Crithmum / Zeevenkel

Crithmon, some call it Critamon, is a little shrubbie herbe, thick of leaves, the height of it is about a cubit, growing in rockie and maritime places, being full of fatt, and whitish leaves, like unto those of Purcelane, yet thicker & longer & salt to ye tast.—Dioscorides, De Materia Medica, Book II: 157

Zeevenkel groeit goed op kiezelstranden, tussen dijkstenen en op rotskliffen. Het is een echte kustplant. Hij houdt het meest van zonnige open gebieden die tamelijk voedselrijk zijn, zout en nat. Zeevenkel groeit ook wel in de duinen, maar alleen als het zand zilt is.

We vinden deze blauw-groene schermbloemige in de kustgebieden van de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en West-Europa. Daar komt de soort vooral voor op rotskusten. Ook op de Nederlandse zeedijken en op zandige vloedmerken vond Zeevenkel vanaf het begin van de 20ste eeuw een geschikte vestigingsplaats.

De botanische naam Crithmum komt van het Oudgriekse 'krithe' dat gerst betekent en verwijst naar de overeenkomst van de vrucht met een gerstekorrel. De vlezige bladeren zijn eetbaar, smaken naar asperges en zijn lang een delicatesse geweest. Hiervoor moeten ze in mei geplukt worden. Ze zijn rijk aan vitamine C.

In de vijftiende en zestiende eeuw liepen de vrouwen met manden op het hoofd langs de rotsachtige kusten van de Middellandse zee om zeevenkel te gaan plukken. De bladeren werden ingelegd om langer te bewaren. De zeelui van die tijd namen het kruid mee in hun plunjezak, vanwege het hoge vitamine C gehalte was het een uitstekend middel tegen scheurbuik. In 1837 werd zeevenkel vermeld in een Frans artsenblad. Men kon het toen aantreffen in "gezondheidswinkels" onder de vorm van een poeder.

Zeevenkel heeft een zilte asperge-achtige smaak. Het is in de lente verkrijgbaar. Van de zeevenkel wordt enkel het blad gebruikt. Je gebruikt de jonge bladeren, vers en rauw; eventueel gemarineerd in azijn, citroen, olijfolie en zout. De jonge bloemknoppen, bloemen en zaadpeulen zijn eetbaar en stengels en bladeren kunnen gekookt worden als asperges. Gemarineerde zeevenkel smaakt heerlijk in rijstgerechten

Vroeger werden de peulen van de zeevenkel in azijn ingelegd. Zeevenkel is te gebruiken in salades of visgerechten.

Dodonaeus over Dioscorides en zeevenkel

‘De bladeren of zaad of wortels of allen tezamen in wijn gekookt en gedronken maken water en genezen de druppelplas en zijn goed tegen de geelzucht, als Dioscorides betuigt, en verwekken de maandvloed van de vrouwen.

Die zegt ook dat de bladeren van dit kruid in pekel gelegd worden en bewaard en ook rouw en gekookt als andere moeskruiden gegeten worden.

Tegenwoordig wordt dit gewas in pekel bewaard soms hier te lande gebracht dat gekookt en bereid wordt en met olie en azijn in salade gegeten wordt als kappers en zo gebruikt is het goed om met andere spijs te eten om die smakelijker te laten worden en zeer geschikt voor de maag en ook nuttig voor de lever, milt, nieren en blaas en laat de plas gemakkelijk rijzen en voortkomen en ontsluit alle verstoppingen van het ingewand en in het begin van de maaltijd gegeten laat het de slappe appetijt of verloren lust om te eten weerkomen of wakker worden’.

De plant bevat een etherische olie met apiol, een stof die we ook in peterselie terugvinden, met een krampstillende en bloedvatverwijdende werking, maar apiol is geïsoleerd ook in gebruik geweest als aborterend middel.

De werking van zeevenkel is nog het meest te vergelijken met venkel en peterselie, heeft een diuretische en ontkrampende werking. Vooral goed te gebruiken bij vermageringskuren en bij cellulitis.

Dodonaeus Cruijdeboeck deel 5 capitel 20, bladzijde 615-616

Creta marina heeft vele vette dicke langhe smalle bladerkens schier ghelijck die Porceleyne. Die steel es ront ende wast eenen voet oft onderhalven voet hooch/ ende daer op comen voort ronde croonkens/ die voortbringhen witte bloemkens/ ende daer naer den Venckel sade ghelijck maer meerder. Die wortel es dick ende welrieckende.

