Artrose / Gewrichtsslijtage

Artrose kan eigenlijk worden gezien als een normaal proces van de gewrichten zodra er sprake is van onderbelasting van een gewricht oftewel een tekort aan belasten van het totale kraakbeenoppervlak. Dit heeft tot gevolg dat de gewrichten minder kraakbeen hebben en dat er pijn bij beweging gaat ontstaan. Vaak wordt over artrose gesproken als 'slijtage' van de gewrichten, maar van puur mechanische slijtage zoals men bij machineonderdelen ziet is geen sprake; zowel bot als kraakbeen zijn levende weefsels met cellen die actief betrokken blijven bij het functioneren van het weefsel.

Risicofactoren voor het ontstaan van artrose zijn:

 • Chronische overbelasting of verkeerde belasting door verkeerde houding, belastingsvormen waarbij men snel geneigd is om delen van het lichaam vast te zetten zoals bij fysiek zware arbeid, of intensief sporten.

 • Overgewicht speelt een belangrijke rol bij artrose van knieën, heupen en enkels.

 • Trauma in beschadigde gewrichten bijvoorbeeld door sportletsels kan ook eerder artrose ontstaan.

 • Erfelijkheid; artrose treedt bij iedereen in bepaalde mate op, maar de snelheid waarmee dat gebeurt, is in een bepaalde mate erfelijk. In zeldzame gevallen is vroegtijdige artrose een ziekte die dominant overerft.

 • Ontstekingsreactie; artrose ontstaat niet alleen door overmatig gebruik van gewrichten of veroudering maar ook door een lichte ontstekingsreactie van het lichaam. Deze ontstekingsreactie versnelt de afbraak van gewrichtskraakbeen.

 • Verder worden er onderzoeken verricht naar andere risicofactoren voor de progressie van artrose, zoals een lage vitamine D-spiegel of een lage vitamine K-spiegel en de mogelijke invloed van vrije radicalen.

Enkele kruiden die verlichting geven bij artrose

Duivelsklauw, kurkuma en bromelaïne zijn een doeltreffend trio om gewrichtspijn door artrose te remediëren. Franse artsen leverden hiervoor het bewijs door 42 patiënten gedurende twee maanden te behandelen met deze combinatie. De pijnvermindering was behoorlijk groot, alleen had de studie geen gebruik gemaakt van een controlegroep. De artsen geloven wel dat het effect voldoende sterk is om klinisch relevant te zijn. Ze leidden dit af uit de stijging van patiënten die de 'PASS' haalden, de patient acceptable symptom state. PASS is de graad van pijn die patiënten zelf aanvaardbaar vinden: ze hebben nog pijn, maar ze noemen zichzelf 'in goede doen'.

Bovendien waren de bijwerkingen minimaal.

Kruiden blijven dus een verstandige keuze tegen artrose, omdat farmacologische artrosemedicatie hoogstens symptomatische verlichting geeft en omdat er altijd risico bestaat op eventuele bijwerkingen. 'Vele patiënten met artrose behoren tot de oudere leeftijdsklasse,' schrijven de artsen. 'Net die mensen zijn gevoelig voor maagklachten en hartproblemen, die geassocieerd zijn met het gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmers.'

Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) is een populaire remedie bij rug- en gewrichtsklachten. Bromelaïne is mogelijk even doeltreffend als, en wellicht veiliger dan, diclofenac. Kurkuma krijgt steeds meer wetenschappelijke ondersteuning als antioxidant, ontstekingsremmer en bijgevolg artrose-remmend middel.

Het supplement dat de patiënten namen, bevatte per capsule 300 mg H. procumbens, 200 mg C. longa en 150 mg bromelaïne. Patiënten namen minstens drie capsules per dag; bij acute pijn mochten ze de dosis verdubbelen.

Arnicagel bij artroseklachten

Een smeersel van Arnica, een plant, blijkt pijn even goed te stillen als een smeersel van ibuprofen, blijkt uit een grote studie met meer dan 200 patienten. Onderzoekers van een reumakliniek in Zwitserland sloten deze studie af met goed resultaat, en vatten hun conclusie als volgt samen:

Our results confirm that this preparation of arnica is not inferior to ibuprofen when treating osteoarthritis of hands. [1].

Er waren zelfs iets minder bijwerkingen in de groep patienten die behandeld werden met het Arinoca gel. De studie was dubbel blind en gerandomiseerd, dus wat willen we meer. De resultaten bevestigen een eerdere studie. [2].

[1] Widrig R, Suter A, Saller R, Melzer J. | Choosing between NSAID and arnica for topical treatment of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind study. | Rheumatol Int. | 2007 Apr;27(6):585-91. Epub 2007 Feb 22.

[2] Knuesel O, Weber M, Suter A. | Arnica montana gel in osteoarthritis of the knee: an open, multicenter clinical trial. | Adv Ther. | 2002 Sep-Oct;19(5):209-18.

Boswellia, 5-LOXIN®, bij osteoartrose en reumapijn

More Sharing ServicesShare| Share on emailShare on facebookShare on myspaceShare on nujij Share on googleShare on twitter

More Sharing ServicesShare| Share on emailShare on facebookShare on myspaceShare on nujij Share on googleShare on twitter

5–LOXIN is a phytocompound which improves joint pain, comfort and mobility. It also is claimed to help reducing the action of harmful enzymes that break down protective joint tissues. While a new ingredient, it is steeped in the historic roots of the Boswellia serrata plant, used in traditional Indian medicine for centuries. Thus, 5-LOXIN® is seen as a modern approach to tradition and history of Indian herbal therapy, being clinically proven for its effectiveness.

