Rubus fructicosus / Braam

Er is in onze tijd een groeiend terug verlangen naar het natuurlijk leven. Men wil niet langer gevangen zitten in steriele flats....Dit citaat lijkt vandaag geschreven maar dateert van 1970, en staat te lezen op de achterflap van een boek van Mellie Uyldert. Ondertussen is dat dus 40 jaren geleden en ook toen wou men weer romantisch terug naar de natuur. Er is in die 40 jaar technisch gezien onvoorstelbaar veel verandert, maar toch lijkt er, gelukkig, in de mens een natuurgevoel te blijven bestaan.

Plantenzielen

Dat boek van Mellie Uyldert, waar ik het nu over heb, noemt Plantenzielen, het was zowat 20 jaar geleden dat ik het nog echt gelezen had, maar in de Kerstperiode heb ik de neiging om dat soort spirituele kruidenboeken nog eens, met gemengde gevoelens, ter hand te nemen en te lezen. Als nuchter mens lijken mij de feiten die er beschreven worden nogal twijfelachtig maar de fantastische, sprookjesachtige sfeer, die uit het boek walmt, wil ik af en toe wel graag ondergaan.

In haar 'nieuwe' boek, schrijft de achterflap, behandelt Uyldert tal van onderwerpen, die U tevergeefs in andere kruidenboeken zoekt. En dat is waar, zij beschrijft het geheime leven van de hondsdraf, de wijnruit en de klimop. Heeft het over het zielenleven van de planten, over boomgeesten, over vriendschap en vijandschap in de moestuin en over planten die vuurvast maken. Even straf als onze hedendaagse Harry Potter.

Zelf lees ik zulke boeken om de mooie historische en folkloristische gegevens over planten, die je zeker bij ons in andere boeken weinig terugvindt en die bij Mellie Uyldert op een doorleefde manier beschreven worden. Het lezen van deze filosofische kruidenboeken, zal ik ze maar noemen, zorgt ook voor evenwicht met de vele wetenschappelijke, rationele literatuur die ik moet en wil lezen.

Een aangepast citaat: Braamstruik spiritueel bekeken

Langs bosranden, op de hei en in de duinen staan wilde braamstruiken. Hun blad is nu bruin en hun lage, in de wind zwaaiende loten, schuren met de harde kanten over elkaar. Wenn die Brombeeren rasseln im Winde, zeggen de Duitsers, dan wordt de winter streng. Pas op, als je er langs gaat, dat hun scherpe, iets gebogen en omlaag gerichte stekels zich niet vasthaken in je kleren of je hand open scheuren! Een braamhaag is de beste bescherming voor een plek die men ontoegankelijk wil houden.

Doornhaag als bescherming

Daarom heeft men er vanouds heilige plaatsen mee omringd. Maria im Dornhag heet vaak een oude heilige plek, waar men later een Mariabeeld op heeft geplaatst.Maar niet alleen als wapen dienen die stekels: zie hun rode gloed! Zij geleiden de vuurkracht, die de op aarde neerdalende levensgeest met zich voert. Zo staan de braamstruiken als vurige ridders om hun vorst heen en geven zijn kracht door. Het brandende braambos! Waar bramen groeien, daar is een plaats van kracht.

De braamstruik (Rubus fructicosus) behoort bij de mens op aarde, die de ontvangen kracht gebruikt in de menselijke daad. Het menselijke blijkt uit de vijftallige bloemen, zoals die van de wilde roos, de appel en andere familieleden: vijf is het getal van de mens. De vijfpuntige ster die naar boven wijst, is het teken van de opstrevende mens, die in de vijfhoek past, wanneer hij met de armen schuin omhoog en wijdbeens staat. In oude inwijdingsgrotten vindt men een vijfhoek in de rotswand uitgehouwen, waarin de mens bij zijn inwijding moest gaan staan. De mens heeft ook twee maal vijf tenen en twee maal vijf vingers, waarmee hij de aarde grijpt en de ruimte.

