 1 reported serious adverse reactions to any of the study preparations. The safety profile of tart cherry preparations is overall favorable, and compliance was good.

ADULTERATION

One study, published in 2016, found no cherry anthocyanins in a tart cherry fruit concentrate dietary supplement product (in capsule form) that was labeled as being standardized to contain 6.8 mg anthocyanins per serving.75 Tart cherry juice can be adulterated with other less costly juices, and, conversely, tart cherry juice may be an adulterant of more costly fruit juices. Malic acid content can be used as an indicator of whether a juice is made from tart cherry or sweet cherry.76

SUSTAINABILITY AND FUTURE OUTLOOK

The conservation status of P. cerasus has not yet been assessed using the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Categories and Criteria. The IUCN assigns wild sweet cherry to the conservation category of least concern (LC), meaning that the species is not considered to be threatened.9 In 2005, an estimated 3,689 hectares (14.2 square miles) were registered for certified organic wild collection of P. cerasus fruits globally.77

Three institutions are responsible for the conservation maintenance of P. cerasus in Turkey: the Aegean Agricultural Research Institute (Izmir), the Horticultural Research Institute (Erzincan), and the Eğirdir Horticultural Research Institute (Isparta).11 Both wild and cultivated sweet cherry and tart cherry trees once covered large areas in riverbank woodlands of Azerbaijan. However, their area is decreasing, which has been attributed to anthropogenic effects. Accessions are being maintained at the Genetic Resources Institute and the Research Institute of Horticulture and Subtropical Crops, both in Azerbaijan.78 The Institute of Agriculture in Skopje, North Macedonia, carries out ex situ conservation of wild flora and maintains 14 varieties of P. cerasus.79

Certified organic tart cherries are now produced on a commercial scale and exported into the global market by some Asian countries (especially Turkey, but also Georgia), European countries (especially Serbia), and South American countries (Chile and Bolivia).80 The sustainability of the tart cherry raw material supply, especially from the growing number of certified organic operations, appears stable at this time. However, impacts of climate change on the tart cherry crop should be considered. According to Steele et al (2018), climate change data are showing that tart cherry trees are being exposed “to higher temperatures in summer, later onset of cold temperatures in fall, reduced chilling hours in winter, and earlier spring onset. These factors reduce yield, impair fruit quality, and, in the worst-case scenario, cause crop failure from freeze-induced blossom damage. Earlier spring onset is the most critical factor exposing growers to losses because it increases risk of bud exposure to a late hard frost or freeze event.”81

References

  1. Uğurtan Yılmaz K, Ercişli S, Asma B, Doğan Y, Kafkas S. Genetic relatedness in Prunus genus revealed by inter-simple sequence repeat markers. HortScience. 2009;44(2):293-297.

  2. Eisenman SW. Some nomenclatural adjustments and typifications for almond species in the genus Prunus sensu lato (Rosaceae). Phytotaxa. 2015;222(3):185–198.

  3. Iezzoni AF. Acquiring cherry germplasm from central and eastern Europe. HortScience. 2005;40(2):304-308.

  4. Gabrielian E, Zohary D. Wild relatives of food crops native to Armenia and Nakhichevan. Fl Medit. 2004;14:5-80.

  5. Hooper D, Field H. Useful Plants and Drugs of Iran and Iraq. Vol IX, Number 3, Publication 387. Chicago, Illinois: Field Museum of Natural History; 1937.

  6. Muminjanov H, Karagöz A, eds. Biodiversity of Turkey. Contribution of Genetic Resources to Sustainable Agriculture and Food Systems. Ankara, Turkey: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2018.

  7. Marzell H. Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. 2. Band. Stuttgart/Wiesbaden: S. Hirzel Verlag/Franz Steiner Verlag; 1977.

  8. Nikolić D, Milatović D, Radović A, Trajković J. Distinguishing Oblačinska sour cherry clones (Prunus cerasus L.) by pollen morphology. Genetika. 2020;52(1):187-198.

  9. Rivers MC. Prunus avium. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T172064A50673544. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T172064A50673544.en Accessed September 7, 2020.

  10. Oldén EJ, Nybom N. On the origin of Prunus cerasus L. Hereditas. 1968;59(2-3):327-345.

  11. Gönülsen N. Prunus germplasm in Turkey. In: Gass T, Tobutt KR, Zanetto A, eds. Report of the Working Group on Prunus. Fifth meeting, 1-3 February 1996, Menemen-Izmir, Turkey. Rome, Italy: International Plant Genetic Resources Institute; 1996:71-78.

  12. UN Comtrade Database. 2020. Available at: https://comtrade.un.org/. Accessed September 6 2020.

  13. Global Agricultural Trade System (GATS) Online. USDA Foreign Agricultural Service; 2020. Available at: https://apps.fas.usda.gov/gats/. Accessed September 6, 2020.