In a recent human study, both 100mg and 250mg of 5-LOXIN daily provided improvement in joint comfort and mobility within 7 days

5-LOXIN provided significant benefits in WOMAC, VAS and LFI standardized testing methodologies for joint health

5-LOXIN positively impacted biological markers associated with joint and general health, including TNFa, CRP, and IL-6

5-LOXIN was shown to significantly inhibit matrix metalloproteinase (MMP-3), enzymes that break down cartilage, collagen and connective tissues

5-LOXIN is well-tolerated, easy on the stomach and supported by extensive safety data [1] [2] [3]

[1] Spitzner JR, Chung IK, Muller MT. | Eukaryotic topoisomerase II preferentially cleaves alternating purine-pyrimidine repeats. | Nucleic Acids Res. | 1990 Jan 11;18(1):1-11.

[2] Sengupta K, Alluri KV, Satish AR, Mishra S, Golakoti T, Sarma KV, Dey D, Raychaudhuri SP. | A double blind, randomized, placebo controlled study of the efficacy and safety of 5-Loxin for treatment of osteoarthritis of the knee. | Arthritis Res Ther. | 2008;10(4):R85. doi: 10.1186/ar2461. Epub 2008 Jul 30.

[3] Quan F, Forte MA. | Two forms of Drosophila melanogaster Gs alpha are produced by alternate splicing involving an unusual splice site. | Mol Cell Biol. | 1990 Mar;10(3):910-7.

Hondsroos, het poeder van de rozebottel. Onderzocht voor de antipijn werking bij artrose. En op basis van een meta-analyse (april 2008) mogelijk zinvol. Het element 'honds-' dat in veel talen met de naam van de plant verbonden is, stamt uit de klassieke geneeskunde: de plant werd toen gebruikt tegen hondsdolheid. Hondsdolheid is thans niet de indicatie. De meta-analyse die door Deense wetenschappers werd uitgevoerd laat zien dat deze plant mogelijk een bijdrage kan leveren als pijnstiller bij artrose pijn.

De meta-analyse betrof iets minder dan 300 patienten, dus niet een erg grote groep. De conclusie van de auteurs was:

Although based on a sparse amount of data, the results of the present meta-analysis indicate that rosehip powder does reduce pain; accordingly it may be of interest as a nutraceutical, although its efficacy and safety need evaluation and independent replication in a future large-scale/long-term trial. [1]

In 2010 is een dubbelblinde studie uitgevoerd met 89 patienten, waaruit blijkt dat 5 gram rozebottelpoeder per dag mogelijk zinvol kan zijn bij reumatoide artritis.[2]

Beoordeling

Een meta-analyse is positief over dit rozebottelpoeder. Deze studie is echter klein. Onlangs is een dubbelblinde studie uitgevoerd met positieve resultaten.

[1] Christensen R, Bartels EM, Altman RD, Astrup A, Bliddal H. | Does the hip powder of Rosa canina (rosehip) reduce pain in osteoarthritis patients?--a meta-analysis of randomized controlled trials. | Osteoarthritis Cartilage. | 2008 Sep;16(9):965-72. doi: 10.1016/j.joca.2008.03.001. Epub 2008 Apr 14.

[2] Willich SN, Rossnagel K, Roll S, Wagner A, Mune O, Erlendson J, Kharazmi A, Sörensen H, Winther K. | Rose hip herbal remedy in patients with rheumatoid arthritis - a randomised controlled trial. | Phytomedicine. | 2010 Feb;17(2):87-93. doi: 10.1016/j.phymed.2009.09.003. Epub 2009 Oct 8.

Gember tegen artrose

Al meer dan 2000 jaar wordt gember ingezet in Ayurvedische en Chinese geneeskunde bij pijn, ontsteking, reuma en aandoeningen van het bewegingsapparaat.(2,3,4,5,6) In het Westen is wetenschappelijke onderbouwing hiervoor nog spaarzaam.(4) Dit komt echter steeds meer op gang.

Onderzoek laat zien dat gember de flexibiliteit van de gewrichten kan verbeteren, en zorgen voor minder zwelling en pijn.(3,5,6) De anti-inflammatoire potenties van gember (2,3,4,6) worden toegeschreven aan de remming van cyclooxygenase (COX).(6,7) COX is een enzym dat zorgt voor de vorming van prostaglandines en bijdraagt aan het inflammatoire proces, zowel acute als laaggradige ontstekingen.(8)

Het inzetten van gember blijkt even effectief te zijn als diclofenac, maar dan zonder nadelige bijeffecten op het maagslijmvlies. Dit kwam naar voren in een onderzoek uit 2012, waarbij de interventiegroep van 21 deelnemers dagelijks 340 mg gember en 1000 mg glucosamine kregen. De controlegroep van 22 deelnemers kregen dagelijks 100 mg diclofenac in combinatie met 1000 mg glucosamine.

28 dagen zijn de groepen behandeld en beiden groepen toonden een significante afname van pijn bij het lopen en staan. De diclofenacgroep had echter een significante verhoging van pijn door dyspepsie en bij de gembergroep was er juist een significante afname van hoge dyspepsie geobserveerd.

Prostaglandines

Bij de deelnemers die gember toegediend kregen, toonden de maag mucosa prostaglandines een significante toename van PGE1, PGE2, PGE2α en PGE12. Dit is gunstig omdat deze prostaglandines het maagslijmvlies beschermen. Daarentegen toonde de controlegroep precies het tegenovergestelde; dezelfde prostaglandines waren significant afgenomen.