Plaetse

Dit cruyt groeyet aen die canten van der zee/ ende in soute landen/ ende wordt tot veel plaetsen van Spaengien Vranckrijck ende Engelant aen die zee canten overvloedich gevonden. In Brabant worddet in der cruytliefhebbers hoven gheplant.

Tijt

Creta marina bloeyet hier te lande in Oostmaent ende Herfstmaent/ maer daert op sijnen natuerlijcken gront staet daer bloeyet vroegher.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Crithmon ende Crithamon. In Latijn Crithimum ende Bati. In die Apoteke Creta marina/ ende met dyen naem eest in Vranckrijck ende hier te lande bekent.

Natuere

Creta marina es drooghe van natueren ende afvagende/ ende middelmatich werm.

Cracht ende werckinghe

A Die bladeren oft saet oft wortelen/ oft alle gader tsamen in wijn ghesoden ende ghedroncken/ doen water maken/ verwecken die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen/ ende sijn goet tseghen die geelsucht.

B Die bladeren van desen worden in pekel geleyt ende bewaert ende daer uut gegheten

Meerfenchel / Crithmum maritimum

[Crest Marine, Samphire, Herba di San Pietra] Auf den Londoner Wochenmärkten war dieses Kraut noch vor etwa 150 Jahren anscheinend so begehrt, dass die Wildbestände an den kalkigen englischen Küsten nicht mehr ausreichten, den Bedarf zu decken, und daher oft die Zweige einer anderen Strandpflanze (Inula crithmoides) beigemengt wurden, um das Angebot zu strecken. In dem englischen Kräuterbuch „Universal Herbal“ von 1832 bedauert der Autor diese Praktiken, denn: „Diese Pflanze (Inula crithmoides) hat nicht das Geringste von dem warmen, aromatischen Geschmack des echten Meerfenchels.” Die salz- und kalkliebende europäische Meeresstrandpflanze ist bis nach Schottland hinauf heimisch. Nicht nur die Blätter, sondern auch Stängel und die gelben Blütenköpfe sind fleischig und saftig und als Gewürzkraut verwendbar. Sauer eingelegt galten die Blätter im Mittelalter als Delikatesse.

Der Geschmack hat nichts vom echten Fenchel, er hat ein ganz eigenes, herbes, frisches, manchmal zitroniges Aroma. In einem anderen Kräuterbuch wird es als Arznei für Leber, Milz, Verdauung und Nieren gelobt. In Spanien und Griechenland noch heute als Fischgewürz bekannt. Gedeiht besonders in Steinfugen und auch in Mauerritzen, wenn sie genügend Nährstoffe und Feuchte bieten. Als Zimmerpflanze bleibt die Pflanze das ganze Jahr über grün.

CRISTE-MARINE

La criste marine est une plante vivace , à port buissonnant, appartenant à la famille des Apiacées (Ombellifères).

Les botanistes la nomme "Crithmum maritimum", nous la connaissons sous des noms communs, tels que: criste marine, crithme, fenouil marin, Perce-pierre,...

En phytothérapie on utilise les parties aériennes de la criste marine.

1°) Etymologie.

Le nom botanique "Chritmum maritimum" nous vient d'un croisement du latin "crethmos" , lui-même du grec "krêthmon", qui signifie "fenouil" et du latin "crista" qui signifie "crête" ou "touffe" avec l'adjectif "marin" pour souligner son habitat usuel. En ancien français on nommait d'ailleur la plante "crete marine".

2°) Histoire.

Dans l'antiquité les marins emportait des sacs de criste marine avec eux pour les longs périples, car les feuilles sont charnues et comestibles, et elles ont un goût de carotte. De plus la richesse en vitamine C et en minéraux de la criste marine les préservait du scorbut.

Hippocrate (médecin grec du siècle de Périclès) préconisait la criste marine, pour atténuer les douleurs de matrice, l'utilisation des fruits et d'infusion de la plante dans le vin. Dioscoride (40-90 après JC, médecin pharmacologue et botaniste grec) conseille un breuvage alcoolique des racines, des feuilles et des graines. Ce vin médical, obtenu par cuison, sert à "guérir la jaunisse", "aux difficultés d'urine" et "à provoquer le mois". Dans la rome antique, les médecins s'intéressent également au crithme (criste marine). Rufus (médecin contemporain du temps de Trajan: vers 110), dans son "Medicus", vante les qualité de la plante dans le traitement des affections de rein et de la vessie.

