Kombucha

Kombucha voor en tegen.

Kombucha is een gefermenteerde drank op basis van zwarte thee (Camellia sinensis). De thee zou zeer oud zijn. Kombucha, zou tijdens de Chinese Tsin dynastie in 212 voor Chr. al bekend zijn onder de naam: de Remedie voor Onsterfelijkheid of De Goddelijke Tsche.

Volgens IOCOB

Het is echter geen zwam, maar een kolonie van gisten. De samenstelling van deze gisten is zeer verschillend, en soms worden er zelfs nieuwe bacteriën en gisten in de kolonies gevonden. Het aantal gisten loopt dus uiteen in verschillende preparaten, en o.a. zijn gevonden de volgende organismen: Brettanomyces bruxellensis, Candida stellata, Schizosaccharomyces pombe, Torulaspora delbrueckii and Zygosaccharomyces baili. Eigenlijk bizar dat de mensen die bang zijn dat Candida hun gezondheid bedreigt soms zweren bij een zo onduidelijk product als Kombucha thee. Soms worden er zelfs heel gevaarlijke schimmels in de thee gevonden, zoals Aspergillus i.v.m. deze schimmel het volgende citaat:

Some notes of caution on Kombucha appear in an article in the November-December 1994 issue of New Age magazine. Paul Stametz, a mushroom expert in Olympia, Washington, warns that the fungal drink has antibiotic properties, and should not be used internally on a routine basis. He also says it is easily contaminated by airborne fungi; he notes that he found a sample contaminated with an Aspergillis mold, some of which are highly poisonous. Kathi Head, ND, states in the article that she has heard of a few examples where Kombucha aggravated existing cases of gout and candida infections. Andrew Weil, MD, cautions about the long-term use of kombucha as a pick-me-up, citing its antibiotic properties as possible sources of difficulty.

In een recent onderzoek met een vragenlijst bij honderden Kombucha drinkers leek het volgende. Men drinkt de thee met de volgende verwachtingen:

  • 27% "Preventief"

  • 10% Chronische vermoeidheid of Fibromyalgia

  • 15% M.S., Hepatitis C, HIV, Kanker

  • 13% Gewrichtsontsteking

  • 10% Verstoppingen (constipatie)

  • 8% Verhoogde bloeddruk & Hoog cholesterol

  • 10% Huidproblemen, psoriasis, acne, gewichtsverlies

Veel wetenschappelijke werken zijn volgens de Kombucha adepten eensgezind betreffende Kombucha. Men meent therapeutische effecten waar te nemen die gebaseerd zijn op de aanwezigheid van een serie stoffen in de thee, zoals gluconzuur, glucuronzuur, melkzuur, azijnzuur, en vitaminen C en de B-groep. Russische onderzoekers zouden bewezen hebben dat veel stoffen uit de kombuchathee antibiotische en ontgiftende eigenschappen hebben. Er zijn inderdaad moderne aanwijzingen dat de thee anti-oxidanten bevat. Maar er is geen bewijs dat dit voor patiënten van belang is.

Er worden ook oude professoren en doctoren geciteerd, die de therapeutische waarde van de thee al lang geleden beschreven:

Prof. B. Lindner (1917-1918) zou gemeld hebben dat de thee meestal gebruikt wordt om de darmactiviteiten te reguleren en om aambeien te genezen.

  • Prof. Dr. Rudolf Kobert (1917-18) stelde dat het een betrouwbaar middel tegen gewrichtsreumatiek is.

  • Prof. Dr. Wilhelm Henneberg (1926) melde dat er in Rusland de "theekwass", gebruikt werd als een "middel tegen allerlei ziektes, vooral tegen constipatie.

  • Dr. Madaus in de Biologische Geneeskunsten van 1927 meende dat de zwam, en zijn metabole produkten, goed middel tegen aderverkalking zou zijn.