Serum gastrine-17 was in de gembergroep significant toegenomen, een indicator dat de maagzuurproductie gestimuleerd is, wat gunstig is voor de spijsvertering. De effecten op vermindering van pijn waren in beiden groepen gelijk en bij gember bleef de gastro-intestinale pijn en dyspepsie uit, in tegenstelling tot de veel gebruikte ontstekingsremmende pijnstiller diclofenac.(9)

Gember even effectief als indomethacine

Gember blijkt ook even effectief als het medicijn indomethacine (prostaglandinesynthetase remmer) volgens een onderzoek uit 2006. De effecten en resultaten op pijn bij het staan en lopen waren gelijk bij de interventie- en controlegroep. Ook zijn gember en indomethacine even effectief bij verlichting van pijn, bleek uit de pijn-registraties tussen de twee groepen.(10)

Gember heeft een verdovend effect, waardoor het effectief ingezet kan worden als pijnstiller bij artrose. Dit komt door de werkzame stof shogaol. Dit zou sterker verdovend zijn dan de stof gingerol. Verhitting van gember zou een effect hebben op de concentratie van de werkzame stoffen; gingerol wordt verlaagd en shogaol wordt verhoogd.

Na onderzoek blijkt echter dat hier geen significant verschil in zit. Zowel rauwe als verhitte gember zijn significant even effectief als pijnstiller bij spier- en gewrichtspijn, zonder geobserveerde bijwerkingen.(11)

Referenties

3) Therkleson, T., Ginger compress therapy for adults with osteoarthritis. Journal of Advanced Nursing (2010) 66(10):2225-33

4) Funk, J.L., Frye, J.B., Oyarzo, J.N., Timmermann, B.N. Comparative effects of two gingerol-containing Ziniber officinale extracts on experimental rheumatoid arthritis. Journal of Natural Products (2009) 72(3):403-7

5) Srivastava, K.C., Mustafa, T. Ginger (Zingiber officinale) in rheumatism and musculoskeletal disorders. Medical Hypothesis (1992) 39(4):342-8

6) Srivastava, K.C., Mustafa, T. Ginger (Zingiber officinale) and rheumatic disorders. Medical Hypothesis (1989) 29(1):25-8

7) Backon, J. Ginger: inhibition of thromboxane synthetase and stimulation of prostacyclin: relevance for medicine and psychiatry. Medical Hypotheses (1989)20(3):271-8

8) Everts, B., Währborg, P., Hedner, T. COX-2-Specific inhibitors – The emergence of a new class of analgesic and anti-inflammatory drugs. Clinical Rheumatology (2000) 19(5):331-43

9) Drozdov, V., Kim, V., Tkachenko, E., Varvanina, G. Infuence of a specific ginger combination on gastropathy conditions in patients with osteoarthritis of the knee or hip. The Journal of Alternative and Complementary Medicine (2012) 18(6):583-8

10) Haghighi, A., Tavalaei, N., Owlia, M. Effects of ginger on primary knee osteoarthritis. Indian Journal of Rheumatology (2006) pp. 3-7

11) Black, D., Herring, M., Hurley, D., O’Connor, P. Ginger (Zingiber officinale) reduces muscle pain caused by eccentric ecercise. The Journal of Pain (2010). 2010: pp 894-903

Review of Nutraceuticals That Alleviate Osteoarthritis Symptoms

Akhtar N, Haqqi TM. Current nutraceuticals in the management of osteoarthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2012;4(3):181-207.

Osteoarthritis (OA), a chronic, prevalent, disabling condition mostly affecting older adults and women, is a significant public health issue. There is no cure for OA, with its erosion and inflammation of joint tissues, resorption of underlying bone, and elevated production of proinflammatory molecules that further damage joints. OA may be managed with physical therapy, exercise, weight loss, walking aids, knee braces, special footwear, insoles, electromagnets, thermal modalities, acupuncture, etc. OA pain is often managed with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)* or selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors; all have been linked with gastrointestinal or cardiovascular problems. Intra-articular glucocorticoid or hyaluronan injections are sometimes used for pain, but may contribute to cartilage loss. Surgical replacement is used for badly degraded knee or hip joints. Matrix metalloproteinase (MMP) inhibitors, studied for prevention of cartilage degradation, have severe adverse effects. Glucosamine and chondroitin sulfate are the most-used dietary supplements (DSs) for OA prevention and treatment. While they have reduced symptoms in randomized, controlled trials (RCTs), neither has been found to stop disease progression or rebuild cartilage.

The authors review studies of foods and botanicals, as well as their compounds, in preventing and treating OA. Potential medicinal foods are called nutraceuticals or functional foods by some authorities, but not by the US Food and Drug Administration (FDA). Bioactive food compounds are useful in chronic conditions such as OA, with limited effects that can become, over time, significant. They are generally safer, with fewer adverse effects than synthetic drugs; however, this generality may not be relied upon: any bioactive compound can have adverse effects under some conditions and/or in some individuals.

Evidence for the use of several DSs in the management of OA is provided. Pomegranate (Punica granatum) fruit (PF), known for its health benefits in many cultures for thousands of years, is the source of many modern medicines, ophthalmic and oral hygiene products, and cosmetics. PF's polyphenolic anthocyanins (e.g., punicalagin) and hydrolyzable tannins (e.g., ellagic acid, ellagitannin) account for 92% of its substantial antioxidant activity. PF extracts reduce proinflammatory enzyme activity in vitro and in vivo, affecting numerous targets. Several studies illuminate the multi-faceted molecular basis of PF's cartilage-protective and arthritis-inhibitory effects. RCTs showing the benefit of PF or its extracts on OA or inflammation are lacking.