Au XIIéme siécle, Platearius donne de la criste marine une description dans son "Grant herbier en Françoys".

Au XVIéme siécle, la criste marine était utilisée comme condiment. La criste marine confite au vinaigre remplacait les cornichons. Ce mode de préparation, très répandu à l'époque, faisait l'objet d'une véritable industrie en France et en Italie.

Le pouvoir anthelmintique du crithme vait été établi en 1822, devant l'académie de Turinpar Lavini, premier savant à avoir étudié la plante d'une façon scientifique.

3°) Habitat.

La criste marine est une plante vivace de 20 à 50 cm de haut qui pousse sur les falaises et les rochers du bord de mer.

La criste marine est l'une des rares plantes capables de survivre sur des rochers régulièrement atteints par les vagues.

C'est une plante halophile, sa présence marque la zone dans laquelle les embruns sont mortels pour les plantes continentales. Outre sa résistance au sel, la criste marine est également très résistante à la sécheresse.

4°) Description botanique.

La criste marine pousse en touffe de 30 à 50 centimètres, elle a un port buissonnant.

Les tiges de la criste-marine sont souvent ligneuses, ses feuilles ramifiées et épaisses.

Ses feuilles dressées sont ramifiées en plusieurs lanières charnues, à l'extrémité pointue. Elles sont juteuses avec un goût salé aromatique, au goût de carotte. .

Ses fleurs, regroupées en ombelle, sont blanches et/ou jaunes verdâtres.

Les fruits de la criste marine sont des akènes.

5°) Composition.

-Apiol (que l'on retrouve dans l'huile essentielle de persil)

-Dillapiol (que l'on retrouve dans l'essence d'aneth)

-Vitamine C (grande quantité)

-Iode

-Plusieurs terpènes (D-pinène, P-cymène et Crithmène)

Il semble que l'essentiel de l'action provient du Crithème. L'apiol confère à la criste marine une activité spasmolytique et vasodilatatrice.

6°) Propriétés et vertus.

a) Propriétés des parties aériennes:

- Diurétique

- Vermifuge

- Apéritive

- Dépurative

- Régénérante et antioxydante

b) Propriétés de l'huile essentielle:

-L'huile essentielle est utilisée traditionnellement comme draineur, en applications locales sur la cellulite.

-Dépurative

-Raffermissante en cosmétologie

7°) Indications thérapeutiques.

- Mauvaise digestion

- Obésité

- Parasites intestinaux

- Cellulite, rétention d'eau

8°) Contre-indications.

La criste marine est déconseillée chez la femme enceinte et allaitante, ainsi que chez les jeunes enfants. La criste marine peut-être stupéfiante à haute dose, huile essentielle doit être diluer du fait de la présence de phénols. Ne pas l'appliquer pure sur les muqueuses.

9°) Effets indésirables.

Les huiles essentielles contenant des terpènes comme celle de la criste marine peuvent provoquer aussi des allergies graves, pouvant être fatales.

10°)Interactions médicamenteuses.

Comme toutes les plantes ayant une forte action diurétique, il faudra faire preuve de la plus grande vigilance en cas de prises de médicaments soignants l'hypertension ou de plantes ayant également une action diurétique.

Plant Physiol Biochem. 2009 Jan;47(1):37-41. doi: 10.1016/j.plaphy.2008.09.006. Epub 2008 Oct 2.

Antioxidant activity and phenol content of Crithmum maritimum L. leaves.

Meot-Duros L1, Magné C.

Sea fennel (Crithmum maritimum L.) is an edible halophyte with various economical interests because of its high secondary metabolite content. However, little is known about water-soluble compounds in that species. Here, we have studied major solutes in C. maritimum leaves. Among these solutes, carbohydrates (sucrose, glucose) were the most abundant, followed by organic acids (malate and quinate) and a phenolic compound never described in a halophyte before: chlorogenic acid (CGA). Total phenols and chlorogenic acid contents were followed throughout one year, as well as antioxidant activity, in two populations of C. maritimum growing in contrasting habitats: sand hills and cliffs. Sea fennel leaves appeared to be rich in phenolic compounds, particularly in chlorogenic acid. On that point, differences between the two populations were found, sand hill plants accumulating more CGA than those growing on cliffs. Moreover, the former presented a higher radical-scavenging activity, and the two observations were positively correlated. These results indicate that sea fennel can be considered as a valuable source of antioxidant products, especially of chlorogenic acid.