  14. United States Department of Agriculture. Tart cherries grown in the states of Michigan, et al.; Free and restricted percentages for the 2019–20 crop year. Final rule. Federal Register. 2020;85(131):40867-40873.

  15. Tournefort JP. Institutiones Rei Herbariae, editio altera. Vol I. Paris, France: E Typographia Regia; 1700.

  16. Linné Cv, Salvius L. Caroli Linnaei ... Species plantarum: exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas. Vol 2. Holmiae :: Impensis Laurentii Salvii; 1753.

  17. Hehn V. Cultivated Plants and Domesticated Animals in their Migration from Asia to Europe. London, England: Swan Sonnenschein & Co.; 1891.

  18. Meyer FG. Carbonized food plants of Pompeii, Herculaneum, and the Villa at Torre Annunziata. Econ Bot. 1980;34(4):401-437.

  19. Belfiglio VJ. Acute pain management in the Roman Army. Anaesth Pain Intensive Care. 2017;21(3):383-386.

  20. Miller NF, Gadotti A. The KHALUB-tree in Mesopotamia: Myth or Reality? In: Fairbairn AS, Weiss E, eds. From Foragers to Farmers: Papers in Honour of Gordon C. Hillman. Oxford, UK: Oxbow Books; 2009:239-243.

  21. Bien S, Damm U. Prunus trees in Germany — A hideout of unknown fungi? Mycol Prog. 2020;19(7):667-690.

  22. Bundessortenamt. Sortenregister. Blatt für Sortenwesen, Amtsblatt des Bundessortenamtes. 15 April 2015;Sonderheft:86.

  23. Ahmad I, Shamsi S, Zaman R. A review on sour cherry (Prunus cerasus): A high value Unani medicinal fruit. Int J Green Pharm. 2017;11(1):1-6.

  24. Unani Pharmacopoeia Committee. National Formulary of Unani Medicine — Part V. New Delhi, India: Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare, Government of India; 2008.

  25. Pieroni A, Nedelcheva A, Hajdari A, et al. Local knowledge on plants and domestic remedies in the mountain villages of Peshkopia (Eastern Albania). J Mt Sci. 2014;11(1):180-193.

  26. Steinmetz EF. Materia Medica Vegetabilis. Amsterdam, Netherlands: E.F. Steinmetz; 1954.

  27. EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to various food(s)/food constituent(s) and health relationships that are not sufficiently defined; are not referring to a function of the body; are related to the prevention or treatment of a disease; are not referring to a beneficial physiological effect pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J. 2011;9(6):2228.

  28. United States Pharmacopeial Convention. The Pharmacopeia of the United States of America, Forty-third Revision and the National Formulary, Thirty-Eighth Edition (USP 43–NF 38). Rockville, MD: United States Pharmacopeial Convention; 2020.

  29. United States Department of Agriculture. United States Standards for Grades of Frozen Red Tart Pitted Cherries. Washington, DC: US Department of Agriculture; 1974.

  30. United States Department of Agriculture. United States Standards for Grades of Red Sour Cherries for Manufacture. Washington, DC: US Department of Agriculture; 2016.

  31. US Food and Drug Administration. 21CFR §172.510 Natural flavoring substances and natural substances used in conjunction with flavors. In: Code of Federal Regulations. Washington, DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration; 2019.

  32. US Food and Drug Administration. Title 21 — Food and Drugs. Chapter I. Part 145 — CANNED FRUITS. Subpart B — Requirements for Specific Standardized Canned Fruits. In: Code of Federal Regulations. Washington, DC: National Archives and Records Administration; 2019.

  33. United States Department of Agriculture. 7 CFR § 205.606: Nonorganically produced agricultural products allowed as ingredients in or on processed products labeled as ‘‘organic.” In: Code of Federal Regulations. Washington, DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration; 2019:446-448.

  34. Office of Dietary Supplements and the National Library of Medicine. Dietary Supplement Label Database. Bethesda, MD: National Institutes of Health; 2020.

  35. Natural and Non-prescription Health Products Directorate. Natural Health Products Ingredients Database. Ottawa, Ontario: Health Canada; 2020.

  36. Natural and Non-prescription Health Products Directorate. Natural Health Product: Antioxidants. Ottawa, Ontario: Health Canada; 2017.

  37. European Commission. Cosmetic ingredient (CosIng) database. Brussels, Beglium: DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; 2020.

  38. EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to various food(s)/food constituent(s) claiming an increase in renal water elimination, “kidneys health,” “urinary health,” “bladder health,” “health of lower urinary tract,” “blood health,” “elimination,” “urinary system benefits” and/or “supports/promotes the excretory function of the kidney,” and treatment/prevention of renal gravel/kidney stones and urinary tract infections pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J. 2010;8(10):1742.