IOCOB kon echter geen enkele van de claims voor de genezende werking van deze drank door studies ondersteund vinden. Ook Professor Ernst, hoogleraar in de complementaire behandelvormen in de UK concludeerde: "On the basis of these data it was concluded that the largely undetermined benefits do not outweigh the documented risks of kombucha. It can therefore not be recommended for therapeutic use."

Alleen oude literatuur tot circa 1930 steunt het gebruik, meestal echter alleen op basis van dat een professor er iets over zegt dat mooi klinkt, maar niet op basis van onderzoek. Alle wetenschappelijke samenvattingen zijn het daar over eens.

Er zijn echter recente aanwijzingen dat deze thee bijwerkingen kan hebben, zoals bepaalde longontstekingen bij gevoelige patiënten, allergische reacties en geelzucht, giftigheid voor de lever, pleuritis en harttamponade.

Beoordeling

Omdat er geen enkel bewijs binnen de betrouwbare tijdschriften te vinden is voor de werkzaamheid van Kombucha, en omdat er wel aanwijzingen zijn dat de thee bijwerkingen kan hebben, raden we consumenten af deze thee te drinken. Kombucha, hoewel oud en eerbiedwaardig krijgt van IOCOB een rood stoplicht. Klinische studies dienen opgezet te worden, om de claims rond Kumbucha te substantiëren

Literatuur

1) Mayser P, Fromme S, Leitzmann C, Grunder K. The yeast spectrum of the ‘tea fungus Kombucha’. Mycoses 1995;38:289-95. (2) Perron AD, Patterson JA, Yanofsky NN. Kombucha "mushroom" hepatotoxicity. Ann. Emerg. Med 1995;26:660-1. (3) Greenwalt CJ, Steinkraus KH, Ledford RA. Kombucha, the fermented tea: microbiology, composition, and claimed health effects. J. Food Prot. 2000;63:976-81. (4) Majchrowicz M. Kombucha: a dubious "cure". GMHC.Treat.Issues 1995;9:10. (5) Dipti P, Yogesh B, Kain AK, Pauline T, Anju B, Sairam M et al. Lead induced oxidative stress: beneficial effects of Kombucha tea. Biomed. Environ. Sci. 2003;16:276-82. (6) Pauline T, Dipti P, Anju B, Kavimani S, Sharma SK, Kain AK et al. Studies on toxicity, anti-stress and hepato-protective properties of Kombucha tea. Biomed. Environ. Sci. 2001;14:207-13. (7) Vijayaraghavan R, Singh M, Rao PV, Bhattacharya R, Kumar P, Sugendran K et al. Subacute (90 days) oral toxicity studies of Kombucha tea. Biomed. Environ. Sci. 2000;13:293-9. (8) Ernst E. Kombucha: a systematic review of the clinical evidence. Forsch.Komplementarmed.Klass.Naturheilkd. 2003;10:85-7. (9) Unexplained severe illness possibly associated with consumption of Kombucha tea–Iowa, 1995. From the Centers for Disease Control and Prevention. JAMA 1996;275:96-8. (10) Sadjadi J. Cutaneous anthrax associated with the Kombucha "mushroom" in Iran. JAMA 1998;280:1567-8. (11) Srinivasan R, Smolinske S, Greenbaum D. Probable gastrointestinal toxicity of Kombucha tea: is this beverage healthy or harmful? J. Gen. Intern. Med 1997;12:643-4. (12) Kombucha–toxicity alert. Crit. Path. AIDS Proj. 1994;31-2. (13) Sreeramulu G, Zhu Y, Knol W. Kombucha fermentation and its antimicrobial activity. J. Agric.Food Chem. 2000;48:2589-94. (14) Gamundi R,.Valdivia M. [The Kombucha mushroom: two different opinions]. Sidahora. 1995;34-5. (15) Phan TG, Estell J, Duggin G, Beer I, Smith D, Ferson MJ. Lead poisoning from drinking Kombucha tea brewed in a ceramic pot. Med. J. Aust. 1998;169:644-6.