Vijf getal van de wil

Vijf is het getal van de wil. Het blad van de braam is soms drie-, soms vijf- soms zeven-tallig. Een vijftallig samengesteld blad is als een hand: de macht van de mens over de stof. Elke zomer maakt de braamstruik nieuwe lange loten, die letterlijk om zich heen grijpen. Vindt een jonge loot een hoog aangrijpingspunt in heg of boom, dan groeit zij opwaarts, maar raakt zij de aarde, dan ontwikkelt zij op die plek wortels, die in de aardbodem dringen en zo een nieuwe plant doen ontstaan. Zo stemt de braamstruik met die mens overeen, die zowel in het geestelijke als in het aardse leven actief is.

Van die jonge loten kan men thee trekken tegen huiduitslag. Van de verse loten, bladen en bloemen trekt men met kokend water een goed spoel- en gorgelwater voor gevallen van keel- en mondpijn, amandelontsteking, gezwollen tandvlees en aften. De vuurkracht doodt ziektekiemen en het looizuur trekt slijmvliezen en tandvlees samen. (Mars en Saturnus). Dit looizuur verbindt de denkpool en de levenspool van de min of meer gespleten mens en maakt hem weer uit één stuk!

Het versterkt de zenuwen, o.a. die van de spijsvertering, het droogt het al te waterige (lymfatische, vegetatieve, maan-achtige) op, en daarom in de braambladthee ook goed tegen diarree, witte vloed en slijmhoest. In de laatste maand van de zwangerschap gedronken, versterkt de braambladthee de spieren die straks het kind moeten uitdrijven en zal daardoor de bevalling verlichten en versnellen. Het verse braamblad kan men met de witte onderkant op huiduitslag leggen teneinde het kwaad er uit te trekken.

Vruchten van de braam[

De vruchten, dus de bramen, zijn rijk aan vitaminen en mineralen een heerlijk voedsel. Het sap versterkt de vaatwanden. Zo kan de mens de krachten van de braam overnemen om zichzelf en anderen te versterken. Maar luister ook naar haar ritselend verhaal van oude tijden die gaan terugkomen, van braamhagen of heilige plaatsen van kracht. Ga over het veld en luister. Die Brombeeren rasseln im Winde.

Mellie Uyldert wist nog niks van anthocyanen en anti-oxydanten, maar ze wist dus wel dat braambessap én begeestering goed is voor hart, bloedvaten en voor nog veel meer.

http://www.ncaur.usda.gov/SP2UserFiles/person/2674/hummer%20rubus%20pharmacology.pdf

Abstract. The genus Rubus L., indigenous to six continents, includes blackberries, raspberries, and their hybrids and is commonly referred to as brambles or briers. Rubus species were a food and medicinal source for native peoples soon after the Ice Age. This short article presents only a sample of the wealth of historical reports of medicinal uses for Rubus.

Brambles were documented in the writings of the ancient Greeks: Aeschylus, Hippocrates, Krataeus, Dioscorides, and Galen; Romans: Cato, Ovid, and Pliny the Elder; Asian medicinal traditions; traditional Chinese medicine; and the Ayurvedic tradition of India. Folk traditions of native peoples throughout the world have also applied Rubus for multiple medicinal uses.

Although in modern times Rubus is grown for its delicious and vitamin-rich fruit for fresh and processed product consumption, the ancients used the whole plant and its parts. Stems, branches, roots, leaves, and flowers were used in decoctions, infusions, plasters, oil or wine extractions, and condensates. Decoctions of branches were applied to stop diarrhea, dye hair, prevent vaginal discharge, and as an antivenom for snakebites. Leaves were chewed to strengthen gums and plastered to constrain shingles, head scurf, prolapsed eyes, and hemorrhoids. Flowers triturated with oil reduced eye inflammations and cooled skin rashes; infusions with water or wine aided stomach ailments. Greeks and Romans recorded female applications, whereas the Chinese described uses in male disorders. The fruits of R. chingii are combined in a yang

tonic called fu pen zi, ‘‘overturned fruit bowl,’’ and prescribed for infertility, impotence, low backache, poor eyesight, and bedwetting or frequent urination.