Constituents of the essential oil of sea fennel (Crithmum maritimum L.) growing wild in Turkey.

The essential oils isolated by hydrodistillation from freshly obtained aerial parts of sea fennel (Crithmum maritimum L.) were found to be a yellow liquid, obtained in a yield of 0.2% (vol/wt) based on wet weight. The essential oils obtained from young leaves and branches of C. maritimum, collected at two different locations in Turkey (Sipahili and Yesilovacik), were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. Twenty-three components were identified accounting for more than 99% of the total oils. The oils contained mainly monoterpenes, amounting to 89.0% and 99.6%, respectively, of the oils, with gamma-terpinene (36% and 32%), beta-phellandrene (21% and 22%), and sabinene (13% and 9%) as the main components.

Monograph Crithmum

Edible Parts: Leaves; Seedpod.

Edible Uses:

Leaves - raw or cooked. Vaguely reminiscent of fennel, but the taste is more bitter and brackish. A powerful salty flavour, it has been described by one person as tasting like 'a mixture of celery and kerosene'. The leaves are used as a flavouring in salads etc. Gathered in spring, the young leaves when sprinkled with salt and boiled make a very good pickle. The leaves are rich in vitamin C[238]. Seed pods. They are used to make a warm aromatic pickle.

Medicinal Uses

Carminative; Depurative; Digestive; Diuretic.

Rock samphire is little used in herbal medicine, though it is a good diuretic and holds out potential as a treatment for obesity. It has a high vitamin C and mineral content and is thought to relieve flatulence and to act as a digestive remedy[254]. The young growing tips are carminative, depurative, digestive and diuretic. They are gathered when in active growth in the spring and used fresh[7, 238]. The leaves have the reputation for helping people lose weight and so are used in treating cases of obesity as well kidney complaints and sluggishness[238]. The essential oil is a digestive, a few drops being sprinkled on the food.

Other Uses

Essential.

An essential oil from the plant is used in perfumery.

Aperçu historique sur l'utilisation médicinale et alimentaire du crithme maritime

LE crithme maritime (Crithmum maritimum L.) est une plante halophyte de la famille des Ombellifères, commune des côtes rocheuses du littoral atlantique et méditerranéen, ainsi que des rochers de la Manche. On le retrouve sur tous les rivages de l'Europe occidentale, de l'Islande aux îles Canaries et sur ceux de l'Europe méridionale. On le signale également sur les bords de la Mer Noire, ainsi que sur les côtes de l'Asie occidentale et de l'Afrique septentrionale (10, 12, 15). En France, il porte des noms variés selon les lieux : criste marine (nom que Cazin préfère réserver à une Chénopodiacée halophyte, Salicomia herbacea), fenouil marin, perce-pierre, passe-pierre, casse-pierre, bacille, herbe de Saint-Pierre (10), crête maritime (2) ou encore saxifrage marin (12).

Le regain de popularité de cette plante et son incorporation sous forme d'extraits variés dans des produits galéniques externes ou utilisables par voie orale nous ont incité à collecter quelques données sur son usage médicinal et alimentaire à travers les siècles, un usage qui remonte d'ailleurs à l'Antiquité.

Du point de vue étymologique, nous adoptons la thèse de Garnier (10) qui fait dériver la dénomination « crithme » du mot grec krêthmon qui désigne un lieu escarpé, tel que les rochers du bord de mer (3). L'explication de Guérin (11), qui invoque une ressemblance éloignée avec un panache orné grâce aux tiges feuillues dont les enfants paraient leur chapeau dans certaines régions littorales, nous paraît par trop fantaisiste.