Green tea (Camellia sinensis) is also consumed around the world, in part for its health benefits. With about 30% phenolic catechins (i.e., epicatechin, epicatechin-3-gallate, epigallocatechin, and epigallocatechin-3-gallate [EGCG, making up about 59% of these compounds]), the antioxidant activity of green tea has been demonstrated in vitro and in vivo. EGCG is reported to increase the activity of catalase, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase – all needed for a strong antioxidant defense. As a potential OA disease-modifier, green tea and/or EGCG regulate expression of cytokines, chemokines, reactive oxygen species (ROS), and other proinflammatory molecules in relevant cell types. In human chondrocytes, EGCG suppressed the interleukin-1β (IL-1β) inflammatory response. It is reported to lower interleukin-6 (IL-6) expression, nitrate/nitrite production in human OA chondrocytes, microsomal prostaglandin-E synthase-1 (mPGES-1), and advanced glycation end-product (AGE)-stimulated expression of proinflammatory enzymes. Many OA-related protective effects are cited. There are no reported RCTs.

Among other DSs with strong evidence for efficacy in the management of OA, the authors discuss cat's claw (Uncaria tomentosa; U. guianensis), devil's claw (Harpagophytum procumbens), ginger (Zingiber officinale), frankincense (Boswellia spp.), turmeric (Curcuma longa), and bromelain, an enzyme found in the stems and immature fruit of pineapple (Ananas comosus), in detail. For each, potentially beneficial compounds have been identified and there is good in vitro and in vivo evidence for efficacy. Cat's claw has been found to be safe and effective in short-term human trials. Harpagoside, harpagide, and procumbide from devil's claw appear to be the most therapeutically important, but whole plant extracts have had better effects than isolated compounds. While several RCTs have studied devil's claw extracts for the treatment of OA, many have been methodologically flawed. High-quality trials are needed; however, it appears to be safe and effective for pain in rheumatic conditions, including OA. Ginger, studied in several RCTs with weak results compared to ibuprofen or placebo, reported improvements strong enough to warrant further studies using different doses and treatment periods, alone or in combination with other OA drugs. Frankincense, a reliable anti-inflammatory in many traditional medicines, may inhibit OA progression based on clinical and pre-clinical studies. Turmeric, the characteristic spice of curry, is anti-inflammatory and analgesic, and its antiarthritic potential has been demonstrated in vitro. No RCTs have yet examined the effect of pure curcumin, turmeric's active principle, on OA. A combined herb-mineral product containing curcumin improved pain and mobility scores in one RCT. Most studies of bromelain for OA treatment have compared it to NSAIDs. Three German preparations with bromelain and other enzymes have been tested in patients with knee OA, with differing results; however, more trials are warranted.

Medicinal foods, DSs, and nutraceuticals, under any name, can provide new avenues to treat, prevent, and perhaps even reverse the damage of OA.

Les arthroses ou rhumatismes dégénératifs

Par arthrose, on entend un vieillissement spontané ou provoqué de l’articulation et de l’os sous-chondral. C’est une atteinte mécanique locale du cartilage articulaire liée à un processus de dégénérescence plus ou moins accéléré, qui peut aboutir à sa destruction et perturber le fonctionnement de l’articulation : douleurs, raideurs, épanchements, craquements grinçants,…

Le cartilage dégénère progressivement puis il y a ostéosclérose (épaississement de la région osseuse en contact non plus du cartilage) suivie d’une ostéophytose (ossification de la capsule articulaire et des ligaments. Cela peut aller jusqu’à une légère irritation de la synoviale (épanchement limité, mécanique et non inflammatoire). On aboutira irrémédiablement à une aggravation qu’elle soit rapide ou progressive (déformations articulaires, perte de mobilité, destruction articulaire).

Les causes sont multiples : mécaniques, traumatiques ou liées au vieillissement (l’hérédité, l’âge, certaines activités professionnelles, les accidents de la pratique de sport, ou au contraire le manque d’activité physique, les troubles de la statique, les traumatismes, le surpoids, les sollicitations trop fréquentes d’une articulation par un geste répétitif…).

La douleur pourra être mécanique et inflammatoire, musculaire et névralgique. Elle apparaît à l’appui, à l’effort ou au mouvement et elle ne sera que très rarement accompagnée de signes inflammatoires. Elle sera souvent calmée la nuit et au repos.

Les articulations craquent, ont une amplitude de mouvements limitée et peuvent se déformer progressivement. Elles ne sont ni rouges, ni chaudes. L’état général est conservé, en général. Ses caractéristiques sont donc inverses à celles de l’arthrite. L’arthrose atteindra souvent la hanche (coxarthrose), le genou (gonarthrose), les doigts (nodosités de Bouchard et Heberden, rhizarthrose), l’épaule (omarthrose) ou

encore les vertèbres cervicales, dorsales ou lombaires.

L’arthrose est très commune mais seules les formes graves et évoluées ont une expression clinique. Pour leur diagnostic, on ne peut guère établir de parallélisme entre la clinique et la radiologie. En effet, leur découverte est souvent fortuite lors d’une radiographie (un interligne articulaire pincé, des extrémités osseuse modifiées), précédant souvent largement les signes cliniques (ou alors d’autres arthroses

hyperalgiques pourront ne pas être visibles!). Souvent, on ne retrouvera pas de signes biologiques.