The Leechbook of Bald described the use of brambles against dysentery, combining ancient medicinal knowledge with pagan superstition and herb lore. Medicinal properties of Rubus continue in Renaissance and modern herbals, sanctioning leaf infusions as a gargle for sore mouth, throat cankers, and as a wash for wounds; the bark, containing tannin, was a tonic for diarrhea; and root extract, a cathartic and emetic. Recent research has measured high ellagic acid, anthocyanin, total phenolics, and total antioxidant content in Rubusfruits. Fruit extracts have been used ascolorants and are now being tested as anticarcinogenic, antiviral, antiallergenic, and cosmetic moisturizing compounds.

Molecules 2014, 19, 10998-11029; doi:10.3390/molecules190810998

Abstract: Rubus fruticosus L. is a shrub famous for its fruit called blackberry fruit or more commonly blackberry. The fruit has medicinal, cosmetic and nutritive value. It is a concentrated source of valuable nutrients, as well as bioactive constituents of therapeutic interest highlighting its importance as a functional food. Besides use as a fresh fruit, it is also used as ingredient in cooked dishes, salads and bakery products like jams, snacks, desserts, and fruit preserves. R. fruticosus contains vitamins, steroids and lipids in seed oil and minerals, flavonoids, glycosides, terpenes, acids and tannins in aerial parts that possess diverse pharmacological activities such as antioxidant, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, antimicrobial anti-diabetic, anti-diarrheal, and antiviral. Various agrogeoclimatological factors like cultivar, environmental conditions of the area, agronomic practices employed, harvest time, post-harvest storage and processing techniques all influence the nutritional composition of blackberry fruit. This review focuses on the nutrients and chemical constituents as well as medicinal properties of different parts of R. fruticosus. Various cultivars and their physicochemical characteristics, polyphenolic content and ascorbic acid content are also discussed. The information in the present work will serve as baseline data and may lead to new biomedical applications of R. fruticosus as functional food.

Skin ....

Blackberry extract exhibited strong inhibitory action against monoamine oxidase B (MAO-B) andthe inhibitory concentration, IC50, was found to be between 4 and 7 mg/mL. Blackberry and its antioxidant components especially phenolics contribute positively to skin health by inhibiting the oxidative damage linked with the formation of wrinkles and other skin-disorders like hyperproliferation and skin dryness. It is used in cosmetic industry due to its specific scent and its antioxidant potential. It is frequently used in the formulation of skin care products, for facial cleansing, hair care products, to treat oily skin, acne as well as boils, skin eruptions and burns.

Extracts of leaves are used for skin aging and deodorant composition. A water extract of leaves is reported for its angiogenic properties. Extracts of whole plant are used to prevent and cure inflammatory, immune and metabolic diseases and also as anti-influenza remedy. The whole plant extract possesses diuretic and hypoazotemic activities.

An oral pharmaceutical formulation is prepared from Gleditshcia triacanthos powder, powdered leaves of R. fructicosus, pectin and corn starch and is used for the treatment of digestive disorders in calves and piglets [135]. A toothpaste containing R. fruticosus as active principle is used for dental caries, treating gums and cleaning teeth. Leaves and fruits of R. fruticosus are consumed as traditional foodstuff in normal diet to maintain immune health. Powdered fruit is also used as nutritional supplement

  • Kizoulis, M.G.; Southall, M.; Tucker-samaras, S.D. Compositions and methods for treating signs of skin aging. U.S. Patent Patent US12/390102, 22 September 2010. [Google Scholar]

  • Herrmann, M.; Grether-Beck, S.; Meyer, I.; Franke, H.; Joppe, H.; Krutmann, J.; Vielhaber, G. Blackberry leaf extract: a multifunctional anti-aging active. Int. J. Cosmetic Sci. 2007, 29, 411. [Google Scholar] [CrossRef]

  • Vielhaber, G.; Herrmann, M.; Meyer, I.; Joppe, H. Blackberry Leaf Extract as an Active Ingredient against Skin Irritations and Inflammations. WO2007063087, 19 May 2007. [Google Scholar]

  • Takase, T.; Narise, A.; Kikuchi, S.; Osawa, K. Deodorizing Composition Using Peroxidase under Neutrality. U.S. Patent 20110135787, 21 October 2011. [Google Scholar]

  • Shimizu, K.; Maeda, Y.; Osawa, K.; Shimura, S. Deodorants for Allyl Methyl Monosulfide, and Foods, Beverages and Deodorant Compositions Containing Them. Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP JP 2002–139226, 20020514, 2003. [Google Scholar]