Kombucha is gefermenteerde thee. Je kunt het kant-en-klaar kopen, maar ook zelf maken als je zwarte thee met suiker laat fermenteren door een mix van bacteriën en gisten. Die mix heet scoby, een afkorting voor Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast. In bereide kombucha zitten goedaardige Acetobacter- en Gluconobacter-bacteriën, gluconzuur [nee, niet glucuronzuur] en gisten van het Saccharomyces-type.

Je leest wel eens dat kombucha geen suikers meer bevat, omdat de scoby die zou omzetten in andere stoffen. Dat klopt niet helemaal, er zijn zoals uit analyse blijkt nog suikers aanwezig.

Kombucha gevaarlijk?

Volgens dierstudies verbetert kombucha de cholesterolspiegel, [Biotechnology in Animal Husbandry 2011 27(4), p 1749-55.] [Pharm Biol. 2015;53(11):1.] en op internet vind je honderden positieve anekdotes van kombuchagebruikers die zich vitaler voelen, beter slapen en minder vaak ziek zijn.

Er zijn gevallen bekend van mensen die door kombucha ziek werden. Soms is niet duidelijk waardoor precies, [MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1995 Dec 8;44(48):892-3;899-900.] soms door allergische reacties, [J Gen Intern Med. 1997 Oct;12(10):643-4.] soms als gevolg van te enthousiast groeiende kombuchabacteriën die toxische hoeveelheden D-lactaat aanmaken [BMJ Case Rep. 2017 Dec 2;2017.] en de nieren [J Intensive Care Med. 2009 May-Jun;24(3):205-7.] of de lever beschadigen. [S D Med. 2016 Jan;69(1):26-8.]

Daar staat tegenover dat in door toxicologen opgezette dierstudies kombucha als veilig naar voren komt. [Biomed Environ Sci. 2000 Dec;13(4):293-9.] Misschien dat veel van de gerapporteerde ziektegevallen het gevolg zijn van slordig geproduceerde scoby's, die zijn verontreinigd met riskante Aspergillus-schimmels. [Crit Path AIDS Proj. 1994-94 Winter;(No 30):31-2.] Of van kombucha die niet onder steriele omstandigheden is gemaakt.

Studie

Kombuchu, de omstreden levensverlenger

In 2000 publiceerden onderzoekers van de University of Alaska Fairbanks een dierstudie waarin ze een groep muizen levenslang kombucha lieten drinken, en een controlegroep uitsluitend gewoon water gaven. De muizen kregen het equivalent van wat mensen, die door het drinken van kombucha hun gezondheid willen optimalieren, dagelijks consumeren.

Resultaten

Kombucha verlengde de levensduur van de muizen, maar alleen bij de mannelijke dieren was er sprake van statistisch significant verband. Die leefden 5 procent langer dan de muizen die alleen water dronken. De wijfjes in de kombucha-groep leefden 'slechts' 2 procent langer. De gefermenteerde thee remde ook de toename van het lichaamsgewicht toen de dieren ouder werden.

Conclusie

"This would tend to support the claims that drinking the tea-beverage kombucha from the so-called 'mushroom of long life' contributes to longer life", schrijven de onderzoekers.

"Beyond human testimonials, a main effect of increased longevity has not been documented with other species, but could be explored using those who would voluntarily drink the kombucha."

"It is known that simple caloric restriction and weight reduction contributes to longer life in rats and humans and that may be a major mechanism at work in this study."

Bron:

Nutrition. 2000 Sep;16(9):755-61.

Kombucha

Scientific Name(s):Yeast/bacteria fungal symbiont

Common Name(s): Kombucha tea , kombucha mushroom , Manchurian tea , combucha tea , spumonto , tschambucco , teekwass , kwassan , kargasok tea , “fungus” Japonicus , Manchurian “fungus” , Dr. Sklenar's kombucha mushroom infusion , champagne of life , t'chai from the sea

Kombucha is not a fungus or a mushroom, but rather a gray, pancake-shaped patty that grows up to six inches in diameter. The patty is placed in a mixture of black tea and sugar to ferment. Technically, the fermentation becomes a mixture of yeast and bacteria (ie, Bacterium xylinum , Bacterium gluconicum , Acetobacter ketogenum and Pichia fermentans ).