Le médecin recherchera des micro-traumatismes et des troubles de la statique (pieds, bassin), surtout pour les affections vertébrales. Le diagnostic médical préalable est indispensable.

Phytothérapie / Gemmothérapie

Infusion

  • reine des prés Filipendula ulmaria (sommités fleuries) 125g

  • frêne Fraxinus excelsior (feuilles) 125g

  • cassis Ribes nigrum (feuilles) 125g

4 cuillères à soupe rases du mélange pour 1 l d’eau froide. Porter à ébullition douce, à couvert, couper le feu, laisser reposer 15 min. Laisser refroidir. Boire 4 à 6 tasses par jour, après les repas.

Décoction avec

  • harpagophyton / Harpagophytum procumbens (racines II) 200 g

  • saule / Salix alba (écorce) 125g

  • gingembre / Zingiber officinale (rhizome) 75g

4 cuillères à soupe rases du mélange pour 1l d’eau froide. Porter à ébullition douce, à couvert, couper le feu, laisser reposer 30 min avant de filtrer. Boire de 4 à 6 tasses par jour

Ou encore devant une arthrose simple :

  • TM Fraxinus excelsior 20 gouttes 3 fois par jour 60 ml

  • TM Ribes nigrum 20 gouttes 3 fois par jour 60 ml

  • TM Spirea ulmaria 20 gouttes 3 fois par jour 60 ml

  • TM Urtica dioica 20 gouttes 3 fois par jour 60 ml

Soient 80 gouttes à prendre dans un grand verre d’eau avant le repas,

Associé au nébulisat d’Harpagophytum (gélules à 500 mg) 6 gélules par jour pendant 10 jours

et à la gemmothérapie :

  • Ribes nigrum Bg MG 1 DH 50 gouttes le matin,

  • Pinus montana Bg MG 1 DH 50 gouttes à midi,

  • Vitis vinifera Bg MG 1 DH 50 gouttes le soir

  • Sève de bouleau MG 1 DH 100 gouttes le matin

Ou si on a à faire à des personnes âgées, préférer :

  • Vaccinium vitis idaea jp MG 1 DH 50 gouttes le matin,

  • Rubus fructicosus jp MG 1DH 50 gouttes à midi,

  • Sequoïa gigantea jp MG 1DH 50 gouttes le soir,

Heilpflanzen bei Arthrose http://www.phytodoc.de/erkrankungen/arthrose

Reizend und durchblutungsfördernd

Arnikatinktur (1 Esslöffel auf ½ Liter Wasser) wird als Umschlag auf das schmerzende Gelenk aufgelegt. Reizmittel wie Chilisalbe und Senfmehlauflagen lindern durch gezielte Reize Schmerzen, hemmen den Abbau von Knorpel durch Entzündung und fördern die Blutversorgung und Gelenkregeneration. Die lokale intrakutane Spritzen-Therapie mit Mistelextrakt kann gute Effekte gegen Schmerzen bringen. Cantharidenpflaster sind umstritten, denn sie verursachen mitunter erhebliche Beschwerden.

Achtung: Reiztherapie setzt man nur bei Arthrose, nicht bei aktivierter Arthrose (Arthritis) ein.

Kiefernnadelöl sowie Rosmarin, Arnika und Thymian als Kräuterkompressen oder ölige Einreibungen regen die Durchblutung an und lindern die Arthroseschmerzen.

Auch Beinwelltinktur kann bei äußerlicher Anwendung die Schmerzen lindern. Wegen der in der Pflanze enthaltenen Pyrrolizidinalkaloide sollte man aber nur käufliche Präparate verwenden.

Im Spätstadium der Arthrose kommt es ganz ähnlich wie bei Arthritis zu entzündlichen Schüben. Dann gilt: Entzündungshemmend

Enzymtherapie (Bromelain, Phlogenzym) soll entzündliche Botenstoffe zersetzen und so die Schmerzursache abschalten. Weiden-, Pappel-, Eschenrinde wirken als natürliche Aspirinvarianten entzündungshemmend bei aktivierter Arthrose. Es braucht aber etwas Geduld, eine Wirkung tritt frühestens nach zwei Wochen ein. Auch Teufelskralle und Brennnessel bremsen die Entzündung bei aktivierter Arthrose und Rheuma.

Weihrauchpräparate unterstützen die antientzündliche Therapie von außen, allerdings ist das mit dem typischen Duft verbunden. Es gibt auch wirksame Präparate zur innerlichen Anwendung. Bislang gibt es nur wenig kleine Studien zum Thema, allerdings mit positivem Ausgang.

Hagebuttenextrakt

Pulver aus der Hagebuttenfrucht (Rosa canina ssp. lito) enthält den antientzündlichen Wirkstoff Galaktolipid. Die Ansprechrate bei Arthrose soll bei über 80% liegen, bei den herkömmlichen Medikamenten aus der Gruppe der NSAR ist sie mit 40% vergleichsweise gering.

Basische Kräutertees zur Ausleitung

Nach traditionellen Vorstellungen bessern sich Entzündungen - wie aktivierte Arthrose - dadurch, dass Gift- und Schlackenstoffe durch Ausleitung aus dem Kreislauf entfernt werden. Man behandelt hier mit entzündungshemmenden Tees, welche die Harnbildung fördern und den Stuhlgang unterstützen.