  • Greenway, F.L.; Liu, Z.; Woltering, E.A. Angiogenic Agents from Plant Extracts, Gallic Acid and Derivatives. U.S. Patent 20070031332, 8 February 2007. [Google Scholar]

Anti-caries

  • Abbruzzo, I. Anticaries Toothpaste Containing Rubus Fruticosus for Treating and Cleaning Teeth and Gums. European EP1683547, 26 July 2006. [Google Scholar]

Blood glucose levels

A study of hypoglycemic activity of several extracts from Rubus fruticosus leaves was made in normoglycemic, hyperglycemic, and alloxan-diabetic rabbits; we also studied circulating insulin variations in normoglycemic rabbits. The maximum decrease obtained in the blood glucose levels in normoglycemic rabbits, was 20 % after having been treated with ethylic ether extracts. In glucose-induced hyperglycemia the maximum decrease was about 50 %. In alloxan-diabetic rabbits the daily administration of 5 g/kg of the infusion, resulted in a 15 % decrease in the blood glucose levels. When this treatment was stopped, blood glucose levels began to rise reaching the initial values.

Planta Med 1980; 40: 102-106. A Preliminary Study of Hypoglycemic Activity of Rubus fruticosus. R. Alonso, I. Cadavid, J. M. Calleja

  • Buyukbalci, A.; Sedef, N.E. Determination of in vitro anti-diabetic effects, antioxidant activities and phenol contents of some herbal teas. Plant Foods Hum. Nutr. 2008, 63, 27–33. [Google Scholar]

  • Xu, Y.; Zhang, Y.; Chen, M. Effective fractions of Rubus fruticosus leaf, its pharmaceutical composition and uses for prevention and treatment of diabetes. China CN1788755, 21 June 2006. [Google Scholar]

  • Jouad, H.; Maghrani, M.; Eddouks, M. Hypoglycaemic effect of Rubus fructicosis L. and Globularia alypum L. in normal and Streptozotocin-induced diabetic rats. J. Ethnopharmacol. 2002, 81, 351–356. [Google Scholar] [CrossRef]

Neuropharmacological effects of methanolic extracts of Rubus fruticosus

L.Muhammad RIAZ1,*, Muhammad ZIA-UL-HAQ2, Najm UR-RAHMAN1 , Mansoor AHMAD1. Department of Pharmacognosy, University of Karachi, Karachi, Pakistan

R. fruticosus is an important component of herbal compositions that modulate cytokines to regulate inflammatory or immunomodulatory conditions, including Alzheimer’s disease, but there are no research findings about its neuropharmacological effects. Therefore, methanolic

extracts of various parts of R. fruticosus were screened for various neuropharmacological effects with the hope of finding safe and effective natural medicines.

After administration of extracts of R. fruticosus, an increase in exploratory functions was observed as compared to the negative control group. The anxiolytic effect was dose-dependent, i.e. it increased with increases of dose and decreased with decreases of dose. The exploratory

activity increased as the dose of leaf extract increased in open field tests, as well as in head dip tests, in comparison with the control group. Root extract showed a decrease in the open field test as well as in the head dip test, indicating an anxiolytic effect. In the open field test, stem extract treated mice showed an almost normal response compared to the control at 100 mg/kg, but as the dose increased, the activity reduced.

In cage cross activity there was a dose-dependent stimulatory effect, while in rearing the activity was lower at the minimum dose but comparable to normal at a maximum dose of 500 mg/kg, such that no sedative effect was observed. In the cage cross and rearing tests the activity was slightly reduced at 100 and 300 mg/kg but normal at 500 mg/kg. There was a slight calming effect in cage cross and rearing tests with an increase in dose. Locomotor activity is considered as an index of alertness and a decrease in it indicates a sedative effect.

The forced swimming test is frequently used for the assessment of antidepressant-like activity in animal models. The shortening of immobility duration indicates antidepressant activity in this model, while prolonged immobility duration reflects a CNS depression-like effect (42). No significant antidepressant effect was observed; however, a dose-dependent CNS depression was observed in the forced swimming test. The order of CNS depressant effect for various parts was fruit > root > leaves > stem.