History

Kombucha tea has grown rapidly in popularity over the past year and has been touted as a miracle cure for a wide variety of illnesses, ranging from memory loss to premenstrual syndrome. 1

The name kombucha is derived from the Japanese in that it is brewed in a seaweed (kombu) tea (cha). In Western countries, the product is typically propagated in black tea. Users float growing spores on the surface of brewed, sweetened black tea. The mycelium double in mass approximately every week. The mass is then divided and the new portion is propagated on a new tea media. In this manner, kombucha mycelium can be propagated at a rapid rate for commercial distribution. Units of the fungus can sell for $50 each. 2

As the growth matures, it ferments the beverage slightly. This fermented tea is drunk for its purported medicinal properties. Drinking fermented teas has long been popular in Eastern countries, and the use of this particular mycelial growth may date back several centuries.

Despite extravagant claims for its pharmacologic activity, some experts believe that the tea fulfills the FDA criteria identifying a fraudulent product, including: reference to non-US medical studies, an appeal to a person's vanity, ancient origins and alleged cures for a wide variety of ailments. 1 Some of these claims include curing cancer, rheumatism, aging and intestinal disorders.

Chemistry

The fermentation process induced by kombucha is said to produce substantial amounts of glucuronic acid, which is normally synthesized by the body. 1 Fermentation products may also include alcohol (0.5%), hyaluronic acid, chondroitin-sulfate acid, mukoitin sulfate, heparin, lactic acid 3 and usnic acid. 1

Kombucha Uses and Pharmacology

There is no good evidence to support the pharmacologic claims for kombucha. Because kombucha tea is a product of bacterial fermentation, it may contain compounds that affect the bacterial flora of the gut.

One report on Dr. Sklenar's kombucha mushroom infusion (1960s) as a cancer therapy indicated that there was no solid medical data available on its usefulness in cancer treatment. 4

Screening of “Kargasok tea” (kombucha tea) for anorexia and obesity has also been reported, but not validated. 5

Dosage

There is no clinical evidence to support specific dosage recommendations for kombucha.

Pregnancy/Lactation

Information regarding safety and efficacy in pregnancy and lactation is lacking. Avoid use.

Interactions

None well documented.

Adverse Reactions

Cases of nausea and allergic responses have been reported.

Toxicology

No kombucha-related deaths have occurred, although Iowa health officials have reported the first suspected death linked to the tea. 6 Regulatory agencies are investigating the possibility that kombucha may be a source of bacterial pathogens. 2 In one case, an 83-year-old person with multiple health problems drank 0.5 cup of a kombucha mixture for a 3–week period. Upon examination, laboratory results indicated AST/MLT greater than 2000 IU/L, lactate dehydrogenase peaking at 4000 IU/L and a prothrombin time over 25 seconds. The APAP (acetaminophen) level was “trace.” 3

Bibliography

1. Foster RD. Kombucha: mushroom with a mission. Natural Health . 1995;March/April:52-55.

2. Marin R, Biddle NA. Trends: taking the fungal-tea plunge. Newsweek . 1995;Jan 9:64.

3. Kombucha Tea, Poisindex , Product Reference: 4985284.

4. Hauser SP. Dr. Sklenar's kombucha mushroom infusion - a biological cancer therapy. Documentation No. 18 [in German]. Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis . 1990;79:243-246.

5. Kwanashie HO, Usman H, Nkim SA. Screening of 'kargasok tea' I: anorexia and obesity. Biochem Soc Trans . 1989;17:1132-1133.

6. Hearn W. Mushroom tea: toxicity concerns about new 'cure-all.' American Medical News . 1995;38:16.

Wetenschappelijke onderzoeken positief en negatief

J Med Food. 2014 Feb;17(2):179-88. doi: 10.1089/jmf.2013.0031. Epub 2013 Nov 5. Current evidence on physiological activity and expected health effects of kombucha fermented beverage. Vīna I1, Semjonovs P, Linde R, Deniņa I.