  • Weidenrinde/ Holunderblüten/ Bittersüßstängel/ Wacholderbeeren/ Sandelholz

  • Brennnesselkraut/ Bittersüß/ Queckenwurzelstock/ Sennesblätter/ Fenchelfrüchte

  • Löwenzahnwurzel/ Wacholderbeeren/ Sennesblätter/ Faulbaumrinde/ Queckenwurzel

1 El Tee mit einer Tasse heißem Wasser übergießen und 10-15 Minuten ziehen lassen. 3 bis 4 x täglich eine Tasse trinken. Achtung: Sennesblätter dürfen nicht dauerhaft angewendet werden.

Die Phytotherapie kann also den Knorpelschaden an sich nicht beheben, behandelbar sind bei Arthrose nur die Schmerzen, bei Arthritis auch die Entzündung.

Heilpflanzen und Vitalstoffe, die bei Arthrose helfen können

  • Afrikanische Teufelskralle

  • Arnika

  • Mistel

  • Brennnessel

  • Campher

  • Cayennepfeffer

  • Chondroitinsulfat

  • Gelatine und Gelatinehydrolysat

  • Glucosamin

  • Hagebutte

  • Vitamin E

  • Weide

  • Weihrauch

Olie van sojaboon en avocado tegen artrose?

Een mengsel van bestanddelen van de sojaboon en de avocado is bewezen effectief bij de behandeling van artrose (osteoartrosis), volgens een Cochrane meta-analyse. Er is veel onderzoek gedaan naar dit plantaardige preparaat, en het is er weer zo'n typisch voorbeeld van dat alternatief dus toch werkt, en zelfs beter dan regulier, een operatie bij osteoartrose van de knie.

Er zijn een heel aantal supplementen en neutraceuticals beschikbaar gekomen voor de consument de laatste tijd. Ook middelen die goed inzetbaar zijn bij pijnen bij artrose.[1] [2]Bij die middelen neemt een heel bijzondere plaats ineen gecombineerde olie van soja en avocado.[3]

Soja en avocado olie: zinvol en veilig bij artrose pijnen Er is overtuigend bewijs voor de werkzaamheid en de veiligheid van het mengsel van onverzeepbare olie uit de twee planten, en de Cochrane analyse besloot de meta-analyse dan ook met de samenvatting: The evidence for avocado-soybean unsaponifiables in the treatment of osteoarthritis is convincing. [4]

Recent werd dat nog eens bevestigd, en het bewijs voor de werkzaamheid werd sterk genoemd.[5] Er is vooral onderzoek gedaan naar het preparaat Piascledine.[6] Ook is er inmiddels inzicht in het werkingsmechanisme van Piascledine.[7]

Het is dus boeiend te mogen constateren dat een plantenpreparaat bij osteoartrose van de knie effectiever is dan een kijkoperatie.

In een recent overzicht over de medische aspecten van sojaboon/avocado olie staat:

DERIVED FROM AVOCADO and soybean oils, avocado/soybean unsaponifiables (ASU) are among the most promising arthritis remedies.

Four high-quality clinical trials suggest that ASU supplements can improve the pain and stiffness of knee and hip osteoarthritis (OA) and reduce the need for nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

ASU appears to decrease inflammation and stimulate cartilage repair. In France, supplements of ASU have been approved as a prescription drug. In other countries, they are available in the supplement section of health food stores.

A typical dose is 300 mg per day. It usually takes between two weeks and two months to take effect. Studies have found no additional benefit with higher doses.

Unfortunately for avocado lovers, eating avocado (and soy), even in large amounts, will not provide enough of the unsaponifiables to have a therapeutic effect. Only 1/100th of the oil is the unsaponifiable variety.

Het preparaat met soja en avocado olie wordt ook genoemd als effectief bij reumatische artritis. [8]

In een meta-analyse uit 2008 werd nog eens beklemtoond dat het soja olie/ avocado olie preparaat absoluut het voordeel van de twijfel mag hebben, en dat een behandelingstraject van 3 maanden zinvol is om uit te zoeken of de individuele patient reageert op de behandeling.

Based on the available evidence, patients may be recommended to give ASU a chance for e.g., 3 months. [9]

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat advocado en soja olie ontstekingsremmende effecten hebben en positieve effecten hebben op de groei van kraakbeencellen.De vetten uit de avocado hebben ook nog andere positieve eigenschappen, zoals een anti-parasieten werking. [10] En het beschermt tegen de giftigheid van antikanker middelen. [11]

Bron: the beautiful side of avocados. By: Vukovic, Laurel, Better Nutrition, 0405668X, Sep2007, Vol. 69, Issue 9

Referenties

[1]: Olsen NJ. | Nutraceuticals for the treatment of osteoarthritis. | Minerva Med. | 2011 Feb;102(1):33-40.

[2]: Richette P. | [Pharmacological therapies for osteoarthritis]. | Therapie. | 2011 Sep-Oct;66(5):383-90. Epub 2011 Oct 27.

[3]: Dinubile NA. | A potential role for avocado- and soybean-based nutritional supplements in the management of osteoarthritis: a review. | Phys Sportsmed. | 2010 Jun;38(2):71-81.

[4]: Little CV, Parsons T. | Herbal therapy for treating osteoarthritis. | Cochrane Database Syst Rev.| 2001;(1):CD002947.

[5]: Chrubasik JE, Roufogalis BD, Chrubasik S. | Evidence of effectiveness of herbal antiinflammatory drugs in the treatment of painful osteoarthritis and chronic low back pain. |Phytother Res. | 2007 Jul;21(7):675-83.