  39. EFSA Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to various food(s)/food constituent(s) and protection of cells from premature aging, antioxidant activity, antioxidant content and antioxidant properties, and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J. 2010;8(2):1489.

  40. Cásedas G, Les F, Gómez-Serranillos MP, Smith C, López V. Bioactive and functional properties of sour cherry juice (Prunus cerasus). Food Funct. 2016;7(11):4675-4682.

  41. Tiernan C, Imrhan V, Prasad C, Vijayagopal P, Juma S. Tart cherry in amelioration of pain in the elderly. Nutr Aging. 2015;3:203-217.

  42. Kelley DS, Adkins Y, Laugero KD. A review of the health benefits of cherries. Nutrients. 2018;10(3):368.

  43. Santos HO, Genario R, Gomes GK, Schoenfeld BJ. Cherry intake as a dietary strategy in sport and diseases: a review of clinical applicability and mechanisms of action. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020:1-14.

  44. Mayta-Apaza AC, Daya M, Franck C. Tart Cherries and health: Current knowledge and need for a better understanding of the fate of phytochemicals in the human gastrointestinal tract. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019;59(4):626-638.

  45. Seymour EM, Warber SM, Kirakosyan A, et al. Anthocyanin pharmacokinetics and dose-dependent plasma antioxidant pharmacodynamics following whole tart cherry intake in healthy humans. J Funct Foods. 2014;11:509-516.

  46. Doma K, Gahreman D, Connor J. Fruit supplementation reduces indices of exercise-induced muscle damage: a systematic review and meta-analysis. Eur J Sport Sci. 2020:1-18.

  47. Gao R, Chilibeck PD. Effect of tart cherry concentrate on endurance exercise performance: A meta-analysis. J Am Coll Nutr. 2020:1-8.

  48. Vlachojannis J, Weber C, Zimmermann BF, Chrubasik-Hausmann S. Wirksamkeit der Montmorency-Sauerkirsche bei sportlicher Aktivität. Z Phytother. 2020;41(01):18-26.

  49. Chen P-E, Liu C-Y, Chien W-H, Chien C-W, Tung T-H. Effectiveness of cherries in reducing uric acid and gout: A systematic review. Evid Based Complement Alternat Med. 2019;2019:9896757.

  50. Fairlie-Jones L, Davison K, Fromentin E, Hill AM. The effect of anthocyanin-rich foods or extracts on vascular function in adults: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Nutrients. 2017;9(8):908.

  51. Han B, Srikanth Bhagavathula A, Rashid M, et al. The effect of sour cherry consumption on blood pressure, IL-6, CRP, and TNF-a levels: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials sour cherry consumption and blood pressure. J King Saud Univ Sci. 2020;32(2):1687-1693.

  52. Abbott W, Brashill C, Brett A, Clifford T. Tart cherry juice: No effect on muscle function loss or muscle soreness in professional soccer players after a match. Int J Sports Physiol Perform. 2020;15(2):249.

  53. Bakkar ZA, Fulford J, Gates PE, et al. Montmorency cherry supplementation attenuates vascular dysfunction induced by prolonged forearm occlusion in overweight, middle-aged men. J Appl Physiol. 2019;126(1):246-254.

  54. Bell PG, Walshe IH, Davison GW, Stevenson E, Howatson G. Montmorency cherries reduce the oxidative stress and inflammatory responses to repeated days high-intensity stochastic cycling. Nutrients. 2014;6(2):829-843.

  55. Bell PG, Walshe IH, Davison GW, Stevenson EJ, Howatson G. Recovery facilitation with Montmorency cherries following high-intensity, metabolically challenging exercise. App Physiol Nutr Metab. 2014;40(4):414-423.

  56. Bell PG, Stevenson E, Davison GW, Howatson G. The Effects of Montmorency tart cherry concentrate supplementation on recovery following prolonged, intermittent exercise. Nutrients. 2016;8(7):441.

  57. Brown MA, Stevenson EJ, Howatson G. Montmorency tart cherry (Prunus cerasus L.) supplementation accelerates recovery from exercise-induced muscle damage in females. Eur J Sport Sci. 2019;19(1):95-102.

  58. Chai SC, Davis K, Wright RS, Kuczmarski MF, Zhang Z. Impact of tart cherry juice on systolic blood pressure and low-density lipoprotein cholesterol in older adults: a randomized controlled trial. Food Funct. 2018;9(6):3185-3194.

  59. Chai SC, Davis K, Zhang Z, Zha L, Kirschner KF. Effects of tart cherry juice on biomarkers of inflammation and oxidative stress in older adults. Nutrients. 2019;11(2):228.