Consumption of kombucha fermented tea (KT) has always been associated with different health benefits. Many personal experiences and testimonials of KT drinkers are available throughout the world on the ability of KT to protect against a vast number of metabolic and infectious diseases, but very little scientific evidence is available that validates the beneficial effects of KT. The aim of this review is to give an overview of the recent studies in search of experimental confirmation of the numerous KT health-promoting aspects cited previously. Analysis of the literature data is carried out in correspondence to the recent concepts of health protection's requirements. Attention is given to the active compounds in KT, responsible for the particular effect, and to the mechanisms of their actions. It is shown that KT can efficiently act in health prophylaxis and recovery due to four main properties: detoxification, antioxidation, energizing potencies, and promotion of depressed immunity. The recent experimental studies on the consumption of KT suggest that it is suitable for prevention against broad-spectrum metabolic and infective disorders. This makes KT attractive as a fermented functional beverage for health prophylaxis.

S D Med. 2016 Jan;69(1):26-8. A Case of Hepatotoxicity Related to Kombucha Tea Consumption.

Gedela M, Potu KC, Gali VL, Alyamany K, Jha LK.

The use of herbal and dietary supplements (HDSs) is widespread and growing due to the popular notion that these products are of natural origins and safe. Kombucha (or "mushroom") tea is one HDS that is consumed by people for various perceived health benefits. Kombucha tea is a well-known health beverage made by fermenting sweet black tea with a round, flat, gray fungus for a week or longer. There is concern, however, from the evidence of a few case reports currently available, that it may pose life-threatening and/or adverse effects for users.

Pharm Biol. 2015;53(11):1699-709. doi: 10.3109/13880209.2014.1001408. Epub 2015 Apr 9. Protective effect of kombucha on rats fed a hypercholesterolemic diet is mediated by its antioxidant activity.

Bellassoued K1, Ghrab F, Makni-Ayadi F, Van Pelt J, Elfeki A, Ammar E.

Kombucha (KT) is claimed to have various beneficial effects on human health, but there is very little scientific evidence available in the literature.

OBJECTIVE:

The present study investigates the effects of Camellia sinensis (GT) Linn. (Theaceae) and KT, two natural drinks, on cholesterol and antioxidant status using a hypercholesterolemia rat model.

MATERIALS AND METHODS:

The present study compared the free-radical scavenging abilities and polyphenol levels of GT and KT. Wistar rats fed cholesterol-rich diets were given KT or GT (5 mL/kg body weight per day, po) for 16 weeks, then fasted overnight and sacrificed. The plasma lipid levels, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), and γ-glutamyl transpeptidase (GGT) serum levels, antioxidant activities of superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT), and creatinine and urea rats were examined.

RESULTS:

KT had a phenolic compound of 955 ± 0.75 mg GAE/g) followed, by GT (788.92 ± 0.02 mg GAE/g). The free radical scavenging activity of KT was higher than GT. Compared with GT, KT induced lowered serum levels of TC, TG, VLDL-C, and LDL-C by 26, 27, 28, and 36%, respectively, and increased the serum level of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). KT induced a 55% decrease of TBARS level in liver and 44% in kidney, compared with those of rats fed a cholesterol-rich diet alone. Moreover, CAT and SOD activities were reduced by 29 and 33%, respectively, in liver and 31 and 35%, respectively, in kidney, after oral administration of KT, compared with those of HCD-fed rats.

CONCLUSION:

The findings revealed that KT administration induced attractive curative effects on hypercholesterolemic, particularly in terms of liver-kidney functions in rats. Its effect on humans needs to be studied further.

J Food Prot. 2000 Jul;63(7):976-81. Kombucha, the fermented tea: microbiology, composition, and claimed health effects.

Greenwalt CJ1, Steinkraus KH, Ledford RA.