[6]: Kucharz EJ. | Application of avocado/soybean unsaponifiable mixtures (piascledine) in treatment of patients with osteoarthritis. | Ortop Traumatol Rehabil. | 2003 Apr 30;5(2):248-51.

[7]: Cinelli M, Guiducci S, Del Rosso A, Pignone A, Del Rosso M, Fibbi G, Serratì S, Gabrielli A, Giacomelli R, Piccardi N, Matucci Cerinic M. | Piascledine modulates the production of VEGF and TIMP-1 and reduces the invasiveness of rheumatoid arthritis synoviocytes. | Scand J Rheumatol. |2006 Sep-Oct;35(5):346-50.

[8]: Pirotta M. | Arthritis disease - the use of complementary therapies. | Aust Fam Physician. |2010 Sep;39(9):638-40.

[9]: Christensen R, Bartels EM, Astrup A, Bliddal H. | Symptomatic efficacy of avocado-soybean unsaponifiables (ASU) in osteoarthritis (OA) patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. | Osteoarthritis Cartilage. | 2008 Apr;16(4):399-408. Epub 2007 Nov 26.

[10]: Soliman MF. | Evaluation of avocado/soybean unsaponifiable alone or concurrently with praziquantel in murine schistosomiasis. | Acta Trop. | 2012 Jun;122(3):261-6. Epub 2012 Feb 17.

[11]: Paul R, Kulkarni P, Ganesh N. | Avocado fruit (Persea americana Mill) exhibits chemo-protective potentiality against cyclophosphamide induced genotoxicity in human lymphocyte culture. | J Exp Ther Oncol. | 2011;9(3):221-30.

Armes contre l'arthrose

Arme n°1 contre l'arthrose : la substance naturelle qui reconstruit le cartilage endommagé

Votre arme n°1 contre les dégâts articulaires provoqués par l'arthrose s'appelle le sulfate de glucosamine.

Il se trouve naturellement dans la carapace de certains crustacés pêchés sur les plateaux océaniques.

La découverte du sulfate de glucosamine a été un choc pour la communauté scientifique mondiale. Il contribue à reconstruire le cartilage endommagé et à rendre ses qualités lubrifiantes au liquide synovial, une tâche que l'on croyait impossible jusque là.

Mais l'une après l'autre, les études ont confirmé que le sulfate de glucosamine atténue les symptômes de l'arthrose. Ses effets se font sentir après 2 à 6 semaines de traitement. À long terme également, il diminue la progression de l’arthrose.

C'est un avantage décisif par rapport aux médicaments AINS, dont on a vu qu'ils accélèrent la progression de l'arthrose. La biodisponibilité du sulfate de glucosamine dans l’intestin est de 90 %, ce qui signifie qu'il est très bien assimilé par l'organisme.

Le spécialiste de l'arthrose, le Dr Veroli, recommande dans ses livres 1500 mg par jour de sulfate de glucosamine. Selon lui, l'effet peut se faire sentir après seulement 2 semaines.

À cette dose, selon certaines études, la glucosamine peut être plus efficace que le paracétamol pour soulager les symptômes de l’arthrose, et toujours sans les effets indésirables.

Mais il est recommandé aux personnes souffrant des articulations de prendre de la glucosamine sur le long terme.

Deux études cliniques menées sur des personnes souffrant d’arthrose du genou ont montré que la prise quotidienne de 1500 mg de sulfate de glucosamine pendant 3 ans permet de bloquer la progression de la maladie [7] [8].

Il n'est donc pas étonnant que la Ligue européenne contre les rhumatismes EULAR (The European League Against Rheumatism) recommande l’utilisation du sulfate de glucosamine dans les compléments alimentaires [9].

Arme n°2 : reconstituer la matrice du cartilage et l'hydratation qui assure souplesse et flexibilité

Votre deuxième arme naturelle contre l'arthrose est le sulfate de chondroïtine.

Le sulfate de chondroïtine est un composant de la matrice du cartilage et il contribue à son hydratation, ce qui est une fonction essentielle si vous voulez que votre cartilage soit souple et élastique et qu'il permette à vos articulations de fonctionner sans douleurs.

Le sulfate de chondroïtine aurait un effet supplémentaire par rapport à la glucosamine : sa présence réduirait l'activité d'une enzyme qui détruit le cartilage, l'enzyme hyaluronidase.

Mais les recherches récentes indiquent surtout que glucosamine et sulfate de chondroïtine sont complémentaires.

Selon Jacqueline Lagacé, spécialiste québecoise d'immunologie et ancienne directrice d'un laboratoire de recherche à la faculté de médecine de l'université de Montréal :

« On estime que la prise de ces deux produits améliore l’état des arthrosiques dans environ 80 % des cas. »

Selon le site de référence passeportsante.net :

« L'association glucosamine-chondroïtine est pertinente puisque les mécanismes d'action de ces deux molécules sont différents et complémentaires. »

Selon une toute récente étude clinique internationale, l'étude « The Moves » [11], réalisée en 2014, les effets conjugués de la chondroïtine et de la glucosamine sont comparables à ceux obtenus avec des anti-inflammatoires – sans les effets indésirables.

Le Dr Veroli recommande une dose de sulfate de chondroïtine de 1200 mg par jour. Ce n'est toutefois qu'après 4 à 8 semaines de traitement que l'effet se fait sentir, soit un peu plus que la glucosamine.