Mention des usages médicinaux du crithme se trouve déjà chez Hippocrate, qui préconise pour atténuer les douleurs de matrice l'utilisation des fruits et d'infusion de la plante dans du vin (7). Selon Dioscoride, « lecrethmon est une herbe branchue et feuillue, de la hauteur d'une coudée. Il croît dans les lieux pierreux et maritimes. Ses feuilles sont grasses et viennent en grand nombre. Sa fleur est blanche et sa graine est comme celle du romarin, odorante, molle et ronde, laquelle étant séchée se rompt, ayant au-dedans un noyau semblable au grain de froment. Il jette trois ou quatre racines de la grosseur du doigt, lesquelles ont bonne odeur » (8). Dioscoride conseille un breuvage alcoolique des racines, des feuilles et des graines. Ce vin médicinal, obtenu par cuisson, sert à « guérir la jaunisse », « aux difficultés d'urine » et à « provoquer le mois » (8). Quand à Galien, il présente la bacile comme une plante à goût légèrement salé, mais quelque peu amer, à propriétés « dessicatives » et digestives (8).

Dans la Rome antique, les médecins s'intéressent également au crithme. Rufus, dans son Medicus, vante les qualités de la plante dans le traitement des affections de rein et de vessie.

Pline (16), lui, nous livre une description botanique un peu erronée en nous montrant une plante à « une seule tige haute d'une palme, renfermant à l'intérieur un noyau blanc que certains appellent cachrys, à feuilles grasses et blanchâtres, semblables à celles de l'olivier, mais plus épaisses et de goût salé ». Il en rapporte des utilisations en médecine vétérinaire et humaine. Mélangé à l'alimentation des animaux de somme, le crithme permettait de traiter catarrhe et strangurie. En gynécologie, sa graine et l'écorce de sa racine, administrées sous forme de vins médicinaux, permettraient « le détachement de l'arrière-faix ». Enfin, il conférerait « un teint agréable à la peau » et aurait un effet positif sur la rate.

L'usage condimentaire du crithme était lui aussi connu dans l'antiquité : on le consommait après l'avoir conservé dans de la saumure et il se mangeait cuit ou cru, avec du chou ». Dans un poème de Callimaque, la paysanne Hécale offre du crithme à déguster au héros Thésée (16).

Au XIIe siècle de notre ère, Platearius donne de notre plante une description dans son Grant Herbier en Françoys (2) et au XVIe siècle Bernard Palissy rapporte que l'on cueille le crithme dans les « rochers de Xaintonge », région de France où l'habitude de le consommer comme condiment persiste encore de nos jours (3). Au XVIIe siècle, de Meuve (8) présente la « bassile » comme un végétal au goût faiblement salé et à propriétés digestives. Au siècle suivant, le crithme figure, par exemple, dans la Pharmacopée universelle de Quincy, à la classe IV, section III des drogues, parmi les « détersifs », produits « propres à se mêler, à atténuer et à emporter ce qui est contenu dans les abcès et dans les ulcères, de même que dans les amas de mucosité et de viscosité qui sont propres à s'attacher dans les vaisseaux et à y former des obstructions » (17). Quincy suggère d'utiliser les feuilles de crithme « contre les obstructions des viscères et des conduits de l'urine ».

Le crithme figure au Codex medicamentarius de 1732 et sa monographie subsistera jusqu'à l'édition de 1837 de la Pharmacopée française. Mais au début du XIXe siècle, il sombre peu à peu dans l'oubli et l'usage en est cantonné au domaine alimentaire. C'est ainsi que Mérat, dans le Dictionnaireuniversel de matière médicale et de thérapeutique générale (14), le qualifie de condiment stomachique, cependant que dans la première édition de son « Officine », en 1844, Dorvault écrit simplement : « Herbe des rochers maritimes, qui passe pour anthelmintique. Inusitée. » Formule qu'il nuancera légèrement par la suite en ajoutant : « ...si ce n'est confite au vinaigre dans l'art culinaire » (9). Le pouvoir anthelmintique du crithme avait été établi, en 1822, devant l'Académie de Turin par Lavini, premier savant à avoir étudié la plante d'une façon scientifique (3,10).

Au siècle dernier, de nombreux villages du bassin méditerranéen pratiquaient le marché du crithme et les marins en emportaient à bord, car ils en appréciaient la saveur salée, légèrement amère et lui attribuaient des vertus antiscorbutiques et reconstituantes.