  60. Chai SC, Jerusik J, Davis K, Wright RS, Zhang Z. Effect of Montmorency tart cherry juice on cognitive performance in older adults: A randomized controlled trial. Food Funct. 2019;10(7):4423-4431.

  61. Desai T, Bottoms L, Roberts M. The effects of Montmorency tart cherry juice supplementation and FATMAX exercise on fat oxidation rates and cardio-metabolic markers in healthy humans. Eur J Appl Physiol. 2018;118(12):2523-2539.

  62. Desai T, Roberts M, Bottoms L. Effects of short-term continuous Montmorency tart cherry juice supplementation in participants with metabolic syndrome. Eur J Nutr. 2020.

  63. Howatson G, Bell PG, Tallent J, Middleton B, McHugh MP, Ellis J. Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality. Eur J Nutr. 2012;51(8):909-916.

  64. Johnson SA, Navaei N, Pourafshar S, et al. Effects of Montmorency tart cherry juice consumption on cardiometabolic biomarkers in adults with metabolic syndrome: A randomized controlled pilot trial. J Med Food. 2020.

  65. Keane KM, Haskell-Ramsay CF, Veasey RC, Howatson G. Montmorency tart cherries (Prunus cerasus L.) modulate vascular function acutely, in the absence of improvement in cognitive performance. Brit J Nutr. 2016;116(11):1935-1944.

  66. Keane KM, George TW, Constantinou CL, Brown MA, Clifford T, Howatson G. Effects of Montmorency tart cherry (Prunus cerasus L.) consumption on vascular function in men with early hypertension. Am J Clin Nutr. 2016;103(6):1531-1539.

  67. Keane KM, Bailey SJ, Vanhatalo A, Jones AM, Howatson G. Effects of Montmorency tart cherry (Prunus cerasus) consumption on nitric oxide biomarkers and exercise performance. Scan J Med Sci Sports. 2018;28(7):1746-1756.

  68. Losso JN, Finley JW, Karki N, et al. Pilot study of the tart cherry juice for the treatment of insomnia and investigation of mechanisms. Am J Ther. 2018;25(2):e194-e201.

  69. Lynn A, Mathew S, Moore CT, et al. Effect of a tart cherry juice supplement on arterial stiffness and inflammation in healthy adults: A randomised controlled trial. Plant Foods Hum Nutr. 2014;69(2):122-128.

  70. Martin KR, Burrell L, Bopp J. Authentic tart cherry juice reduces markers of inflammation in overweight and obese subjects: A randomized, crossover pilot study. Food Funct. 2018;9(10):5290-5300.

  71. McCormick R, Peeling P, Binnie M, Dawson B, Sim M. Effect of tart cherry juice on recovery and next day performance in well-trained water polo players. J Int Soc Sports Nutr. 2016;13(1):41.

  72. Morgan PT, Barton MJ, Bowtell JL. Montmorency cherry supplementation improves 15-km cycling time-trial performance. Eur J Appl Physiol. 2019;119(3):675-684.

  73. Pigeon WR, Carr M, Gorman C, Perlis ML. Effects of a tart cherry juice beverage on the sleep of older adults with insomnia: A pilot study. J Med Food. 2010;13(3):579-583.

  74. Schumacher HR, Pullman-Mooar S, Gupta SR, Dinnella JE, Kim R, McHugh MP. Randomized double-blind crossover study of the efficacy of a tart cherry juice blend in treatment of osteoarthritis (OA) of the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2013;21(8):1035-1041.

  75. Lee J. Rosaceae products: Anthocyanin quality and comparisons between dietary supplements and foods. NFS J. 2016;4:1-8.

  76. Dasenaki ME, Thomaidis NS. Quality and authenticity control of fruit juices — A review. Molecules. 2019;24:1014.

  77. Censkowsky U, Helberg U, Nowack A, Steidle M. Overview of Word Production and Marketing of Organic Wild Collected Products. Geneva, Switzerland: International Trade Centre UNCTAD/WTO; 2007.

  78. Government of Azerbaijan. National Report on the State of Plant Genetic resources for Food and Agriculture in Azerbaijan. Baku, Azerbaijan: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Partnership and Liaison Office in the Republic of Azerbaijan; 2006.

  79. Smith RD, Smith KA, eds. Country Study for Biodiversity of the Republic of Macedonia (First National Report). Skopje, North Macedonia: Ministry of Environment and Physical Planning; 2003.

  80. United States Department of Agriculture. Organic INTEGRITY Database. Washington, DC: USDA Agricultural Marketing Service; 2020.

  81. Steele C, Reyes J, Elias E, Aney S, Rango A. Cascading impacts of climate change on southwestern US cropland agriculture. Clim Change. 2018;148(3):437-450.

Join ABC