Attention toutefois : la glucosamine et la chondroïtine ne conviennent pas à tous les patients.

On estime généralement qu'elles ne sont efficaces que chez environ 80 % des personnes. Donc, 1 personne sur 5 n'obtiendra pas le soulagement espéré.

Réduire la douleur de 82 % MSM

Mais je vous ai réservé le meilleur pour la fin : votre « arme n°3 » est un produit naturel qui, dans une étude en double-aveugle (l'étalon or de la recherche scientifique), a montré une réduction de 82 % de la douleur chez les patients arthrosiques après 6 semaines.

Il s'agit du méthyl-sulfonyl-méthane (MSM).

Le MSM est un produit qui renforce votre production naturelle de sulfate de chondroïtine, de sulfate de glucosamine et d’acide hyaluronique, les substances qui donnent leur élasticité aux articulations.

Selon le site lanutrition.fr, qui fait autorité en matière de substances naturelles pour soigner :

« Grâce au soufre qu’il renferme, le MSM contribuerait à maintenir en bon état les tissus conjonctifs (tendons, derme profond, collagène, cartilage, etc.). Le soufre est crucial à l’action du glutathion, un neutralisateur de radicaux libres très puissant, nécessaire pour la formation et la restauration de la matrice cellulaire du cartilage. »

Une étude publiée en 2011 démontre l’effet du MSM dans le cas de patients souffrant d’arthrose [12].

Attention, le taux de MSM dans l'organisme baisse lui aussi fortement avec l'âge. Il est donc conseillé aux personnes âgées souffrant d'arthrose d'en prendre sous forme de complémentation nutritionnelle, d’autant qu'une étude clinique a montré que, en association à la glucosamine (dont nous avons parlé plus haut), les résultats semblent meilleurs que chaque produit pris séparément.

Des produits non toxiques qui exercent d'autres bienfaits

Comme le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine, le MSM n'est pas toxique et ne présente pas d'incompatibilité avec les médicaments. Il doit toutefois être pris quotidiennement sur une période prolongée pour exercer tous ses bienfaits. Les effets se font ressentir dès 3 semaines environ.

Il produit en outre d'autres bienfaits au niveau de l'organisme : il diminue le niveau d'allergie en bloquant les récepteurs dans les muqueuses de façon à ce que les allergènes ne puissent plus s’y fixer. Il agit positivement sur la digestion, réduisant les problèmes de diarrhée, de constipation et d’hyperacidification.

Le MSM agit lui aussi en synergie avec le sulfate de glucosamine : lors d'un essai clinique randomisé en double aveugle, 118 patients souffrant d’arthrose ont pris soit de la glucosamine, soit du MSM, soit une combinaison de glucosamine et de MSM, soit un placebo. Après 12 semaines de traitement, les participants auxquels on avait administré les deux produits en même temps ont éprouvé la plus grande diminution de l’indice de douleur [13].

Comment se soigner sans se ruiner

Fort bien, me direz-vous, mais quel budget faut-il pour se procurer tous ces produits hyperspécialisés, qui doivent forcément être très coûteux ??

Il est vrai qu'on ne trouve malheureusement pas de sulfate de glucosamine, de sulfate de chondroïtine, ni de MSM dans les rayons des supermarchés. Ce sont des substances qui restent aujourd'hui confidentielles (en Europe) et dont la fabrication, le transport et le stockage nécessitent d'importantes précautions pour ne pas les dénaturer.

Des petits malins s'amusent à en vendre sur Internet, parfois à des prix bradés. Mais quelles garanties offrent-ils vraiment sur la qualité, l'authenticité et le caractère non frelaté des produits que vous recevrez dans votre boîte aux lettres ? Aurez-vous le courage (l'audace !) de les avaler les yeux fermés ?

Il faut de plus se souvenir que le sulfate de glucosamine est fabriqué à partir de crustacés. Les personnes allergiques aux crustacés ne doivent donc jamais prendre de glucosamine, une mise en garde qui n'est évidemment pas toujours clairement affichée.

Concernant le sulfate de chondroïtine, c'est encore pire :

Les différences de qualité entre les compléments alimentaires sont énormes. La chondroïtine pure de bonne qualité exige un procédé de production très coûteux et complexe. Alors, pour réaliser des marges substantielles, iI arrive que les fabricants ajoutent du cartilage moulu dans leur produit et le commercialisent sous le nom de « Chondroïtine ». En 2007, de nombreux fabricants néerlandais ont été montrés du doigt lors d’un test en laboratoire : 5 compléments sur 7 ne contenaient aucune chondroïtine mais étaient composés de cartilage moulu.

Quant au MSM, les qualités sont là aussi très variables et je recommande un produit obtenu par distillation et non par cristallisation. La cristallisation implique l'utilisation de solvants impurs, laissant potentiellement des sous-produits toxiques (ex : métaux lourds, ou hydrocarbures chlorés). Le MSM pur doit également être très sec avec une teneur en eau inférieure à 0,1 %. (titrage Karl Fischer méthode). Se méfier des fabricants qui affirment que leur MSM est « pur à 99,9 % », mais qui ne se réfèrent pas à des tests de pureté volatile. Ces derniers tests se font par chromatographie en phase gazeuse à haute résolution, une méthode quantitative très spécifique qui détermine la pureté volatile du MSM.

Concernant l'harpagophytum, veillez à choisir un produit à teneur garantie de 5 % d'iridoïdes totaux, la substance active contre l'inflammation. C'est la concentration qui permet de bénéficier des bienfaits de manière optimale.