Enfin, au début de notre siècle, Borde (1) obtient, en 1910, une huile essentielle de couleur jaune à partir de la plante entière et ce, par la technique d' hydrodistillation suivie d'une séparation de l'eau distillée florale au moyen d'un récipient florentin. Cet auteur en détermine deux constituants : l'apiol, retrouvé dans l'huile essentielle de persil, et le dillapiol, connu dans l'essence d'aneth d'Inde. Chevalier (4), quant à lui, étudie l'aspect toxicologique de cette substance d'origine végétale, en déterminant la dose létale par voie intrapéritonéale chez le cobaye et qu'il évalue à 2 cm3/kg de poids. Presque quinze ans plus tard, Longuet (13) reprend ces travaux et précise la composition chimique de l'huile essentielle de crithme en mettant en évidence du d-pinène, du thymate de méthyle, du p-cymène et un terpène inconnu alors, qu'il nomma « crithmène ».

A ce jour, aucun nouveau travail n'avait été entrepris. Par contre, les formes commerciales se multiplient, vantant les propriétés amincissantes de la « Christe marine et de son huile essentielle, la crithmène » ! Deux aspects sont mis en avant, au niveau publicitaire : un intérêt diététique, à cause de sa « richesse en vitamine C et en oligoéléments » ; un intérêt cosmétique en tant que « désinfiltrant des tissus et donc anticellulitique » d'origine naturelle.

Dans le travail que nous avons entrepris pour notre thèse, nous poursuivons les recherches de nos prédécesseurs, essentiellement Borde et Longuet, et tentons de parvenir à un avis aussi objectif que possible sur l'utilisation éventuelle du crithme dans une optique de valorisation diététique et/ou cosmétologique.

BIBLIOGRAPHIE

(1) BORDE (F.). Étude pharmacognosique du Crithmum maritimum L. Thèse Doct. Pharm., Paris, 1910.

(2) CAZIN (F. J.). Traité raisonné des plantes médicinales indigènes. Paris, Asselin, 1868, p. 356-357.

(3) ChantraiNE (P.). Dictionnaire étymologique de la langue grecque : histoire des mots. Londres, Klincksieck, 1970, t. II, p. 581.

(4) CHEVALIER (J.). Action pharmacodynamique de l'essence de criste marine et de l'apiol qu'elle renferme. C.R. Soc. Biol, 1910, 68, p. 306-307.

(5) CLAUSTRES (G.), LEMOINE (C). Les fleurs du bord de la mer. Rennes, Éd. Ouest-France, 1977, p. 7.

(6) COSTE (Abbé H.). Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes. Paris, Libr. des Sci. et des Arts., 1937.

(7) DECHAMBRE (A.). Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Paris, Masson, t. XXHI, p. 357.

(8) DE MEUVE (M.). Dictionnaire pharmaceutique ou Apparat de Médecine, Pharmacie et Chymie. Paris, d'Houry, 1689, p. 213.

(9) DORVAULT (F.). L'Officine. Paris, Labé, 1 844. DORVAULT (F.). L'Officine. Paris, Asselin, 1858.

(10) GARNIER (G.), BÉZANGER-BEAUQUESNEL (L.), DEBRAUX (G.). Ressources médicinales de la flore française. Paris, Vigot, 1961, t. II, p. 889-891.

(11) GUÉRIN (F.). Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des phénomènes de la nature. Paris, Cosson, 1835, t. H, p. 395.

(12) LECLERC (J.). Formulaire pharmaceutique. Paris, Vigot, 1965, p. 462-463.

(13) LONGUET (A.). Contribution à l'étude de l'essence de criste marine. Thèse Doct. Pharm., Paris, 1924.

(14) MÉRAT (V.). Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique générale. Paris, Baillière, 1830, t. II, p. 466.

(15) NICHOLSON (G.). Dictionnaire pratique d'horticulture et de jardinage. Paris, Douin, 1894, p. 70.

(16) PLINE L'ANCIEN. Histoire naturelle. Paris, Les Belles Lettres, 1957, t. XXVI.

(17) QUINCY (M.). Pharmacopée universelle. Paris, d'Houry, 1749, p. 225.

Laurence COIFFARD

43, rue Julien 44300 Nantes

Manuscrit reçu le 15 octobre 1990.

REVUE D'fflSTOIRE DE LA PHARMACIE. XXXVm, N° 290, 3' TRIM. 1991.