Kombucha is a slightly sweet, slightly acidic tea beverage consumed worldwide, but historically in China, Russia, and Germany. Kombucha is prepared by fermenting sweetened black tea preparations with a symbiotic culture of yeasts and bacteria. Potential health effects have created an increased interest in Kombucha. Yet, only a few research studies have shown that Kombucha has in vitro antimicrobial activity and enhances sleep and pain thresholds in rats. Furthermore, Kombucha consumption has proven to be harmful in several documented instances.

J Sci Food Agric. 2014 Jan 30;94(2):265-72. doi: 10.1002/jsfa.6245. Epub 2013 Jul 1. Hepatoprotective effects of kombucha tea: identification of functional strains and quantification of functional components.

Wang Y1, Ji B, Wu W, Wang R, Yang Z, Zhang D, Tian W.

BACKGROUND:

Kombucha tea (KT), a traditional health beverage containing potential hepatoprotective agents, is fermented from sugared tea by a symbiotic culture of yeast and bacteria for 8 days. However, the functional strains that produce components for the hepatoprotective property of KT remain unclear. Multiple strains are involved in traditional KT production. Therefore, KT has not been standardized or produced commercially. This study aimed to identify the functional strains and quantify the functional components with hepatoprotective effects in kombucha tea.

RESULTS:

Gluconacetobacter sp. A4 was one of the microorganisms in KT in which the D-saccharic acid-1,4-lactone (DSL) produced by G. sp. A4 was significantly higher than that produced by original tea fungus at 8 days of fermentation. Traditional KT (TKT, tea broth fermented by mixed tea fungus), modified KT (MKT, fermented by single G. sp. A4), and DSL significantly inhibited the acetaminophen-induced increase of alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, triglyceride and malondialdehyde, as well as facilitating the reduction of total antioxidant capacity in mice. Furthermore, MKT and TKT are both similar to DSL in terms of protection against acetaminophen-induced liver injury in mice. These results suggested a positive relationship between DSL content and the hepatoprotective effect of TKT, MKT and DSL groups.

CONCLUSION:

G. sp. A4 was concluded to be a potential functional strain and DSL might be the key functional component for the hepatoprotective property in KT. The stronger capability of G. sp. A4 in producing DSL makes it a better choice for the commercial production of KT.

In Belgie blijkt er zelfs een wet te bestaan, die kombucha 'schorst'. ....Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat :

- het ministerieel besluit van 16 november 2000 tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd, ophoudt uitwerking te hebben op 6 november 2002;

- het advies van de Geneesmiddelencommissie bevestigt dat de therapeutische doeltreffendheid van deze geneesmiddelen niet aangetoond is;

- het gebruik van deze geneesmiddelen aldus schadelijk kan zijn;

- de schorsing van de aflevering van deze geneesmiddelen dient in werking te treden ten laatste op 6 november 2002;

- de mogelijke schadelijke gevolgen die deze geneesmiddelen kunnen teweegbrengen, de noodzaak rechtvaardigen om zonder uitstel de aflevering van de geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd, te schorsen;

- een definitieve beslissing dient te worden genomen over de vraag of de werking van het geneesmiddel al dan niet schadelijk is, en over de vraag of het geneesmiddel al dan niet therapeutisch doeltreffend is;

- de Geneesmiddelencommissie van oordeel is dat de therapeutische doeltreffendheid van deze geneesmiddelen als geneesmiddel niet is aangetoond en dat het gebruik ervan aldus schadelijk kan zijn, zodat zij een verbod tot aflevering adviseert;

- een ontwerp van koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombuch(BR)a genoemd, in voorbereiding is;

- het noodzakelijk is vanuit het standpunt van de rechtszekerheid, en de goede werking en de continuïteit van de openbare dienst dat er geen vacuüm ontstaat, waarin de aflevering van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd, wel mogelijk zou zijn, te weten tussen het moment waarop het ministerieel besluit van 16 november 2000 ophoudt uitwerking te hebben en de datum waarop de definitieve maatregel uitwerking zal krijgen.

Verdere info oa

http://www.kombu.de/holland2.htm

http://www.brouwmarkt.nl/yoghurt-komboecha-maken/komboecha-maken.html